Aplikasi Mudah Alih MQA

Tarikh Kemaskini : 22 Februari 2021
Versi Bahasa Inggeris :
MQA's Mobile Apps

myMQR merupakan satu inisiatif oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untuk memberi kemudahan kepada orang awam bagi membuat semakan status akreditasi penuh melalui telefon pintar.


Objektif myMQR

Memudahkan orang awam membuat Semakan Program Akreditasi Penuh menerusi telefon pintar, di mana sahaja dan pada bila-bila masa; sebagai alternatif kepada Portal MQR yang sedia ada.
Membantu meningkatkan keyakinan orang awam terhadap status Akreditasi sesebuah program pengajian yang ditawarkan oleh Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT).
Memenuhi keperluan semasa masyarakat hari ini yang memerlukan maklumat di hujung jari.


Fungsi myMQR

Carian atau semakan program Akreditasi Penuh.
Penerangan tentang Daftar Kelayakan Malaysia (MQR) dan Malaysian Qualifications Framework (MQF).
Paparan maklumat perhubungan (alamat, nombor telefon, e-mel serta lokasi) untuk rujukan awam.

Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL) merupakan agenda nasional Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) dalam mewujudkan masyarakat berilmu. APEL memberi peluang kepada mereka yang mempunyai pengalaman kerja tetapi kurang atau tiada kelayakan akademik untuk menyambung pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi. Secara umumnya, penilaian APEL melibatkan penilaian terhadap ilmu yang diperoleh oleh seseorang menerusi pendidikan formal (kelayakan akademik), tidak formal (pengalaman kerja) dan bukan formal (kursus pendek/Massive Open Online Courses, MOOC). APEL didefinisikan dalam Malaysian Qualifications Framework 2nd Edition (MQA, 2017) sebagai proses verifikasi pencapaian seseorang individu bagi satu set hasil pembelajaran yang diperoleh melalui pembelajaran formal, bukan formal dan tidak formal tanpa mengambil kira masa dan tempat. APEL adalah satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu.


Tujuan APEL:

APEL diperkenalkan bagi tujuan memberi peluang dan akses kepada mereka yang mempunyai pengalaman kerja tetapi kurang kelayakan atau tiada kelayakan akademik untuk menyambung pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi.

Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF) menerusi Akta Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency - MQA) 2007 (Akta 679) telah memberikan komitmen untuk mengiktiraf pembelajaran terdahulu sebaik mungkin. Pembelajaran yang telah diperoleh melalui pelbagai jenis pengalaman yang berlaku dalam kehidupan individu akan dikenal pasti dan akan diberi pengiktirafan selayaknya. Melalui APEL akan membolehkan individu maju dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat, ini seterusnya meluaskan mobiliti pelajar dan penyertaan pelajar dewasa dalam pendidikan tinggi.

APEL [a.k.a APEL.Access - APEL.A] dilaksanakan di Malaysia bagi tujuan kemasukan ke Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT). Penilaian APEL.A telah dibuka untuk EMPAT (4) tahap kelayakan iaitu:

 • Sijil (APEL T-3);
 • Diploma (APEL T-4);
 • Sarjana Muda (APEL T-6); dan
 • Sarjana (APEL T-7).


 • Syarat Kelayakan Masuk melalui APEL:
  1. Warganegara Malaysia, berpengalaman dalam bidang berkaitan, berumur:
 • 19 tahun bagi program Sijil
 • 20 tahun bagi program Diploma
 • 21 tahun bagi program Sarjana Muda
 • 30 tahun + STPM/diploma/setara bagi program Sarjana
 • serta
  Lulus penilaian APEL iaitu Ujian Aptitud, Portfolio dan Temuduga (tahap Sarjana sahaja).