Notification Letter

Last Updated : 27 July 2021

Bahasa Melayu Version :
Surat Makluman

Notification Letter 2019

No. Title Download
10/2019 PENGECUALIAN BILANGAN MAKSIMUM PENGAMBILAN PELAJAR BAGI PROGRAM SARJANA DAN KEDOKTORAN SECARA PENYELIDIKAN
9/2019 PELAKSANAAN TEMPOH PEMBELAJARAN MELEBIHI 43 MINGGU DAN BEBAN PEMBELAJARAN PELAJAR MELEBIHI 50 KREDIT SETAHUN
8/2019 KRITERIA PEMILIHAN PPT LUAR NEGARA SEBAGAI FRANCHISOR PROGRAM KERJASAMA
7/2019 KETETAPAN MENGENAI PENGEMUKAAN DOKUMEN DAN FI PERMOHONAN AKREDITASI SEMENTARA DAN AKREDITASI PENUH BAGI PROGRAM PROFESIONAL KE MQA
6/2019 PROGRAM INTEGRASI SARJANA MUDA TAHAP 6 MQF DAN SARJANA TAHAP 7 MQF
5/2019 GARIS PANDUAN KURIKULUM: PROGRAM ASAS
4/2019 PERATURAN PENGIKLANAN MQA
3/2019 PAMERAN SIJIL PERAKUAN AKREDITASI
2/2019 PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MICRO-CREDENTIAL
1/2019 KETETAPAN BERKAITAN GRED 11 DAN GRED 12 SISTEM PERSEKOLAHAN LUAR NEGARA
JPT SURAT SIARAN PENGENDALIAN KURSUS JANGKA PENDEK OLEH IPTS
JPT PROSES PENAWARAN PROGRAM AKADEMIK UA SECARA MOD PELBAGAI (2019)
JPT PENAMBAHBAIKAN SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA [HEBAHAN DASAR: PEMAKLUMAN JPT - PENAMBAHBAIKAN SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA DI IPTS]
JPT PINDAAN SYARAT KELAYAKAN MINIMUM DKM, DLKM DAN DVM SEBAGAI SYARAT KELAYAKAN MASUK KE PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA DI UA
JPT SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA
JPT PENGEMASKINIAN STRUKTUR KURSUS MPU - PELAKSANAAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA & KURSUS PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN
JPT PENGGUNAAN STANDARD PROGRAM SEBAGAI SYARAT KELAYAKAN MASUK KURSUS PENGAJIAN DI IPTS
JPT PERMOHONAN KELULUSAN AUDIT LOKASI DALAM/LUAR NEGARA PROGRAM AKADEMIK PESISIR
JPT GARIS PANDUAN PERMOHONAN PROGRAM AKADEMIK UNIVERSITI AWAM EDISI KEDUA
JPT
[DIMANSUHKAN]
PERINGATAN PEMATUHAN PENGUATKUASAAN SURAT MAKLUMAN PENGGUNAAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)(FORECAST RESULT) BAGI TUJUAN PENGAMBILAN PELAJAR KE INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS) (24 JANUARI 2019 [IPTS])