Tawaran Memasuki Jualan Sebut Harga Kenderaan


Last Updated : 31 May 2021

TAWARAN MEMASUKI JUALAN SEBUT HARGA KENDERAAN – MOTOSIKAL SYM NOMBOR PENDAFTARAN VBV 4673


YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’,


2.       Sukacita dimaklumkan bahawa Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) berhasrat untuk membuka jualan sebut harga kenderaan model Motosikal SYM seperti maklumat berikut. Sebut harga tersebut akan dibuka pada 31 Mei 2021 sehingga 11 Jun 2021 sebelum jam 3.00 petang. Kenyataan tawaran sebut harga disertakan seperti di Lampiran B (KEW.PA-27).


3.       Tawaran ini terbuka kepada orang perseorangan (termasuk warga MQA), penjawat awam dari kementerian dan agensi/syarikat. Oleh yang demikian, sekiranya pihak YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’ berminat untuk menyertai sebut harga ini, pihak YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’ dijemput untuk mengemukakan permohonan pembelian secara sebut harga dengan menggunakan borang yang disertakan di Lampiran C (KEW.PA-28).


4.       Untuk sebarang pertanyaan atau penjelasan lanjut, pihak YBhg. Datuk Seri/Dato’ Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’ boleh menghubungi urus setia seperti butiran di bawah:-


               Nama         : Jaihasra binti Jamaludin
               No. Telefon : 03-8688 3654
               E-mel          : jaihasra@mqa.gov.my


               Nama         : Mohd Najib bin Mohd Shah
               No. Telefon : 03-8688 3709
               E-mel          : najib@mqa.gov.my Sekian, terima kasih.