Pekeliling & Surat Pekeliling

Tarikh Kemaskini: 04 Januari 2021
Versi Bahasa Inggeris :
Circular & Circular Letters

Pekeliling & Surat Pekeliling 2020

Bil. Tajuk Muat Turun
2/2020 Surat Pekeliling MQA Bil. 2/2020
PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN AMALAN BAIK: PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU BAGI TUJUAN PENGANUGERAHAN KREDIT (GGP: APEL.C)
1/2020 Surat Pekeliling MQA Bil. 1/2020
PENGGUNAAN EDISI TERKINI STANDARD PROGRAM: SENI LUKIS DAN SENI REKA
6/2020 Pekeliling MQA Bil. 6/2020
PEMAKAIAN COPTPA EDISI KEDUA
5/2020 Pekeliling MQA Bil. 5/2020
GARIS PANDUAN AMALAN BAIK: PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN PENGALAMAN TERDAHULU BAGI TUJUAN PENGANUGERAHAN KELAYAKAN AKADEMIK
4/2020 Pekeliling MQA Bil. 4/2020
PENGGUNAAN STANDARD PROGRAM: PENGAJIAN HALAL
3/2020 Pekeliling MQA Bil. 3/2020
KADAR BAYARAN PERMOHONAN PENYENARAIAN DAN PENDAFTARAN PROGRAM SWAAKREDITASI DALAM DAFTAR KELAYAKAN MALAYSIA OLEH PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI BERSTATUS SWAAKREDITASI
2/2020 Pekeliling MQA Bil. 2/2020
PERMOHONAN CONVERSION PROGRAM AKADEMIK KE PROGRAM TVET
1/2020 Pekeliling MQA Bil. 1/2020
PERMOHONAN AKREDITASI SEMENTARA DAN AKREDITASI PENUH PROGRAM TVET