Pekeliling & Surat Pekeliling 2015

Bil. Tajuk Muat Turun
1/2015 Penggunaan Standard Program
i. Standard Program: Pengajian Perniagaan
ii. Standard Program: Komputeran
iii. Standard Program: Undang-Undang dan Perundangan Syariah
2/2015 Pekeliling MQA Bil.2/2015
Dasar Pindah Kredit Dan Penambahbaikan Dasar Program Pemindahan Ijazah
1/2015 Surat Pekeliling MQA Bil.1/2015
Pindaan terhadap Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran
2/2015 Surat Pekeliling MQA Bil.2/2015
Penambahan subbidang dalam Standard Program: Multimedia Kreatif
3/2015 Surat Pekeliling MQA Bil.3/2015
Penambahbaikan terhadap Standard Program: Undang-Undang dan Perundangan Syariah

 • AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA
  Mercu MQA,
  No. 3539, Jalan Teknokrat 7,
  Cyber 5,
  63000 Cyberjaya, Selangor.

  +603 - 7968 7002
  (webadmin[at]mqa.gov.my)

www.mqa.gov.my