Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Kolej Komuniti
Alamat : Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti
Kementerian Pengajian Tinggi, Blok E3, Kompleks E
62505 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
WP Putrajaya.
No Tel : 03-8883 5000
No Faks : 03-8889 3921
E-Mel : -
Laman Web : www.mohe.gov.my
     
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak