Notification Letter

Last Updated : 16 April 2021

Bahasa Melayu Version :
Surat Makluman

Notification Letter 2021

No. Title Download
4/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 4/2021
PENGGUNAAN ISTILAH YANG MERUJUK KEPADA TAHAP KELAYAKAN MQF PADA PENAMAAN PROGRAM

3/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 3/2021
PENJAJARAN HASIL PEMBELAJARAN DALAM STANDARD PROGRAM KEPADA HASIL PEMBELAJARAN KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA (MQF) EDISI KEDUA BAGI:
STANDARD PROGRAM: PENDIDIKAN
STANDARD PROGRAM: PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
STANDARD PROGRAM: UNDANG-UNDANG DAN PERUNDANGAN SYARIAH

2/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 2/2021
PENGEMASKINIAN ISTILAH ACADEMIC RESIDENTIAL REQUIREMENT

1/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 1/2021
TEMPOH TRANSISI PEMATUHAN STANDARD TVET DALAM KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM TVET (CODE OF PRACTICE FOR TVET PROGRAMME ACCREDITATION, COPTPA)

JPT

PEMAKLUMAN MENGENAI PENETAPAN MINIMUM KEPUTUSAN PENARAFAN MYQUEST/SETARA BAGI PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERAKUAN PENDAFTARAN DAN PEMBAHARUAN KELULUSAN PENGAMBILAN PELAJAR ANTARABANGSA

JPT

PENGOPERASIAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS) SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

JPT

KEMASUKAN PELAJAR LULUSAN SKM (TAHAP 3, MQF) KE PERINGKAT DIPLOMA (TAHAP 4, MQF) ATAU YANG SETARA DENGANNYA DI IPTS