Pekeliling & Surat Pekeliling

Tarikh Kemaskini: 24 Jun 2022
Versi Bahasa Inggeris :
Circular & Circular Letters

Pekeliling & Surat Pekeliling 2022

Bil. Tajuk Muat Turun
1. SURAT PEKELILING MQA BIL. 1/2022
PENAMBAHBAIKAN STANDARD PROGRAM: MUAMALAT DAN KEWANGAN ISLAM EDISI KEDUA
2. SURAT PEKELILING MQA BIL. 2/2022
FI DAN CAJ BERHUBUNG PERMOHONAN AKREDITASI PUSAT PENILAIAN APEL.Q
3. PEKELILING MQA BIL. 1/2022
CAJ PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA)