Choose Language:   Bahasa Melayu | English

Top Management
   Prof. Dato' Dr. Mohammad Shatar bin Sabran

   Chief Executive Officer   Prof. Ir. Dr. Khairul Salleh bin Mohamed Sahari

   Deputy Chief Executive Officer (Quality Assurance)   Puan Halinordina binti Mat Saat

   Deputy Chief Executive Officer (Management)