Surat Makluman

Tarikh Kemaskini: 22 September 2022
Versi Bahasa Inggeris :
Notification Letter

Surat Makluman 2022

Bil. Perkara Muat turun
1. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 8/2022
PELAKSANAAN PELANJUTAN TEMPOH TRANSISI PEMATUHAN TERHADAP KELAYAKAN PENYELIA UTAMA DALAM STANDARD: IJAZAH SARJANA DAN KEDOKTORAN EDISI KEDUA, 2021
8 OGOS 2022
2. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 7/2022
PENERANGAN BERHUBUNG PELANJUTAN FLEKSIBILITI PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI BAGI TAHUN 2022
8 OGOS 2022
3. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 6/2022
TEMPOH PIAGAM PENGURUSAN SIJIL PERAKUAN AKREDITASI DAN DAFTAR KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS REGISTER, MQR) SERTA BORANG-BORANG BERKAITAN
21 JUN 2022
4. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 5/2022
PELANJUTAN FLEKSIBILITI PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI (PPT) BAGI TAHUN 2022
12 APRIL 2022
5. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 4/2022
PROSEDUR VERIFIKASI NATIONAL EDUCATION CODE 2020 (NEC-2020) PROGRAM OLEH PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT)
5 APRIL 2022
6. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 3/2022
PERMOHONAN PEMINDAHAN PERAKUAN AKREDITASI PROGRAM KE PREMIS BAHARU
17 MAC 2022
7. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 2/2022
TAMBAHAN KRITERIA UNTUK DIPELAWA SEBAGAI PUSAT PENILAIAN APEL.A
17 MAC 2022
8. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 1/2022
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN KUALITI TUNGGAL TVET: NOSS SEBAGAI OISP BAGI MAKSUD PERMOHONAN AKREDITASI PROGRAM TVET KEPADA MQA
19 JANUARI 2022
9. PEMAKLUMAN JPT
DASAR PELAKSANAAN TAKWIM PEPERIKSAAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS)
19 SEPTEMBER 2022
10. PEMAKLUMAN JPT
DASAR PELAKSANAAN TAKWIM PEPERIKSAAN DI UNIVERSITI AWAM (UA)
2 SEPTEMBER 2022
11. PEMAKLUMAN JPT
SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA (UA)
11 OGOS 2022
12. PEMAKLUMAN JPT
SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA DI IPTS
21 JULAI 2022
13. PEMAKLUMAN JPT
GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PENGAMBILAN DAN PENGURUSAN PELAJAR ANTARABANGSA DI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS)
29 APRIL 2022
14. PEMAKLUMAN JPT
KEBENARAN PELAKSANAAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA SERTA KURSUS PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN DI IPTS SERENTAK DENGAN PROSES PERMOHONAN PENILAIAN AWAL KEPADA MQA [IPTS]
24 JANUARI 2022
15. PEMAKLUMAN JPT
PELAKSANAAN KURSUS PENGAJIAN SECARA PESISIR (OFFSHORE) DI LUAR NEGARA OLEH IPTS
24 JANUARI 2022
16. PEMAKLUMAN JPT
PELANJUTAN PELAKSANAAN MORATORIUM PERMOHONAN KENAIKAN YURAN KURSUS PENGAJIAN IPTS
17 JANUARI 2022