Guidelines And Announcements Of MQA During And Post-Covid-19 Crisis

Last Updated : 19 May 2021

No Title Download
1.

ADVISORY NOTE NO. 1/2020 - PANDUAN PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN COVID-19 (GUIDELINES ON THE DELIVERY OF HIGHER EDUCATION PROGRAMMES DURING AND POST COVID-19 MOVEMENT CONTROL ORDER (MCO))

Advisory Note No. 1/2020 bertarikh 29 Mac 2020 DIBATALKAN dan sila rujuk Advisory Note No. 2/2021 - Panduan Pengendalian Program Pendidikan Tinggi Semasa Perintah Kawalan Pergerakan bertarikh 8 Februari 2021.


[English]
 
[B. Melayu]
2.

ADVISORY NOTE NO. 2/2020 - PANDUAN KEMASUKAN PELAJAR TEMPATAN AKIBAT PENANGGUHAN/ PEMBATALAN PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH LUAR NEGARA DAN UJIAN KOMPETENSI BAHASA INGGERIS TEMPATAN/ ANTARABANGSA DISEBABKAN PENULARAN COVID-19

3.

ADVISORY NOTE NO. 3/2020 - PANDUAN PELAKSANAAN PROSES PENILAIAN APEL (A) OLEH PUSAT PENILAIAN APEL (PPA) AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA) SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB)

4.

ADVISORY NOTE NO. 4/2020 - PANDUAN PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

Advisory Note No. 4/2020 bertarikh 29 Mei 2020 DIBATALKAN dan sila rujuk Advisory Note No. 2/2021 - Panduan Pengendalian Program Pendidikan Tinggi Semasa Perintah Kawalan Pergerakan bertarikh 8 Februari 2021.

5.

KOMPILASI PANDUAN PENGENDALIAN PROGRAM BADAN PROFESIONAL

6.

ADVISORY NOTE NO. 5/2020 - PANDUAN KAEDAH ALTERNATIF PENYAMPAIAN PROGRAM DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN PELAJAR DALAM STANDARD PROGRAM

No Title Download
1.

LANGKAH-LANGKAH MENANGANI PENULARAN WABAK COVID-19
(16-03-2020)

2.

TINDAKAN SUSULAN PERUTUSAN KHAS YAB PERDANA MENTERI
(17-03-2020)

3.

PENILAIAN AKREDITASI SEMENTARA DAN AKREDITASI PENUH DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)
(31-03-2020)

4.

PENGOPERASIAN PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA) SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN
(02-04-2020)

5.

TATACARA BAYARAN MENGGUNAKAN JOMPAY
(17-04-2020)

6.

PENGOPERASIAN PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA) SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB)
(04-05-2020)

7.

MAKLUMAN BERKAITAN KAEDAH PENYERAHAN PERMOHONAN AKREDITASI SEMENTARA, AKREDITASI PENUH, PENDAFTARAN PROGRAM SWAAKREDITASI SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) COVID 19 UNTUK BULAN MEI DAN JUN 2020
(08-05-2020)

8.

PENGOPERASIAN SEMULA PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA)
(08-05-2020)

9.

PELAKSANAAN PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA) BAGI MENCEGAH PENULARAN WABAK COVID-19
(09-10-2020)

10.

*New*
PELAKSANAAN PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA) BAGI MENCEGAH PENULARAN WABAK COVID-19
(22-10-2020)