Guidelines And Announcements Of MQA During And Post-Covid-19 Crisis

Last Updated : 15 April 2021

No Title Download
4/2021

ADVISORY NOTE NO. 4/2021 - PANDUAN KEMASUKAN PELAJAR TEMPATAN AKIBAT PENANGGUHAN/ PEMBATALAN UJIAN KOMPETENSI BAHASA INGGERIS TEMPATAN - MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET)


[B. Melayu]
3/2021

ADVISORY NOTE NO. 3/2021 - PENGGUNAAN "KEPUJIAN" DALAM PENAMAAN PROGRAM SARJANA MUDA, TAHAP 6 MALAYSIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK (MQF)


[B. Melayu]
2/2021

ADVISORY NOTE NO. 2/2021 - PANDUAN PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN


[B. Melayu]
1/2021

ADVISORY NOTE NO. 1/2021 - PANDUAN PINDAH KREDIT PROGRAM SECARA HORIZONTAL BAGI PELAJAR UNIVERSITI LUAR NEGARA KE PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI DI MALAYSIA


[B. Melayu]
No Title Download
1.

PELAKSANAAN PERKHIDMATAN MQA DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) DI NEGERI SELANGOR (BERKUAT KUASA MULAI 13 JANUARI 2021)
(13-01-2021)