Notification Letter

Last Updated : 13 March 2019

Bahasa Melayu Version :
Surat Makluman

Notification Letter 2018

No. Title Download
JPT Garis Panduan dan Piawaian Penawaran Kursus Pengajian di IPTS (Kursus Jangka Pendek - Terbitan 2018)
JPT Syarat Keperluan Kompetensi Bahasa Inggeris Bagi Pelajar Antarabangsa
(10/01/2019)
JPT Makluman Berkenaan Penilaian Audit Lokasi / Premis Luar untuk Penawaran Program Akademik di Lokasi / Premis Luar Kampus Induk
(21/09/2018)
JPT Diploma Vokasional Malaysia (DVM) Sebagai Syarat Kelayakan Masuk Ke Program Ijazah Sarjana Muda Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS)
JPT Edaran DVM Sebagai Syarat Kelayakan Masuk Ke Program Sarjana Muda Di Universiti Awam (UA)
JPT Pengemaskinian Dasar Program Kerjasama
JPT Surat Proses Pemutihan Program Akademik Universiti Awam
9/2018 Surat Makluman MQA Bil. 9 2018 - Permohonan FA Sarjana Kedoktoran
8/2018 Surat Makluman MQA Bil. 8 Tahun 2018 - Kerangka Penawaran Program Hibrid
7/2018 Surat Makluman MQA Bil. 7 2018 - Akreditasi Sementara Program ODL
6/2018 Surat Makluman MQA Bil. 6 Tahun 2018 - Panduan Pemilihan Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) Luar Negara Sebagai Rakan Kerjasama (Franchisor) Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) Malaysia
5/2018 Surat Makluman MQA Bil. 5 Tahun 2018 - Status dan Kriteria Premis Pemberi Pendidikan Tinggi Malaysia serta Pendekatan Proses Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan Malaysia
4/2018 Surat Makluman MQA Bil. 4 Tahun 2018 - Perubahan Maklumat Program
3/2018 Surat Makluman MQA Bil. 3 Tahun 2018 - Kaedah Pengajian & Penyampaian Program
2/2018 Surat Makluman MQA Bil. 2 Tahun 2018 - Latihan Industri
1/2018 Surat Makluman MQA Bil. 1/2018 - Penyelarasan Standard Diploma Eksekutif dengan Dasar APEL (C)