Surat Makluman

Tarikh Kemaskini: 16 Februari 2022
Versi Bahasa Inggeris :
Notification Letter

Surat Makluman 2021

Bil. Tajuk Muat Turun
18/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 18/2021
KEPERLUAN MENGGUNAKAN NEC-2020 BAGI SEMUA PERINGKAT PERMOHONAN OLEH PPT KEPADA MQA

17/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 17/2021
PENERANGAN TERMA ‘PENGALAMAN INDUSTRI’ DAN ‘LATIHAN SANGKUTAN INDUSTRI’ BAGI STANDARD TENAGA PENGAJAR DALAM CODE OF PRACTICE FOR TVET PROGRAMME ACCREDITATION (COPTPA) EDISI KEDUA

16/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 16/2021
PENAMBAHBAIKAN DASAR JAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN LUAR NEGARA YANG DITAWARKAN SECARA KERJASAMA DENGAN PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) TEMPATAN

15/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 15/2021
PERMOHONAN AKREDITASI PENUH PROGRAM OLEH PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI KEPADA AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

14/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 14/2021
HALA TUJU DAN KEPERLUAN PENAWARAN PROGRAM SIJIL TAHAP 3 MQF

13/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 13/2021
GUIDELINES: GRADUATE CERTIFICATE IN TVET TEACHING COMPETENCY

12/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 12/2021
BILANGAN SESI PENGAMBILAN PELAJAR DALAM SATU TAHUN PENGAJIAN BAGI PROGRAM PASCASISWAZAH DENGAN STRUKTUR MODULAR

11/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 11/2021
PERMOHONAN PENILAIAN PROGRAM BERASINGAN UNTUK KAEDAH PENGAJIAN SECARA SEPENUH MASA DAN SEPARUH MASA OLEH BEM DAN BQSM

10/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 10/2021
PERMOHONAN NILAI TARAF KELAYAKAN BAGI KESETARAAN DENGAN MQF

9/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 9/2021
APEL.A LEARNERS' HANDBOOK (CERTIFICATE, DIPLOMA, BACHELOR'S DEGREE AND MASTER'S DEGREE) SECOND EDITION

8/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 8/2021
KRITERIA UNTUK DIPELAWA SEBAGAI PUSAT PENILAIAN APEL.A

7/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 7/2021
PENAMBAHBAIKAN PINDAH KREDIT MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOC) DENGAN GRED

6/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 6/2021
PEMAKAIAN FORMAT LAPORAN TAMBAHAN APP BAGI PENILAIAN PROGRAM MOD PENAWARAN INDUSTRI (2u2i)

5/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 5/2021
PENILAIAN PROGRAM MOD PENAWARAN INDUSTRI (2u2i) DAN DOKUMEN PENILAIAN KENDIRI

4/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 4/2021
PENGGUNAAN ISTILAH YANG MERUJUK KEPADA TAHAP KELAYAKAN MQF PADA PENAMAAN PROGRAM

3/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 3/2021
PENJAJARAN HASIL PEMBELAJARAN DALAM STANDARD PROGRAM KEPADA HASIL PEMBELAJARAN KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA (MQF) EDISI KEDUA BAGI:
STANDARD PROGRAM: PENDIDIKAN
STANDARD PROGRAM: PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
STANDARD PROGRAM: UNDANG-UNDANG DAN PERUNDANGAN SYARIAH

2/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 2/2021
PENGEMASKINIAN ISTILAH ACADEMIC RESIDENTIAL REQUIREMENT

1/2021

SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 1/2021
TEMPOH TRANSISI PEMATUHAN STANDARD TVET DALAM KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM TVET (CODE OF PRACTICE FOR TVET PROGRAMME ACCREDITATION, COPTPA)

KPT

PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN KOD PENDIDIKAN NASIONAL (NATIONAL EDUCATION CODE-2020) (NEC-2020) SEBAGAI RUJUKAN TUNGGAL KOD BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN MALAYSIA

JPT

PEMAKLUMAN MENGENAI POLISI BERHUBUNG KURSUS PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN TEMPOH PENGAJIAN 3 TAHUN [IPTS]

JPT

PENAMBAHBAIKAN PELAKSANAAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA SERTA KURSUS PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN DI IPTS

JPT

PENAMBAHBAIKAN DASAR JAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN LUAR NEGARA YANG DITAWARKAN SECARA KERJASAMA DENGAN PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) TEMPATAN [IPTS]

JPT

PENAMBAHBAIKAN DASAR JAMINAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN LUAR NEGARA YANG DITAWARKAN SECARA KERJASAMA DENGAN PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) TEMPATAN [UA]

JPT

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA SECARA FRANCAIS UA DENGAN IPT DALAM NEGARA DAN LUAR NEGARA (EDISI 2021) [UA]

JPT

PELAKSANAAN KURSUS INTEGRITI DAN ANTI RASUAH (KIAR) DI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT) [UA]

JPT

PELAKSANAAN DASAR PINDAH KREDIT SECARA MENEGAK BAGI KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA SERTA KURSUS PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN DI BAWAH KELOMPOK U1 MPU [IPTS]

JPT
[DIMANSUHKAN]

PELAKSANAAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA SERTA KURSUS PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN DI IPTS

JPT

PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI PELAJAR IPT SEPANJANG TEMPOH PELAN PEMULIHAN NEGARA [UA] & [IPTS]

JPT

PENAWARAN MPU BAGI PROGRAM KERJASAMA DENGAN IPT LUAR NEGARA [IPTS]

JPT

PENILAIAN SEMULA KURIKULUM BAGI KURSUS MPU [IPTS]

JPT

PELAKSANAAN KURSUS INTEGRITI DAN ANTI RASUAH (KIAR) DI IPT [IPTS]

JPT

PENGGUNAAN ISTILAH YANG MERUJUK KEPADA TAHAP KELAYAKAN MQF PADA PENAMAAN PROGRAM [IPTS]

JPT

PELAKSANAAN DASAR PINDAH KREDIT SECARA MENEGAK BAGI KURSUS DI BAWAH KELOMPOK U1 MPU [UA]

JPT

PENAWARAN MPU BAGI PROGRAM KERJASAMA DENGAN IPT LUAR NEGARA [UA]

JPT

PENGGUNAAN ISTILAH YANG MERUJUK KEPADA TAHAP KELAYAKAN MQF PADA PENAMAAN PROGRAM [UA]

JPT

PEMAKLUMAN MENGENAI PENETAPAN MINIMUM KEPUTUSAN PENARAFAN MYQUEST/SETARA BAGI PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERAKUAN PENDAFTARAN DAN PEMBAHARUAN KELULUSAN PENGAMBILAN PELAJAR ANTARABANGSA

JPT

PENGOPERASIAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS) SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

JPT

KEMASUKAN PELAJAR LULUSAN SKM (TAHAP 3, MQF) KE PERINGKAT DIPLOMA (TAHAP 4, MQF) ATAU YANG SETARA DENGANNYA DI IPTS