Choose Language:   Bahasa Melayu | English

Notification Letter: 2023

Archives by year:

No. Title Download
1. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 8/2023
PENGGUNAAN EDISI TERKINI GARIS PANDUAN AMALAN BAIK: PEMBANGUNAN DAN PENYAMPAIAN PROGRAM (GUIDELINES TO GOOD PRACTICES: PROGRAMME DEVELOPMENT AND DELIVERY, GGP: PDD)
30 NOVEMBER 2023
2. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 7/2023
PANDUAN BERKAITAN WAKTU SESUAI UNTUK MENJALANKAN PENILAIAN AKREDITASI
4 OGOS 2023
3. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 6/2023
PANDUAN BERKAITAN TAKRIFAN LAPORAN PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM YANG KOMPREHENSIF
4 OGOS 2023
4. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 5/2023
KELONGGARAN SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS KEPADA PELAJAR ANTARABANGSA YANG MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN YANG DILAKSANAKAN SEPENUHNYA DALAM BAHASA MELAYU DI PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (PPT) DI MALAYSIA
20 JULAI 2023
5. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 4/2023
PEMAKLUMAN CAJ PENILAIAN PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN PENGALAMAN TERDAHULU BAGI TUJUAN KEMASUKAN MELALUI MICRO-CREDENTIALS (APEL.M)
10 JULAI 2023
6. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 3/2023
PELAKSANAAN TEMPOH PEMBELAJARAN MAKSIMUM SEHINGGA 46 MINGGU DALAM 1 TAHUN PENGAJIAN BAGI TAHUN AKHIR PENGAJIAN YANG MELIBATKAN LATIHAN INDUSTRI
15 JUN 2023
7. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 2/2023
PEMAKLUMAN CAJ BAHARU PENILAIAN PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN PENGALAMAN TERDAHULU BAGI TUJUAN KEMASUKAN (APEL.A) DAN TEMPOH SAH LAKU SIJIL APEL.A
31 MAC 2023
8. SURAT MAKLUMAN MQA BIL. 1/2023
PERMOHONAN PEMINDAHAN PERAKUAN AKREDITASI PROGRAM KE PREMIS BAHARU BAGI PPT BERSTATUS SWAAKREDITASI
19 JANUARI 2023