Laporan

Tarikh Kemaskini: 08 September 2020

Versi Bahasa Inggeris :
Reports

Laporan

Bil. Dokumen   Muat Turun

1.

Laporan Soal Selidik Penerimaan dan Pencapaian Pelajar APEL di PPT (2018)

 

Malay Version

2.

Laporan Soal Selidik Penerimaan dan Pencapaian Pelajar APEL di PPT (2017)

 

Malay Version

3.

Laporan Soal Selidik Penerimaan dan Pencapaian Pelajar APEL di PPT (2016)

Versi Bahasa Inggeris

Malay Version

4.

Laporan Kajian Keberkesanan Standard Program Kepada Pihak Berkepentingan (2016)

Versi Bahasa Inggeris

Malay Version

5.

Laporan Tinjauan Pelaksanaan Diploma Supplement di Malaysia (2014)

 

Malay Version

6.

Laporan Kajian Keberkesanan Standard Program Kepada Pihak Berkepentingan (2013)

Versi Bahasa Inggeris

Malay Version