Tertiary Qualification Equivalency Assessment


Last Updated : 24 February 2022

Penilaian Kesetaraan Kelayakan Peringkat TinggiPengenalan

Penilaian kesetaraan kelayakan adalah proses untuk menilai kelayakan peringkat tinggi (Sijil - PhD) dan memastikan kelayakan tersebut adalah setara dan selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF).Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian ini ialah bagi membantu Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) yang berhasrat mengambil pelajar dengan kelayakan dari luar negara bagi kemasukan ke program pengajian yang lebih tinggi di Malaysia dan membantu pemohon untuk menilai taraf kelayakan bagi apa-apa tujuan yang berkaitan.

Selain itu, penilaian kesetaraan ini membantu PPT untuk mengenal pasti tahap program yang dianugerahkan oleh PPT atau mana-mana badan profesional atau badan persijilan sebelum kelayakan tersebut ditawarkan kepada pelajar.Skop Penilaian

MQA menilai kesetaraan kelayakan pada peringkat tinggi Tahap 3 - 8 MQF bagi menentukan peringkat pengajian yang boleh dimohon oleh pemegang kelayakan.

MQA tidak membuat penilaian bagi:

 1. kesetaraan gred mata pelajaran; MQA tidak membuat perbandingan mata pelajaran bagi memenuhi syarat kelayakan masuk program tertentu.
 2. kesetaraan gred/skor/markah; PPT bertanggungjawab untuk mengkaji dan meneliti sistem gred/skor/markah sesuatu kelayakan bagi menyetarakan gred kelayakan tersebut dengan gred kelayakan di Malaysia.


Prinsip Kesetaraan Kelayakan

Proses penyetaraan kelayakan yang dibuat oleh MQA adalah membandingkan kelayakan dan tahap kerangka kelayakan di negara asal dengan tahap Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework,, MQF)

Penilaian kesetaraan kelayakan luar negara adalah berpandukan kepada prinsip berikut:

 1. Tahap kelayakan adalah peringkat tinggi iaitu selepas menamatkan peringkat menengah dan memasuki pengajian tinggi di negara asal.
 2. Kelayakan telah disahkan oleh badan autoriti jaminan kualiti di negara asal pemohon.
 3. Kesetaraan kelayakan dibandingkan dengan tahap 3 - 8 MQF.Prosedur Permohonan Kesetaraan Kelayakan

Permohonan boleh dikemukakan berdasarkan kategori berikut:


  i)   Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT)
     a) Permohonan Badan Persijilan Luar Negara

  • Badan yang yang diluluskan oleh pihak berautoriti di negara asal.
  • Kelayakan yang dimohon akan dikendalikan secara kerjasama dengan PPT di Malaysia dan melalui proses Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh MQA sahaja; atau

     b) Permohonan Badan Berautoriti Dalam Negara
  • Badan yang mempunyai punca kuasa untuk menganugerahkan kelayakan berdasarkan akta penubuhan masing-masing.
  • Kelayakan yang dimohon bertujuan untuk peningkatan kerjaya yang berbentuk Continuous Professional Development (CPD) dan tidak boleh digunakan sebagai kelayakan masuk/artikulasi ke mana-mana program/kelayakan berdasarkan tahap MQF.
  • Permohonan perlu disertakan dengan dokumen berikut:
   • Borang NT 02
   • Dokumen COPPA MQA.01
   • Sampel bahan penilaian
   • Contoh skrol atau sijil yang dianugerahkan
   • Pengesahan kesetaraan kelayakan mengikut kerangka kelayakan di negara asal (sekiranya ada)
   • Caj permohonan berjumlah RM1050 dalam bentuk bank deraf atas nama Agensi Kelayakan Malaysia

     Nota:
     Tarikh akhir penerimaan bagi permohonan NT02 adalah 8 minggu sebelum Mesyuarat Jawatankuasa Nilai Taraf Kelayakan seterusnya dijangka bersidang.


  ii)   Individu

  • Pemohon telah menamatkan pengajian dengan kelayakan luar negara dan ingin menyambung pengajian di Malaysia atau apa-apa tujuan yang berkaitan.
  • Permohonan perlu disertakan dengan dokumen berikut:
   • Borang NT 03
   • Salinan Kad Pengenalan/ Passport
   • Skrol dan transkrip kelayakan
   • Sijil kelayakan peringkat menengah
   • Silibus kelayakan (sekiranya perlu)
   • Pengesahan kesetaraan kelayakan mengikut kerangka kelayakan di negara asal (sekiranya ada)
   • Caj permohonan berjumlah RM1050 dalam bentuk bank deraf atas nama Agensi Kelayakan Malaysia.

     Nota:
     Tarikh akhir penerimaan bagi permohonan NT03 adalah 3 minggu sebelum Mesyuarat Jawatankuasa Nilai Taraf Kelayakan seterusnya dijangka bersidang.Keputusan Nilai Taraf Kelayakan

Semua permohonan yang lengkap akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Nilai Taraf Kelayakan untuk diluluskan nilai taraf kelayakan tersebut.

Pemohon akan dimaklumkan keputusan melalui e-mel dalam tempoh 3 hari bekerja dan juga surat makluman dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh mesyuarat diadakan.Terma & Peraturan

MQA tidak akan memulangkan caj permohonan bagi permohonan yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.


TAKWIM MESYUARAT NILAI TARAF KELAYAKAN TAHUN 2022


BIL. MESYUARAT TARIKH MESYUARAT
(tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa)
TARIKH TUTUP PERMOHONAN
1/2022 4 April 2022
(Isnin)
NT02
3 Februari 2022
(Isnin)

NT03
9 Mac 2022
(Rabu)
2/2022 1 Julai 2022
(Jumaat)
NT02
6 Mei 2022
(Jumaat)

NT03
8 Jun 2022
(Jumaat)
3/2022 30 September 2022
(Jumaat)
NT02
5 Ogos 2022
(Jumaat)

NT03
9 September 2022
(Jumaat)

NOTA

 • Tarikh mesyuarat adalah tarikh tentatif dan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.
 • Maklumat lanjut berkaitan dengan proses kerja boleh dirujuk di portal MQA.