Header
 
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)
 AL0284
133 () Mulai 25/06/2010
2 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
 AL0299
133 () Mulai 25/06/2010
*NA : Tiada Maklumat