Circular & Circular Letters

Last Updated : 02 April 2021
Bahasa Melayu Version :
Pekeliling & Surat Pekeliling

Circular & Circular Letters 2021

No. Title Download
2/2021 SURAT PEKELILING MQA BIL. 2/2021
PENAMBAHBAIKAN SYARAT KELAYAKAN MASUK IJAZAH SARJANA DALAM SP: BAHASA
1/2021 SURAT PEKELILING MQA BIL. 1/2021
PENGGUNAAN EDISI TERKINI STANDARD: IJAZAH SARJANA DAN KEDOKTORAN