Piagam Pelanggan MQA

Tarikh Kemaskini : 12 November 2021
Versi Bahasa Inggeris :
MQA Client's Charter

Akreditasi Sementara (Provisional Accreditation, PA)

Piagam pelanggan yang ditetapkan bagi memproses sesuatu program pengajian Pemberi Pendidikan Tinggi di peringkat Akreditasi Sementara adalah 9 minggu bermula daripada pengesahan dokumen lengkap* sehingga siaran keputusan di portal MQA.


Akreditasi Penuh (Full Accreditation, FA)

Piagam pelanggan yang ditetapkan bagi memproses sesuatu program pengajian Pemberi Pendidikan Tinggi di peringkat Akreditasi Penuh adalah 9 minggu bermula daripada pengesahan dokumen lengkap* sehingga siaran keputusan di portal MQA.


*Pengesahan dokumen lengkap berlaku apabila MQA mengeluarkan surat memaklumkan PPT bahawa program tersebut akan dimajukan untuk tujuan penilaian.

Bil. Tajuk Muat Turun
1.

Infografik Akreditasi Sementara

2.

Infografik Akreditasi Penuh