Notification Letter

Last Updated : 25 February 2021

Bahasa Melayu Version :
Surat Makluman

Notification Letter 2021

No. Title Download
2/2021 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 2/2021 - PENGEMASKINIAN ISTILAH ACADEMIC RESIDENTIAL REQUIREMENT
1/2021 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 1/2021 - TEMPOH TRANSISI PEMATUHAN STANDARD TVET DALAM KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM TVET (CODE OF PRACTICE FOR TVET PROGRAMME ACCREDITATION, COPTPA)
JPT PEMAKLUMAN MENGENAI PENETAPAN MINIMUM KEPUTUSAN PENARAFAN MYQUEST/SETARA BAGI PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERAKUAN PENDAFTARAN DAN PEMBAHARUAN KELULUSAN PENGAMBILAN PELAJAR ANTARABANGSA
JPT PENGOPERASIAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS) SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)
JPT KEMASUKAN PELAJAR LULUSAN SKM (TAHAP 3, MQF) KE PERINGKAT DIPLOMA (TAHAP 4, MQF) ATAU YANG SETARA DENGANNYA DI IPTS