Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi

Tarikh Kemaskini: 27 April 2022

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA AKREDITASI


BIL. BILANGAN MJA BAKT BASP BASK BASS
1. MJA Bil.01/2022 BAKT BASP BASK BASS
2. MJA Bil.02/2022 BAKT BASP BASK BASS
3. MJA Bil.03/2022 BAKT BASP BASK BASS
4. MJA Bil.04/2022 BAKT BASP BASK BASS
5. MJA Bil.05/2022
6. MJA Bil.06/2022
7. MJA Bil.07/2022
8. MJA Bil.08/2022
9. MJA Bil.09/2022
10. MJA Bil.10/2022
11. MJA Bil.11/2022