Circular & Circular Letters

Last Updated : 27 December 2019
Bahasa Melayu Version :
Pekeliling & Surat Pekeliling

Circular & Circular Letters 2019

No. Title Download
9/2019 Surat Pekeliling MQA Bil. 9/2019
PENAMBAHBAIKAN BORANG DAN PROSES PERMOHONAN AKREDITASI SEMENTARA (MQA-01 2017) DAN AKREDITASI PENUH (MQA-02 2017)
8/2019 Surat Pekeliling MQA Bil. 8/2019
PENAMBAHBAIKAN KEPERLUAN PROGRAM BIDANG KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DALAM STANDARD PROGRAM: SAINS PERUBATAN DAN KESIHATAN
7/2019 Surat Pekeliling MQA Bil. 7/2019
GARIS PANDUAN PENAMAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA
6/2019 Surat Pekeliling MQA Bil. 6/2019
MEKANISME BAHARU PENGIKTIRAFAN KELAYAKAN LUAR NEGARA
5/2019 Surat Pekeliling MQA Bil. 5/2019
PENAMBAHBAIKAN SYARAT KELAYAKAN MASUK DALAM STANDARD PROGRAM: MUAMALAT DAN KEWANGAN ISLAM
4/2019 Surat Pekeliling MQA Bil. 4/2019
PENAMBAHBAIKAN SYARAT KELAYAKAN MASUK DALAM STANDARD PROGRAM: KOMPUTERAN
3/2019 Surat Pekeliling MQA Bil. 3/2019
PENAMBAHBAIKAN TERHADAP STANDARD: IJAZAH SARJANA DAN KEDOKTORAN
2/2019 Surat Pekeliling MQA Bil. 2/2019
PENGGUNAAN EDISI TERKINI STANDARD PROGRAM SAINS PERUBATAN DAN KESIHATAN BAGI SUBBIDANG SAINS PERTUTURAN
11/2019 Pekeliling MQA Bil 11 2019
PEMAKAIAN KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM: PEMBELAJARAN TERBUKA DAN JARAK JAUH (CODE OF PRACTICE FOR PROGRAMME ACCREDITATION: OPEN AND DISTANCE LEARNING, COPPA: ODL)
10/2019 Pekeliling MQA Bil 10 2019
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN KUALITI TUNGGAL TVET: PEMAKAIAN KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM TVET (CODE OF PRACTICE FOR TVET PROGRAMME ACCREDITATION, COPTPA)
9/2019 Pekeliling MQA Bil 9 2019
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN KUALITI TUNGGAL TVET: PENAMBAHBAIKAN LALUAN PENDIDIKAN GRADUAN TVET
8/2019 Pekeliling MQA Bil 8 2019
Caj Perkhidmatan Berhubung Permohonan Rayuan Calon APEL Yang Tidak Melepasi Saringan Pusat Penilaian APEL (PPA) Bagi Kemasukan Ke Program Peringkat Sarjana Tahap 7 (APEL T-7) MQF
7/2019 Pekeliling MQA Bil 7 2019
Penggunaan Edisi Terkini Standard Program: Hospitaliti Dan pelancongan
KPM Pengemaskinian Butiran Dasar Pekeliling PPTS, JPT Bil. 2/2017:
Pengemaskinian Dasar Kerjasama Kursus Pengajian di IPTS
6/2019 Pekeliling MQA Bil 6 2019
Perubahan Proses dan Tempoh Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh Mulai Julai 2019
5/2019 Pekeliling MQA Bil 5 2019
Penggunaan Standard Program: Kepakaran Pergigian
4/2019 Pekeliling MQA Bil. 4/2019
Caj Perkhidmatan Berhubung Permohonan Pengesahan Pengiktirafan Kelayakan Yang Tersenarai Dalam ESisraf dan MQR
3/2019 Pekeliling MQA Bil. 3/2019
Penggunaan Standard Program: Bahasa
2/2019 Pekeliling MQA Bil. 2/2019
SP Bioteknologi & Muamalat dan Kewangan Islam (Kajian Semula)
1/2019 Pekeliling MQA Bil. 1/2019
Caj Perkhidmatan Penilaian Kesetaraan Kelayakan Antarabangsa Peringkat Menengah
1/2019 Surat Pekeliling MQA Bil. 1/2019
Penambahan Subbidang Dalam Standard Program: Komputeran