• STAF MQA                                                                        Loading
 

i) PERATURAN PENGIKLANAN MQA

ii) Surat Makluman MQA Bil.3/2019: Pameran Sijil Perakuan Akreditasi

iii) Surat Makluman MQA Bil.4/2019: Peraturan Pengiklanan MQA

*BAHARU*


Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Penyenaraian Perakuan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh oleh PPT Berstatus Swaakreditasi bagi tahun 2020

// baca selanjutnya >

*BAHARU*


Jadual Permohonan Akreditasi Sementara Dan Akreditasi Penuh Bagi Tahun 2020

// baca selanjutnya >

*BAHARU*


Hari Mesra Pelanggan (HMP) MQA bagi Tahun 2020

♦ Takwim
♦ Borang HMP MQA 2020 (Tarikh Kemaskini: 09 Jan 2020)