Choose Language:   Bahasa Melayu | English

Notification Letter: 2024

Archives by year:

No. Title Download
1. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 3/2024
KETETAPAN PEMILIHAN AHLI PANEL PENILAI (APP) OLEH PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) BERSTATUS SWAAKREDITASI BAGI PENILAIAN AKREDITASI SEMENTARA, AKREDITASI PENUH DAN PEMATUHAN PROGRAM
20 JUN 2024
2. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 2/2024
MAKLUMAN PENILAIAN PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN, DIPLOMA DAN SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KEPADA 'ENGINEERING TECHNOLOGY ACCREDITATION COUNCIL' (ETAC), LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA (LJM)
13 MEI 2024
3. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 1/2024
KETETAPAN TEMPOH SAH LAKU PERAKUAN PENDAFTARAN PREMIS, KELULUSAN PENGENDALIAN PROGRAM DAN PERAKUAN AKREDITASI SEMENTARA UNTUK PERMOHONAN AKREDITASI SEMENTARA DAN AKREDITASI PENUH
23 FEBRUARI 2024