Notification Letter

Last Updated : 28 May 2021

Bahasa Melayu Version :
Surat Makluman

Notification Letter 2020

No. Title Download
  PEMAKLUMAN TVET MQA - PENDAFTARAN OCCUPATIONAL/INDUSTRY STANDARDS AND PRACTICES (OISP) INDUSTRY LEAD BODIES (ILB) DALAM DAFTAR OISP TVET
12/2020 PERMOHONAN PROGRAM PENGAJIAN DENGAN KAEDAH PENYAMPAIAN SECARA ODL TANPA PERLU MEMPUNYAI PROGRAM YANG SAMA DENGAN KAEDAH PENYAMPAIAN SECARA KONVENSIONAL
11/2020 PENJAJARAN HASIL PEMBELAJARAN DALAM STANDARD PROGRAM KEPADA HASIL PEMBELAJARAN MQF EDISI KEDUA
10/2020 PANDUAN AUDIT PEMATUHAN BAGI UNIVERSITI SWAAKREDITASI
9/2020 PENAMBAHBAIKAN DASAR PINDAH KREDIT - TEMPOH PEMASTAUTIN
8/2020 GARIS PANDUAN AMALAN BAIK: MICRO-CREDENTIAL
7/2020 PERMOHONAN, PENDAFTARAN DAN PEMAKAIAN OISP
6/2020 PEMAKAIAN KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA (MQF) EDISI KEDUA
5/2020 PENAWARAN DEGREE TRANSFER PROGRAMME (DTP)
4/2020 PENGECUALIAN KURSUS KAEDAH PENYELIDIKAN (RESEARCH METHODOLOGY, RM) BAGI PROGRAM KEDOKTORAN
3/2020 PENGECUALIAN PEMATUHAN STANDARD PROGRAM BAGI KAMPUS CAWANGAN UNIVERSITI LUAR NEGARA DI MALAYSIA YANG MANA UNIVERSITI INDUK BERADA DALAM RANKING 15 PERATUS TERBAIK DUNIA
2/2020 PENAMBAHBAIKAN DASAR PINDAH KREDIT
1/2020 PENGHENTIAN PROSES PENILAIAN PROGRAM AKREDITASI PENUH
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENETAPAN MINIMUM KEPUTUSAN MYQUEST/SETARA BAGI PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERAKUAN PENDAFTARAN DAN PEMBAHARUAN KELULUSAN PENGAMBILAN PELAJAR ANTARABANGSA [IPTS]
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGGUNAAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/SETARA BAGI TUJUAN KEMASUKAN KE PROGRAM PRA-UNIVERSITI, ASASI, SIJIL DAN DIPLOMA DI IPTS
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENEMPATAN PELAJAR WARGANEGARA MALAYSIA DARI LUAR NEGARA KE IPTS DALAM NEGARA BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 [IPTS]
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENEMPATAN PELAJAR WARGANEGARA MALAYSIA DARI LUAR NEGARA KE UNIVERSITI AWAM (UA) DALAM NEGARA BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 [UNIVERSITI AWAM]
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENEMPATAN PELAJAR WARGANEGARA MALAYSIA BAGI BIDANG PERUBATAN DAN PERGIGIAN DARI LUAR NEGARA KE IPT DALAM NEGARA BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19 [UNIVERSITI AWAM]
JPT PEMAKLUMAN JPT - 'PINDAAN' GARIS PANDUAN PENEMPATAN PELAJAR WARGANEGARA MALAYSIA BAGI BIDANG PERUBATAN DAN PERGIGIAN DARI LUAR NEGARA KE IPT DALAM NEGARA BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19
JPT PEMAKLUMAN JPT - GARIS PANDUAN PENEMPATAN PELAJAR WARGANEGARA MALAYSIA BAGI BIDANG PERUBATAN DAN PERGIGIAN DARI LUAR NEGARA KE IPT DALAM NEGARA BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19
JPT PEMAKLUMAN JPT - SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGENDALIAN KURSUS PENGAJIAN IJAZAH BERSAMA, IJAZAH DUAL DAN IJAZAH BERGANDA OLEH IPTS
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGAMBILAN EKSPATRIAT MELALUI APEL (A)
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGEMASKINIAN DASAR KERJASAMA KURSUS PENGAJIAN DI IPTS
JPT PEMAKLUMAN JPT - PINDAH KREDIT SECARA MENDATAR (HORIZONTOL CREDIT TRANSFER) MENGIKUT KELOMPOK BAGI KURSUS KELOMPOK U1 MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) - UA
JPT PEMAKLUMAN JPT - KEMASUKAN PELAJAR LULUSAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA (DKM), DIPLOMA LANJUTAN KEMAHIRAN MALAYSIA (DLKM) DAN DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA (DVM) KE PERINGKAT SARJANA MUDA (TAHAP 6 MQF) ATAU YANG SETARA DENGANNYA DI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA
JPT PEMAKLUMAN JPT - PINDAH KREDIT SECARA MENDATAR (HORIZONTOL CREDIT TRANSFER) MENGIKUT KELOMPOK BAGI KURSUS KELOMPOK U1 MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) - IPTS
JPT PEMAKLUMAN JPT - AUDIT KENDIRI KURSUS YANG DITAWARKAN DI UNIVERSITI AWAM
JPT PEMAKLUMAN JPT - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM JOINT, DUAL DAN DOUBLE DEGREE DI PPT
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGENDALIAN KURSUS JANGKA PENDEK (KJP) OLEH IPTS