Circular & Circular Letters

Last Updated : 29 January 2019
Bahasa Melayu Version :
Pekeliling & Surat Pekeliling

Circular & Circular Letters 2018

No. Title Download
6/2018 Pekeliling MQA Bil. 6/2018
Caj Perkhidmatan Penilaian Pematuhan Akreditasi Penuh Program
5/2018 Pekeliling MQA Bil. 5/2018
Ketetapan Bagi Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) Malaysia Yang Bercadang Untuk Menawarkan Program Kerjasama Di Luar Negara
4/2018 Pekeliling MQA Bil. 4/2018
Dasar Penamaan Program
3/2018 Pekeliling MQA Bil. 3/2018
Pelaksanaan Permohonan Akreditasi Sementara Dan Akreditasi Penuh Secara Berjadual
2/2018 Pekeliling MQA Bil. 2/2018
Pemakaian Kerangka Kelayakan (MQF) Edisi Kedua
1/2018 Pekeliling MQA Bil. 1/2018
Penggunaan Standard Program: Diploma Pembantu Pembedahan Pergigian
1/2018 Surat Pekeliling MQA Bil. 1/2018
Pindaan Syarat Kelayakan Masuk Tahap Diploma Dalam Standard Program: Sains Perubatan Dan Kesihatan