Circular & Circular Letters

Last Updated : 02 September 2021
Bahasa Melayu Version :
Pekeliling & Surat Pekeliling

Circular & Circular Letters 2021

No. Title Download
1/2021 PEKELILING MQA BIL. 1/2021
PENGGUNAAN EDISI TERKINI STANDARD PROGRAM: PENGAJIAN PERNIAGAAN
4/2021 SURAT PEKELILING MQA BIL. 4/2021
PENAMBAHBAIKAN SYARAT KELAYAKAN MASUK KE PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA DALAM STANDARD PROGRAM: UNDANG-UNDANG DAN PERUNDANGAN SYARIAH
3/2021 SURAT PEKELILING MQA BIL. 3/2021
PINDAAN BORANG PERMOHONAN PENYENARAIAN DAN PENDAFTARAN PROGRAM YANG MELALUI AKREDITASI PPT BERSTATUS SWAAKREDITASI
2/2021 SURAT PEKELILING MQA BIL. 2/2021
PENAMBAHBAIKAN SYARAT KELAYAKAN MASUK IJAZAH SARJANA DALAM SP: BAHASA
1/2021 SURAT PEKELILING MQA BIL. 1/2021
PENGGUNAAN EDISI TERKINI STANDARD: IJAZAH SARJANA DAN KEDOKTORAN