Maklumat Anggota Majlis MQA: Sesi 2019-2021

Tarikh Kemaskini : 15 Julai 2020
Versi Bahasa Inggeris :
Council of MQA

Majlis Agensi Kelayakan Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679) mempunyai fungsi berikut:

  1. meluluskan rancangan dan dasar bagi pengurusan Agensi;
  2. meluluskan apa-apa pindaan atau pengemaskinian Kerangka Kelayakan Malaysia;
  3. meluluskan dasar dan garis panduan yang berhubungan dengan akreditasi program, kelayakan atau pemberi pendidikan tinggi atau audit institusi;
  4. meluluskan sebarang perkara yang berhubungan dengan fungsi, kuasa, kewajipan, saraan, elaun, honorarium, faedah dan tatakelakuan pegawai, pekerja, ejen dan pakar perunding Agensi;
  5. menerima dan mengawasi laporan, penyata, pernyataan dan sebarang maklumat lain yang berhubungan dengan akreditasi, audit institusi dan penilaian;dan
  6. melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu bagi pelaksanaan fungsinya di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007.

Pengerusi

Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, FASc
Presiden
Akademi Sains Malaysia

Ahli - Ahli Majlis
Prof. Dato' Dr. Husaini Bin Omar
Ketua Pegawai Eksekutif
Agensi Kelayakan Malaysia

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Ketua Pegawai Eksekutif

Datuk Seri Dr. Mazlan Bin Yusoff
Ketua Setiausaha
Kementerian Pengajian Tinggi

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Ketua Setiausaha, Kementerian Pengajian Tinggi

Prof. Dato' Seri Dr. Mohamed Mustafa bin Ishak
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
Jabatan Pendidikan Tinggi

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Tinggi

Datuk Mohd Khairul Adib bin Abd Rahman
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Prof. Ir. Ts. Dr. R. Badlishah Ahmad
Naib Canselor
Universiti Malaysia Perlis

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Wakil PPT Awam

Dato' Dr. Mohd Khairi bin Yakub
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Perubatan Malaysia
Kementerian Kesihatan Malaysia

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Wakil Badan Profesional

Prof. Dr. Patrick Kee Peng Kong
Naib Canselor
Universiti SEGi

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Wakil PPT Swasta

Dato' Soh Thian Lai
Presiden
Federation of Malaysian Manufacturers

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Pakar

Dato' Dr. Thillainathan A/L Ramasamy
Ahli Lembaga Pengarah
Universiti Malaya

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Pakar

Prof. Dato' Dr. Mohd Azmi Bin Omar
Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Pakar

Dr. Amran bin Alias
Ketua Seksyen
Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera Fiskal dan Ekonomi
Kementerian Kewangan Malaysia

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Pakar

Elizabeth Lee Fuh Yen (Dr.)
Ketua Pegawai Eksekutif
Sunway University

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Pakar


Prof. Dr. Mohd Tajuddin Bin Mohd Rasdi
Profesor
Faculty of Engineering Technology and Built Environment
UCSI University

Jawatan Dalam Majlis MQA:
Pakar