Advisory Note

Last Updated : 13 August 2020

Bahasa Melayu Version :
Advisory Note

Advisory Notes 2020

No. Title Download
5/2020 Panduan Kaedah Alternatif Penyampaian Program dan Penilaian Pembelajaran Pelajar dalam Standard Program
(28 Julai 2020)
4/2020 Panduan Pengendalian Program Pendidikan Tinggi Semasa dan Pasca Perintah Kawalan Pergerakan
(29 Mei 2020)
3/2020 Panduan Pelaksanaan Proses Penilaian APEL (A) oleh Pusat Penilaian APEL (PPA) Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) Semasa dan Pasca Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
(29 Mei 2020)
2/2020 Panduan Kemasukan Pelajar Tempatan Akibat Penangguhan / Pembatalan Peperiksaan Sekolah Menengah Luar Negara dan Ujian Kompetensi Bahasa Inggeris Tempatan/ Antarabangsa Disebabkan Penularan Covid-19
(13 April 2020)
1/2020 Advisory Note No. 1/2020 Panduan Pengendalian Program Pendidikan Tinggi Semasa Dan Pasca Perintah Kawalan Pergerakan Covid-19
(29 March 2020)