Siaran Keputusan Akreditasi

Tarikh Kemaskini : 28 Oktober 2020

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA AKREDITASI

Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) telah menubuhkan Jawatankuasa Akreditasi bidang Sains dan Sastera yang bertanggungjawab menerima, menilai, menganalisis laporan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh program atau kelayakan serta membuat keputusan sama ada memberi, menolak atau membatalkan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh program atau kelayakan (kecuali untuk program atau kelayakan profesional) daripada Pemberi Pendidikan Tinggi. Jawatankuasa ini terdiri daripada 24 orang (12 orang setiap bidang tidak termasuk Pengerusi) yang dianggotai oleh ahli akademik dan industri. Jawatankuasa ini bermesyuarat secara berkala (bulanan).

Tarikh-tarikh MJA pada tahun 2020 adalah seperti berikut:


STATISTIK MJA : Bil. 10/2020 (27 Oktober 2020)

Keputusan MJA KATEGORI
Lulus Kekal Akreditasi Penuh Tolak Batal Perakuan Akreditasi Sementara Batal Akreditasi Penuh Tangguh
Akreditasi Provisional (PA) 48 - 6 - - 1
Akreditasi Penuh (FA) 84 - 4 - - 1
Pematuhan Akreditasi (CA) - 13 - - - -

MAKLUMAN KEPADA PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (Tarikh kemaskini: 2 September 2020)


1. Siaran keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi ini akan disusuli dengan surat rasmi keputusan MQA kepada Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT).


2. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), surat rasmi keputusan MQA akan diserahkan kepada PPT melalui emel dan Pos Laju.


3. Jika PPT ingin membuat/memfailkan/mengemukakan rayuan terhadap keputusan Tolak atau Batal Akreditasi (Sementara atau Penuh), rayuan boleh dikemukakan kepada Menteri Pengajian Tinggi (melalui Bahagian Standard Swasta, KPT) dalam tempoh 30 hari dari tarikh penyerahan surat rasmi keputusan MQA tersebut.


Bil. Tajuk Muat Turun
1. MJA Bil.10/2020 (Bidang Sains : BAKT)
2. MJA Bil.10/2020 (Bidang Sains : BASP)
3. MJA Bil.10/2020(Bidang Sastera : BASK)
4. MJA Bil.10/2020(idang Sastera : BASS)

ARKIB KEPUTUSAN MJA

MQA telah membuat penambahbaikan dalam proses jaminan kualiti MQA dengan memansuhkan pengeluaran Surat Perakuan Memenuhi Keperluan Kualiti (CQC) dalam proses mendapatkan Akreditasi Sementara. Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) telah dimaklumkan berkenaan penambahbaikan proses ini melalui Surat Makluman MQA Bil. 5/2015 [Ruj. MQA.100-1/7/2 (16)] bertarikh 23 Disember 2015. Sehubungan itu, MQA akan mengeluarkan surat Perakuan Akreditasi Sementara bagi program yang telah diluluskan Akreditasi Sementara berkuatkuasa mulai Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA) Bil. 1/2016.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Perakuan Akreditasi Sementara oleh pihak PPT boleh dimuat turun di sini.


Bil. Tajuk Muat Turun
1. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Perakuan Akreditasi Sementara