Notification Letter

Last Updated : 04 December 2019

Bahasa Melayu Version :
Surat Makluman

Notification Letter 2019

No. Title Download
10/2019 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 10/2019 - PENGECUALIAN BILANGAN MAKSIMUM PENGAMBILAN PELAJAR BAGI PROGRAM SARJANA DAN KEDOKTORAN SECARA PENYELIDIKAN
9/2019 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 9/2019 - PELAKSANAAN TEMPOH PEMBELAJARAN MELEBIHI 43 MINGGU DAN BEBAN PEMBELAJARAN PELAJAR MELEBIHI 50 KREDIT SETAHUN
8/2019 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 8/2019 - KRITERIA PEMILIHAN PPT LUAR NEGARA SEBAGAI FRANCHISOR PROGRAM KERJASAMA
7/2019 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 7/2019 - KETETAPAN MENGENAI PENGEMUKAAN DOKUMEN DAN FI PERMOHONAN AKREDITASI SEMENTARA DAN AKREDITASI PENUH BAGI PROGRAM PROFESIONAL KE MQA
6/2019 PROGRAM INTEGRASI SARJANA MUDA TAHAP 6 MQF DAN SARJANA TAHAP 7 MQF
5/2019 GARIS PANDUAN KURIKULUM: PROGRAM ASAS
JPT SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA
JPT PENGEMASKINIAN STRUKTUR KURSUS MPU - PELAKSANAAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA & KURSUS PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN
JPT PENGGUNAAN STANDARD PROGRAM SEBAGAI SYARAT KELAYAKAN MASUK KURSUS PENGAJIAN DI IPTS
JPT PERMOHONAN KELULUSAN AUDIT LOKASI DALAM/LUAR NEGARA PROGRAM AKADEMIK PESISIR
JPT GARIS PANDUAN PERMOHONAN PROGRAM AKADEMIK UNIVERSITI AWAM EDISI KEDUA
4/2019 PERATURAN PENGIKLANAN MQA
3/2019 PAMERAN SIJIL PERAKUAN AKREDITASI
2/2019 PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MICRO-CREDENTIAL
1/2019 KETETAPAN BERKAITAN GRED 11 DAN GRED 12 SISTEM PERSEKOLAHAN LUAR NEGARA