• STAF MQA                                                                        


   

Loading
 

SIARAN KEPUTUSAN AKREDITASI

PANDUAN DAN PEMAKLUMAN MQA SEMASA DAN PASCA KRISIS COVID-19

*BAHARU*


Pelaksanaan Hari Mesra Pelanggan (HMP) Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) Secara 'Online'

// baca selanjutnya >

 


Pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) Yang Baharu

// baca selanjutnya >

 


Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Penyenaraian Perakuan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh oleh PPT Berstatus Swaakreditasi bagi tahun 2020

// baca selanjutnya >

 


Jadual Permohonan Akreditasi Sementara Dan Akreditasi Penuh Bagi Tahun 2020

// baca selanjutnya >