Circular & Circular Letters

Last Updated : 24 June 2022
Bahasa Melayu Version :
Pekeliling & Surat Pekeliling

Circular & Circular Letters 2022

No. Title Download
1. SURAT PEKELILING MQA BIL. 1/2022
PENAMBAHBAIKAN STANDARD PROGRAM: MUAMALAT DAN KEWANGAN ISLAM EDISI KEDUA
2. SURAT PEKELILING MQA BIL. 2/2022
FI DAN CAJ BERHUBUNG PERMOHONAN AKREDITASI PUSAT PENILAIAN APEL.Q
3. PEKELILING MQA BIL. 1/2022
CAJ PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA)