Laporan

Tarikh Kemaskini: 27 Disember 2018

Versi Bahasa Inggeris :
Reports

Laporan

Bil. Dokumen   Muat Turun
1. Laporan Kajian Keberkesanan Standard Program Kepada Pihak Berkepentingan (2013) Versi Bahasa Inggeris Malay Version
2. Laporan Tinjauan Pelaksanaan Diploma Supplement di Malaysia (2014)   Malay Version
3. Laporan Kajian Keberkesanan Standard Program Kepada Pihak Berkepentingan (2016) Versi Bahasa Inggeris Malay Version
4. Laporan Soal Selidik Penerimaan dan Pencapaian Pelajar APEL di PPT (2016) Versi Bahasa Inggeris Malay Version
5. Laporan APEL(A) 2017   Malay Version


Kaji Selidik

Bil. Dokumen   Muat Turun
- - - -