Circular & Circular Letters

Last Updated : 02 December 2022
Bahasa Melayu Version :
Pekeliling & Surat Pekeliling

Circular & Circular Letters 2022

No. Title Download
1. SURAT PEKELILING MQA BIL. 3/2022
PENAMBAHBAIKAN PROSES DAN TEMPOH PENILAIAN AKREDITASI SEMENTARA DAN AKREDITASI PENUH MULAI JANUARI 2023
2. SURAT PEKELILING MQA BIL. 2/2022
FI DAN CAJ BERHUBUNG PERMOHONAN AKREDITASI PUSAT PENILAIAN APEL.Q
3. SURAT PEKELILING MQA BIL. 1/2022
PENAMBAHBAIKAN STANDARD PROGRAM: MUAMALAT DAN KEWANGAN ISLAM EDISI KEDUA
4. PEKELILING MQA BIL. 1/2022
CAJ PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA)