Siaran Keputusan Akreditasi

Last Updated : 31 March 2020

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA AKREDITASI

* Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA) yang dijadualkan pada 31 Mac 2020 ditunda ke tarikh yang akan dimaklumkan kelak. PPT boleh merujuk laman web MQA dari semasa ke semasa untuk mengetahui penjadualan semula tarikh MJA.

Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) telah menubuhkan Jawatankuasa Akreditasi bidang Sains dan Sastera yang bertanggungjawab menerima, menilai, menganalisis laporan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh program atau kelayakan serta membuat keputusan sama ada memberi, menolak atau membatalkan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh program atau kelayakan (kecuali untuk program atau kelayakan profesional) daripada Pemberi Pendidikan Tinggi. Jawatankuasa ini terdiri daripada 24 orang (12 orang setiap bidang tidak termasuk Pengerusi) yang dianggotai oleh ahli akademik dan industri. Jawatankuasa ini bermesyuarat secara berkala (bulanan).

Tarikh-tarikh MJA pada tahun 2020 adalah seperti berikut:


STATISTIK MJA : Bil. 02/2020 (27 Februari 2020)

Keputusan MJA KATEGORI
Lulus Kekal Akreditasi Penuh Tolak Batal Perakuan Akreditasi Sementara Batal Akreditasi Penuh Tangguh
Akreditasi Provisional (PA) 48 - 4 - - -
Akreditasi Penuh (FA) 102 - 7 - - -
Pematuhan Akreditasi (CA) - 16 - - - -

*Program yang telah ditolak Akreditasi Penuh dan dibatal Perakuan Akreditasi Sementara / Perakuan Akreditasi Penuh boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat keputusan diterima.


Bil. Tajuk Muat Turun
1. MJA Bil.02/2020 (Bidang Sains : BAKT)
2. MJA Bil.02/2020 (Bidang Sains : BASP)
3. MJA Bil.02/2020(Bidang Sastera : BASK)
4. MJA Bil.02/2020 (Bidang Sastera : BASS)

ARKIB KEPUTUSAN MJA

MQA telah membuat penambahbaikan dalam proses jaminan kualiti MQA dengan memansuhkan pengeluaran Surat Perakuan Memenuhi Keperluan Kualiti (CQC) dalam proses mendapatkan Akreditasi Sementara. Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) telah dimaklumkan berkenaan penambahbaikan proses ini melalui Surat Makluman MQA Bil. 5/2015 [Ruj. MQA.100-1/7/2 (16)] bertarikh 23 Disember 2015. Sehubungan itu, MQA akan mengeluarkan surat Perakuan Akreditasi Sementara bagi program yang telah diluluskan Akreditasi Sementara berkuatkuasa mulai Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA) Bil. 1/2016.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Perakuan Akreditasi Sementara oleh pihak PPT boleh dimuat turun di sini.


Bil. Tajuk Muat Turun
1. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Perakuan Akreditasi Sementara