Choose Language:   Bahasa Melayu | English

Guidelines And Announcements Of MQA During And Post-Covid-19 Crisis

                    GUIDELINES                    

No. Title Download
1. ADVISORY NOTE NO. 1/2020
PANDUAN PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN COVID-19 (GUIDELINES ON THE DELIVERY OF HIGHER EDUCATION PROGRAMMES DURING AND POST COVID-19 MOVEMENT CONTROL ORDER (MCO))

Advisory Note No. 1/2020 bertarikh 29 Mac 2020 DIBATALKAN dan sila rujuk Advisory Note No. 2/2021 - Panduan Pengendalian Program Pendidikan Tinggi Semasa Perintah Kawalan Pergerakan bertarikh 8 Februari 2021.

[English]

 
[B. Melayu]
2. ADVISORY NOTE NO. 2/2020
PANDUAN KEMASUKAN PELAJAR TEMPATAN AKIBAT PENANGGUHAN/ PEMBATALAN PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH LUAR NEGARA DAN UJIAN KOMPETENSI BAHASA INGGERIS TEMPATAN/ ANTARABANGSA DISEBABKAN PENULARAN COVID-19
3. ADVISORY NOTE NO. 3/2020
PANDUAN PELAKSANAAN PROSES PENILAIAN APEL (A) OLEH PUSAT PENILAIAN APEL (PPA) AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA) SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB)
4. ADVISORY NOTE NO. 4/2020
PANDUAN PENGENDALIAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

Advisory Note No. 4/2020 bertarikh 29 Mei 2020 DIBATALKAN dan sila rujuk Advisory Note No. 2/2021 - Panduan Pengendalian Program Pendidikan Tinggi Semasa Perintah Kawalan Pergerakan bertarikh 8 Februari 2021.
5. KOMPILASI PANDUAN PENGENDALIAN PROGRAM BADAN PROFESIONAL
6. ADVISORY NOTE NO. 5/2020
PANDUAN KAEDAH ALTERNATIF PENYAMPAIAN PROGRAM DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN PELAJAR DALAM STANDARD PROGRAM

                    ANNOUNCEMENTS                    

No. Title Download
1. LANGKAH-LANGKAH MENANGANI PENULARAN WABAK COVID-19
(16-03-2020)
2. TINDAKAN SUSULAN PERUTUSAN KHAS YAB PERDANA MENTERI
(17-03-2020)
3. PENILAIAN AKREDITASI SEMENTARA DAN AKREDITASI PENUH DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)
(31-03-2020)
4. PENGOPERASIAN PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA) SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN
(02-04-2020)
5. TATACARA BAYARAN MENGGUNAKAN JOMPAY
(17-04-2020)
6. PENGOPERASIAN PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA) SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB)
(04-05-2020)
7. MAKLUMAN BERKAITAN KAEDAH PENYERAHAN PERMOHONAN AKREDITASI SEMENTARA, AKREDITASI PENUH, PENDAFTARAN PROGRAM SWAAKREDITASI SEMASA DAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) COVID 19 UNTUK BULAN MEI DAN JUN 2020
(08-05-2020)
8. PENGOPERASIAN SEMULA PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA)
(08-05-2020)
9. PELAKSANAAN PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA) BAGI MENCEGAH PENULARAN WABAK COVID-19
(09-10-2020)
10. PELAKSANAAN PERKHIDMATAN AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY, MQA) BAGI MENCEGAH PENULARAN WABAK COVID-19
(22-10-2020)