Surat Makluman

Tarikh Kemaskini: 15 Mei 2020
Versi Bahasa Inggeris :
Notification Letter

Surat Makluman 2020

Bil. Tajuk Muat Turun
4/2020 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 4/2020 - PENGECUALIAN KURSUS KAEDAH PENYELIDIKAN (RESEARCH METHODOLOGY, RM) BAGI PROGRAM KEDOKTORAN
3/2020 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 3/2020 - PENGECUALIAN PEMATUHAN STANDARD PROGRAM BAGI KAMPUS CAWANGAN UNIVERSITI LUAR NEGARA DI MALAYSIA YANG MANA UNIVERSITI INDUK BERADA DALAM RANKING 15 PERATUS TERBAIK DUNIA
2/2020 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 2/2020 - PENAMBAHBAIKAN DASAR PINDAH KREDIT
1/2020 SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 1/2020 - PENGHENTIAN PROSES PENILAIAN PROGRAM AKREDITASI PENUH
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGAMBILAN EKSPATRIAT MELALUI APEL (A)
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGEMASKINIAN DASAR KERJASAMA KURSUS PENGAJIAN DI IPTS
JPT PEMAKLUMAN JPT - KEMASUKAN PELAJAR LULUSAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA (DKM), DIPLOMA LANJUTAN KEMAHIRAN MALAYSIA (DLKM) DAN DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA (DVM) KE PERINGKAT SARJANA MUDA (TAHAP 6 MQF) ATAU YANG SETARA DENGANNYA DI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA
JPT PEMAKLUMAN JPT - PINDAH KREDIT SECARA MENDATAR (HORIZONTOL CREDIT TRANSFER) MENGIKUT KELOMPOK BAGI KURSUS KELOMPOK U1 MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) - UA
JPT PEMAKLUMAN JPT - PINDAH KREDIT SECARA MENDATAR (HORIZONTOL CREDIT TRANSFER) MENGIKUT KELOMPOK BAGI KURSUS KELOMPOK U1 MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) - IPTS
JPT PEMAKLUMAN JPT - AUDIT KENDIRI KURSUS YANG DITAWARKAN DI UNIVERSITI AWAM
JPT PEMAKLUMAN JPT - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM JOINT, DUAL DAN DOUBLE DEGREE DI PPT
JPT PEMAKLUMAN JPT - PENGENDALIAN KURSUS JANGKA PENDEK (KJP) OLEH IPTS