Organisasi

Tarikh Kemaskini : 6 Jun 2020
Versi Bahasa Inggeris :
Organization


Prof. Dato' Dr. Husaini Bin Omar

Ketua Pegawai Eksekutif
blog1

Prof. Ir. Dr. Khairul Salleh bin Mohamed Sahari

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Jaminan Kualiti)
blog1

Puan Normahizan binti Yaacob

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)
Carta 1: Carta Organisasi MQA
(Klik untuk besarkan imej)Puan Normahizan binti Yaacob

PERANAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

  1. Peneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Agensi dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional, Pelan Strategik Kementerian / Negeri / Agensi dan ISP Sektor Awam;
  2. Melaksana dan menyelaras penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik global;
  3. Menyelaras penggalakan pembudayaan ICT (ICT acculturation) dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam; dan
  4. Melaksana dan menyelaras Inovasi Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT.