Tawaran Memasuki Jualan Sebut Harga Kenderaan


Tarikh Kemaskini : 21 September 2021

TAWARAN MEMASUKI JUALAN SEBUT HARGA KENDERAAN - MOTOSIKAL SYM NOMBOR PENDAFTARAN VBV 4673


YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/Dato' Sri/Datuk/Dato',


2.       Sukacita dimaklumkan bahawa Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) berhasrat untuk membuka jualan sebut harga kenderaan Motosikal SYM seperti maklumat berikut.3.       Sebut harga tersebut akan dibuka pada 22 September 2021 hingga 28 September 2021 sebelum jam 12.00 tengah hari. Kenyataan tawaran sebut harga disertakan seperti di Lampiran (KEW.PA-27).


4.       Tawaran ini terbuka kepada orang perseorangan (termasuk warga MQA), penjawat awam dari kementerian dan agensi/syarikat. Oleh yang demikian, sekiranya pihak YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/Dato' Sri/Datuk/Dato' berminat untuk menyertai sebut harga ini, pihak YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/Dato' Sri/Datuk/Dato' dijemput untuk mengemukakan permohonan pembelian secara sebut harga dengan menggunakan borang Sebut Harga Pelupusan Aset MQA (KEW.PA-28) yang boleh diperolehi di alamat seperti berikut:

               Agensi Kelayakan Malaysia
               Bangunan Mercu MQA
               No. 3539, Jalan Teknokrat 7, Cyber 5
               63000 Cyberjaya, Selangor


5.       Untuk sebarang pertanyaan atau penjelasan lanjut, pihak YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/Dato' Sri/Datuk/Dato' boleh menghubungi urus setia seperti butiran di bawah:-


               Nama         : Jaihasra binti Jamaludin
               No. Telefon : 03-8688 3654
               E-mel          : jaihasra@mqa.gov.my

               Nama         : Mohd Najib bin Mohd Shah
               No. Telefon : 03-8688 3709
               E-mel          : najib@mqa.gov.my


 Sekian, terima kasih.