Notification Letter

Last Updated : 05 January 2023

Bahasa Melayu Version :
Surat Makluman

Notification Letter 2022

No. Item Download
1. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 15/2022
PERMOHONAN PENGEMASKINIAN PROGRAM
07 DISEMBER 2022
2. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 14/2022
KAEDAH BAHARU PENYERAHAN DOKUMEN PERMOHONAN KEPADA AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA)
07 DISEMBER 2022
3. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 13/2022
PELARASAN PELAKSANAAN PENILAIAN APEL SECARA DALAMAN OLEH PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) TEMPATAN
03 NOVEMBER 2022
4. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 12/2022
PERMOHONAN PENGESAHAN NILAI TARAF KELAYAKAN MENENGAH LUAR NEGARA YANG DIJALANKAN DI MALAYSIA YANG TIADA BUKTI BERDAFTAR DENGAN BADAN BERAUTORITI DI MALAYSIA
31 OKTOBER 2022
5. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 11/2022
PROSES PENYENARAIAN DAN PENDAFTARAN AKREDITASI DALAM MALAYSIAN QUALIFICATIONS REGISTER (MQR) BAGI PROGRAM YANG TELAH MENDAPAT PERAKUAN AKREDITASI BADAN PROFESIONAL
20 OKTOBER 2022
6. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 10/2022
PROSES PENILAIAN AKREDITASI SEMENTARA DAN AKREDITASI PENUH PROGRAM SAINS KESIHATAN BERSEKUTU DI BAWAH MAJLIS PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU MALAYSIA (MPKBM)
19 OKTOBER 2022
7. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 9/2022
PENILAIAN PROGRAM YANG MENGGUNAKAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) WORK-BASED LEARNING (WBL) BERDASARKAN GUIDELINES TO GOOD PRACTICES : WORK-BASED LEARNING DAN FORMAT PENILAIAN LAPORAN WBL
12 OKTOBER 2022
8. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 8/2022
PELAKSANAAN PELANJUTAN TEMPOH TRANSISI PEMATUHAN TERHADAP KELAYAKAN PENYELIA UTAMA DALAM STANDARD: IJAZAH SARJANA DAN KEDOKTORAN EDISI KEDUA, 2021
8 OGOS 2022
9. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 7/2022
PENERANGAN BERHUBUNG PELANJUTAN FLEKSIBILITI PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI BAGI TAHUN 2022
8 OGOS 2022
10. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 6/2022
TEMPOH PIAGAM PENGURUSAN SIJIL PERAKUAN AKREDITASI DAN DAFTAR KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS REGISTER, MQR) SERTA BORANG-BORANG BERKAITAN
21 JUN 2022
11. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 5/2022
PELANJUTAN FLEKSIBILITI PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI (PPT) BAGI TAHUN 2022
12 APRIL 2022
12. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 4/2022
PROSEDUR VERIFIKASI NATIONAL EDUCATION CODE 2020 (NEC-2020) PROGRAM OLEH PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT)
5 APRIL 2022
13. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 3/2022
PERMOHONAN PEMINDAHAN PERAKUAN AKREDITASI PROGRAM KE PREMIS BAHARU
17 MAC 2022
14. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 2/2022
TAMBAHAN KRITERIA UNTUK DIPELAWA SEBAGAI PUSAT PENILAIAN APEL.A
17 MAC 2022
15. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 1/2022
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN KUALITI TUNGGAL TVET: NOSS SEBAGAI OISP BAGI MAKSUD PERMOHONAN AKREDITASI PROGRAM TVET KEPADA MQA
19 JANUARI 2022
16. PEMAKLUMAN JPT
PENGAMBILAN MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) BAGI PELAJAR ANTARABANGSA YANG MENGIKUTI KURSUS PERSEDIAAN BAHASA INGGERIS
12 OKTOBER 2022
17. PEMAKLUMAN JPT
DASAR PELAKSANAAN TAKWIM PEPERIKSAAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS)
19 SEPTEMBER 2022
18. PEMAKLUMAN JPT
DASAR PELAKSANAAN TAKWIM PEPERIKSAAN DI UNIVERSITI AWAM (UA)
2 SEPTEMBER 2022
19. PEMAKLUMAN JPT
SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA (UA)
11 OGOS 2022
20. PEMAKLUMAN JPT
SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA DI IPTS
21 JULAI 2022
21. PEMAKLUMAN JPT
GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PENGAMBILAN DAN PENGURUSAN PELAJAR ANTARABANGSA DI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS)
29 APRIL 2022
22. PEMAKLUMAN JPT
KEBENARAN PELAKSANAAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA SERTA KURSUS PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN DI IPTS SERENTAK DENGAN PROSES PERMOHONAN PENILAIAN AWAL KEPADA MQA [IPTS]
24 JANUARI 2022
23. PEMAKLUMAN JPT
PELAKSANAAN KURSUS PENGAJIAN SECARA PESISIR (OFFSHORE) DI LUAR NEGARA OLEH IPTS
24 JANUARI 2022
24. PEMAKLUMAN JPT
PELANJUTAN PELAKSANAAN MORATORIUM PERMOHONAN KENAIKAN YURAN KURSUS PENGAJIAN IPTS
17 JANUARI 2022