Notification Letter

Last Updated : 07 September 2020

Bahasa Melayu Version :
Surat Makluman

Notification Letter 2020

No. Title Download
9/2020 PENAMBAHBAIKAN DASAR PINDAH KREDIT - TEMPOH PEMASTAUTIN
8/2020 GARIS PANDUAN AMALAN BAIK: MICRO-CREDENTIAL
7/2020 PERMOHONAN, PENDAFTARAN DAN PEMAKAIAN OISP
6/2020 PEMAKAIAN KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA (MQF) EDISI KEDUA
5/2020 PENAWARAN DEGREE TRANSFER PROGRAMME (DTP)
4/2020 PENGECUALIAN KURSUS KAEDAH PENYELIDIKAN (RESEARCH METHODOLOGY, RM) BAGI PROGRAM KEDOKTORAN
3/2020 PENGECUALIAN PEMATUHAN STANDARD PROGRAM BAGI KAMPUS CAWANGAN UNIVERSITI LUAR NEGARA DI MALAYSIA YANG MANA UNIVERSITI INDUK BERADA DALAM RANKING 15 PERATUS TERBAIK DUNIA
2/2020 PENAMBAHBAIKAN DASAR PINDAH KREDIT
1/2020 PENGHENTIAN PROSES PENILAIAN PROGRAM AKREDITASI PENUH
JPT PEMAKLUMAN JPT - SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGENDALIAN KURSUS PENGAJIAN IJAZAH BERSAMA, IJAZAH DUAL DAN IJAZAH BERGANDA OLEH IPTS
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGAMBILAN EKSPATRIAT MELALUI APEL (A)
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGEMASKINIAN DASAR KERJASAMA KURSUS PENGAJIAN DI IPTS
JPT PEMAKLUMAN JPT - PINDAH KREDIT SECARA MENDATAR (HORIZONTOL CREDIT TRANSFER) MENGIKUT KELOMPOK BAGI KURSUS KELOMPOK U1 MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) - UA
JPT PEMAKLUMAN JPT - KEMASUKAN PELAJAR LULUSAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA (DKM), DIPLOMA LANJUTAN KEMAHIRAN MALAYSIA (DLKM) DAN DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA (DVM) KE PERINGKAT SARJANA MUDA (TAHAP 6 MQF) ATAU YANG SETARA DENGANNYA DI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA
JPT PEMAKLUMAN JPT - PINDAH KREDIT SECARA MENDATAR (HORIZONTOL CREDIT TRANSFER) MENGIKUT KELOMPOK BAGI KURSUS KELOMPOK U1 MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) - IPTS
JPT PEMAKLUMAN JPT - AUDIT KENDIRI KURSUS YANG DITAWARKAN DI UNIVERSITI AWAM
JPT PEMAKLUMAN JPT - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM JOINT, DUAL DAN DOUBLE DEGREE DI PPT
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGENDALIAN KURSUS JANGKA PENDEK (KJP) OLEH IPTS