Majlis Agensi Kelayakan Malaysia

Majlis Agensi Kelayakan Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679) mempunyai fungsi berikut:

 1. meluluskan rancangan dan dasar bagi pengurusan Agensi;
 2. meluluskan apa-apa pindaan atau pengemaskinian Kerangka Kelayakan Malaysia;
 3. meluluskan dasar dan garis panduan yang berhubungan dengan akreditasi program, kelayakan atau pemberi pendidikan tinggi atau audit institusi;
 4. meluluskan sebarang perkara yang berhubungan dengan fungsi, kuasa, kewajipan, saraan, elaun, honorarium, faedah dan tatakelakuan pegawai, pekerja, ejen dan pakar perunding Agensi;
 5. menerima dan mengawasi laporan, penyata, pernyataan dan sebarang maklumat lain yang berhubungan dengan akreditasi, audit institusi dan penilaian;dan
 6. melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu bagi pelaksanaan fungsinya di bawah Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007.

Pengerusi

Prof. Emeritus Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abu Hassan bin Othman

Pengerusi, Lembaga Tadbir Urus

YTL-International College of Hotel Management

AHLI - AHLI MAJLIS

Dato' Dr. Rahmah binti Mohamed
Ketua Pegawai Eksekutif
Agensi Kelayakan MalaysiaDatin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Binti Tapsir
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi

YBhg. Dato' Dr. Mohd Gazali bin Abas
Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah
Ketua Pengarah Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia

Dato' Sri Ir. Dr. Roslan bin Md. Taha
Ketua Pengarah Kerja Raya
Jabatan Kerja Raya Malaysia

Prof. Datuk Dr. Shahrin bin Sahib @ Sahibuddin
Naib Canselor
Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Datuk Dr. Paul Chan Tuck Hoong
Naib Canselor & Presiden
HELP University

Dato' Prof. Emeritus Ir. Dr. Zainai bin Mohamed
Pengerusi
Ahli Lembaga Pengarah Universiti
Universiti Malaysia Perlis

Dato' Dr. R. Thillainathan
Ahli Lembaga Pengarah Universiti
Universiti Malaya

Prof. Ir. Dr. Ewe Hong Tat
Naib Presiden
(Pengantarabangsaan & Pembangunan Akademik)
Universiti Tuanku Abdul Rahman (UTAR)
Dr. Elizabeth Lee
Pengarah Eksekutif Kanan
Sunway University

Dr. Ir. Illah Sailah (Ms)
Direktur
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia

Tarikh Kemaskini : 3 Julai 2018
 • AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA
  Mercu MQA,
  No. 3539, Jalan Teknokrat 7,
  Cyber 5,
  63000 Cyberjaya, Selangor.

  +603 - 7968 7002
  (akreditasi@mqa.gov.my)

www.mqa.gov.my