Pilih Bahasa:   Bahasa Melayu | English

Borang & Penyerahan Permohonan

BORANG PERMOHONAN DAN SERVIS FI
Tajuk Muat Turun
APEL.C - 01
Borang Melaksanakan APEL.C
Lampiran 2
Senarai Semak APEL.C
Borang A - Permohonan bagi Perakuan Akreditasi Sementara Program (dijana dan dicetak setelah PPT berjaya mendaftarkan program melalui Modul Pra Pendaftaran di dalam Sistem eSP, https://www2.mqa.gov.my/esp)


Borang A - Permohonan bagi Perakuan Akreditasi Sementara Program/Kelayakan bagi program TVET - Tarikh Kemaskini : 07 Februari 2023

Borang B - Permohonan bagi Perakuan Akreditasi Sementara Program (dijana dan dicetak setelah PPT berjaya mendaftarkan program melalui Modul Pra Pendaftaran di dalam Sistem eSP, https://www2.mqa.gov.my/esp)


Borang B - Permohonan bagi Perakuan Akreditasi Program/Kelayakan bagi program TVET - Tarikh Kemaskini : 07 Februari 2023


Senarai Semak Permohonan Akreditasi Penuh (Program Matang) - Tarikh Kemaskini : 07 Februari 2023


Borang C
Permohonan Bagi Perakuan Status Swaakreditasi
Borang D
Permohonan Bagi Pendaftaran Program Atau Kelayakan Dalam Daftar Kelayakan Malaysia (Program Atau Kelayakan Pemberi Pendidikan Tinggi Swaakreditasi) - Tarikh Kemaskini : 13 Jun 2023


Borang Permohonan (Untuk Pemberi Pendidikan Tinggi Berstatus Swaakreditasi) - Permohonan Penyenaraian Perakuan Akreditasi Sementara (PAS) Dalam Portal Swaakreditasi - Tarikh Kemaskini :13 Jun 2023

Borang J
Permohonan Bagi Penggantian Perakuan - Tarikh Kemaskini : 21 November 2022
Borang K
Borang Perakuan Penghentian Program - Tarikh Kemaskini : 11 Oktober 2023
Borang L
Borang Permohonan Pengemaskinian MQR - Tarikh Kemaskini : 29 Jun 2022
National Education Code Manual
Surat Penggunaan dan Pemakaian NEC-2020 sebagai Rujukan Tunggal Kod Bidang Pendidikan dan Latihan Malaysia
[KPT.100-15/2/2 (12) bertarikh 24 September 2021] - Tarikh Kemaskini : 13 Oktober 2021
Kod Pendidikan Nasional 2020 (NEC-2020) - Tarikh Kemaskini : 16 Februari 2022
National Education Code 2020 (NEC-2020) - Tarikh Kemaskini : 16 Februari 2022
Comparison NEC2020 vs NEC2010 - Tarikh Kemaskini : 07 Disember 2021
Pekeliling Pentadbiran Bilangan 3 Tahun 2010 Kementerian Pengajian Tinggi
Audit Program Pascaijazah IPTA - Templat Self Assessment Report (SAR) (Dikemaskini pada 2 November 2012)
Lampiran B
Permohonan untuk Mendapatkan Akreditasi Sementara - Tarikh Kemaskini : 07 Disember 2018
Dokumen Permohonan - Tarikh Kemaskini : 5 Februari 2024

Surat Makluman Bil. 14 2022

Lampiran A Surat Makluman Bil. 14 - Jadual Keperluan Bilangan Salinan Dokumen
Jadual Fi Perkhidmatan Agensi Kelayakan Malaysia