Choose Language:   Bahasa Melayu | English

MESYUARAT JAWATANKUASA AKREDITASI

Berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 9, Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 [Akta 679], Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) telah menubuhkan Jawatankuasa Akreditasi yang terdiri daripada Bidang Sains dan Bidang Sastera.

Jawatankuasa Akreditasi bertanggungjawab menerima, menilai dan menganalisis laporan penilaian bagi permohonan Akreditasi Sementara serta Akreditasi Penuh program daripada Pemberi Pendidikan Tinggi. Setelah meneliti laporan penilaian, Jawatankuasa Akreditasi akan memperakukan sama ada untuk memberi, menolak atau membatalkan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh program.

MQA telah melantik sejumlah 24 orang iaitu 12 orang bagi setiap bidang bagi menganggotai Jawatankuasa Akreditasi yang terdiri daripada ahli akademik, wakil agensi dan industri.

Pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA) pada tahun 2023 adalah seperti di bawah:TAKWIM MESYUARAT JAWATANKUASA AKREDITASI (MJA) TAHUN 2023

Bilangan MJA Tarikh Bidang Sains Bidang Sastera Tempat
Bilangan 1
Tahun 2023
31 Januari 2023
(Selasa)
10.00 pagi - 1.00 tengah hari 2.30 petang - 5.00 petang MQA
Bilangan 2
Tahun 2023
28 Februari 2023
(Selasa)
10.00 pagi - 1.00 tengah hari 2.30 petang - 5.00 petang MQA
Bilangan 3
Tahun 20223
28 Mac 2023
(Selasa)
2.30 petang - 5.00 petang 10.00 pagi - 1.00 tengah hari MQA
Bilangan 4
Tahun 2023
02 Mei 2023
(Selasa)
2.30 petang - 5.00 petang 10.00 pagi - 1.00 tengah hari MQA
Bilangan 5
Tahun 2023
30 Mei 2023
(Selasa)
10.00 pagi - 1.00 tengah hari 2.30 petang - 5.00 petang MQA
Bilangan 6
Tahun 2023
27 Jun 2023
(Selasa)
10.00 pagi - 1.00 tengah hari 2.30 petang - 5.00 petang MQA
Bilangan 7
Tahun 2023
25 Julai 2023
(Selasa)
2.30 petang - 5.00 petang 10.00 pagi - 1.00 tengah hari MQA
Bilangan 8
Tahun 2023
29 Ogos 2023
(Selasa)
2.30 petang - 5.00 petang 10.00 pagi - 1.00 tengah hari MQA
Bilangan 9
Tahun 2023
26 September 2023
(Selasa)
10.00 pagi - 1.00 tengah hari 2.30 petang - 5.00 petang MQA
Bilangan 10
Tahun 2023
24 Oktober 2023
(Selasa)
10.00 pagi - 1.00 tengah hari 2.30 petang - 5.00 petang MQA
Bilangan 11
Tahun 2023
28 November 2023
(Selasa)
2.30 petang - 5.00 petang 10.00 pagi - 1.00 tengah hari MQA
STATISTIK MJA

STATISTIK

MESYUARAT JAWATANKUASA AKREDITASI (MJA) BILANGAN 11 TAHUN 2023

26 SEPTEMBER 2023 (SELASA)Keputusan MJA KATEGORI
Lulus Kekal Akreditasi Penuh Tolak Batal Perakuan Akreditasi Sementara Batal Akreditasi Penuh Tangguh
Akreditasi Penuh (FA) 40 - - - - -
Akreditasi Sementara (PA) 40 - 1 - - -
Pematuhan Akreditasi (CA) - 11 - - 4 -MAKLUMAN KEPADA PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI (TARIKH KEMAS KINI: 27 SEPTEMBER 2023)


1.    Siaran keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi ini akan disusuli dengan surat rasmi keputusan MQA kepada Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT).


2.   Selain program profesional, jika PPT ingin membuat/memfailkan/mengemukakan rayuan terhadap keputusan Tolak atau Batal Akreditasi (Sementara atau Penuh), rayuan boleh dikemukakan kepada Menteri Pengajian Tinggi (melalui Bahagian Standard Swasta, KPT) dalam tempoh 30 hari dari tarikh penyerahan surat rasmi keputusan MQA tersebut.Bil. Tajuk Muat Turun
1. MJA Bil.11/2023 (Bidang Sains : BAKT)
2. MJA Bil.11/2023 (Bidang Sains : BASP)
3. MJA Bil.11/2023 (Bidang Sastera : BASK)
4. MJA Bil.11/2023 (Bidang Sastera : BASS)

ARKIB KEPUTUSAN MJA 2023

1.   PERAKUAN AKREDITASI SEMENTARA

MQA telah membuat penambahbaikan dalam proses jaminan kualiti MQA dengan memansuhkan pengeluaran Surat Perakuan Memenuhi Keperluan Kualiti (CQC) dalam proses mendapatkan Akreditasi Sementara. Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) telah dimaklumkan berkenaan penambahbaikan proses ini melalui Surat Makluman MQA Bil. 5/2015 [Ruj. MQA.100-1/7/2 (16)] bertarikh 23 Disember 2015. Sehubungan itu, MQA akan mengeluarkan surat Perakuan Akreditasi Sementara bagi program yang telah diluluskan Akreditasi Sementara berkuatkuasa mulai Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA) Bil. 1/2016.

Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Perakuan Akreditasi Sementara oleh pihak PPT boleh dimuat turun di sini.


Bil. Tajuk Muat Turun
1. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Perakuan Akreditasi Sementara
Tarikh Kemaskini: 30 Januari 2022

2.    SIJIL PERAKUAN AKREDITASI

Bagi urusan pengeluaran Sijil Perakuan Akreditasi, PPT dikehendaki mengisi Borang SPS 01 secara dalam talian melalui sistem e-Semakan Permohonan.