Choose Language:   Bahasa Melayu | English

Corporate Song


Membina Budaya Pendidikan Cemerlang

Membina Budaya Pendidikan Cemerlang
Kami Bertekad Penuh Keazaman
Bergerak Berganding Demi Negara
Menjamin Kualiti Untuk Semua
Marilah Kita Jayakan Bersama


Berteras Jalinan Mesra Pelanggan
Nilai Etika Jadi Panduan
Membina Budaya Pendidikan Cemerlang
Bersama Kualiti Yang Gemilang


Mendukung Cita Juga Harapan
Mengorak Langkah Maju Di Hadapan
Memastikan Taraf Pendidikan Negara
Berdaya Saing Di Persada Antarabangsa


Menjadi Pusat Rujukan Kecemerlangan
Amalan Bijak Memberi Keyakinan
Menyumbang Kekuatan Modal Insan
Menuju Aspirasi Negara Berwawasan


Agensi Kelayakan Malaysia