Surat Makluman

Tarikh Kemaskini: 25 Februari 2021
Versi Bahasa Inggeris :
Notification Letter

Surat Makluman 2021

Bil. Tajuk Muat Turun
2/2021 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 2/2021 - PENGEMASKINIAN ISTILAH ACADEMIC RESIDENTIAL REQUIREMENT
1/2021 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 1/2021 - TEMPOH TRANSISI PEMATUHAN STANDARD TVET DALAM KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM TVET (CODE OF PRACTICE FOR TVET PROGRAMME ACCREDITATION, COPTPA)
JPT PEMAKLUMAN MENGENAI PENETAPAN MINIMUM KEPUTUSAN PENARAFAN MYQUEST/SETARA BAGI PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERAKUAN PENDAFTARAN DAN PEMBAHARUAN KELULUSAN PENGAMBILAN PELAJAR ANTARABANGSA
JPT PENGOPERASIAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS) SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)
JPT KEMASUKAN PELAJAR LULUSAN SKM (TAHAP 3, MQF) KE PERINGKAT DIPLOMA (TAHAP 4, MQF) ATAU YANG SETARA DENGANNYA DI IPTS