Siaran Keputusan Akreditasi

Last Updated: 1 Disember 2021

MESYUARAT JAWATANKUASA AKREDITASI

Berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 9, Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 [Akta 679], Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) telah menubuhkan Jawatankuasa Akreditasi yang terdiri daripada Bidang Sains dan Bidang Sastera.

Jawatankuasa Akreditasi bertanggungjawab menerima, menilai, menganalisis laporan penilaian bagi permohonan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh program daripada Pemberi Pendidikan Tinggi. Setelah meneliti laporan penilaian, Jawatankuasa Akreditasi akan memperakukan sama ada untuk memberi, menolak atau membatalkan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh program.

MQA telah melantik sejumlah 24 orang iaitu 12 orang bagi setiap bidang (tidak termasuk Pengerusi) bagi menganggotai Jawatankuasa Akreditasi yang terdiri daripada ahli akademik, wakil agensi dan industri.

Pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA) pada tahun 2021 adalah seperti di bawah:


STATISTIK MJA:

STATISTIK

MESYUARAT JAWATANKUASA AKREDITASI (MJA) BILANGAN 10 TAHUN 2021

30 NOVEMBER 2021 (SELASA)

Keputusan MJA KATEGORI
Lulus Kekal Akreditasi Penuh Tolak Batal Perakuan Akreditasi Sementara Batal Akreditasi Penuh Tangguh
Akreditasi Provisional (PA) 48 - 2 - - -
Akreditasi Penuh (FA) 178 - 6 - - 2
Pematuhan Akreditasi (CA) - 10 - - - -

MAKLUMAN KEPADA PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (Tarikh kemaskini: 01 Disember 2021)


1. Siaran keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi ini akan disusuli dengan surat rasmi keputusan MQA kepada Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT).


2. Selaras dengan Pelan Pemulihan Negara (PPN) Fasa 4, surat rasmi keputusan MQA akan diserahkan kepada PPT melalui emel dan Pos Laju.


3. Selain program profesional, jika PPT ingin membuat/memfailkan/mengemukakan rayuan terhadap keputusan Tolak atau Batal Akreditasi (Sementara atau Penuh), rayuan boleh dikemukakan kepada Menteri Pengajian Tinggi (melalui Bahagian Standard Swasta, KPT) dalam tempoh 30 hari dari tarikh penyerahan surat rasmi keputusan MQA tersebut.


Bil. Tajuk Muat Turun
1. MJA Bil.11/2021 (Bidang Sains : BAKT)
2. MJA Bil.11/2021 (Bidang Sains : BASP)
3. MJA Bil.11/2021(Bidang Sastera : BASK)
4. MJA Bil.11/2021 (Bidang Sastera : BASS)

ARKIB KEPUTUSAN MJA

MQA telah membuat penambahbaikan dalam proses jaminan kualiti MQA dengan memansuhkan pengeluaran Surat Perakuan Memenuhi Keperluan Kualiti (CQC) dalam proses mendapatkan Akreditasi Sementara. Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) telah dimaklumkan berkenaan penambahbaikan proses ini melalui Surat Makluman MQA Bil. 5/2015 [Ruj. MQA.100-1/7/2 (16)] bertarikh 23 Disember 2015. Sehubungan itu, MQA akan mengeluarkan surat Perakuan Akreditasi Sementara bagi program yang telah diluluskan Akreditasi Sementara berkuatkuasa mulai Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA) Bil. 1/2016.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Perakuan Akreditasi Sementara oleh pihak PPT boleh dimuat turun di sini.


Bil. Tajuk Muat Turun
1. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Perakuan Akreditasi Sementara