Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Alamat :
35900 Tanjong Malim
Perak.
No Tel : 05-450 6000
No Faks : 05-458 2670
E-Mel : akademik@upsi.edu.my
Laman Web : www.upsi.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 11701
143 (Training for preschool teachers) 24/05/2007 08/2008
2 Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak
 11841
143 (Training for preschool teachers) 24/05/2007 08/2008
3 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan
 11839
145 (Training for teachers with subject specialisation) 16/03/2007 07/2008
4 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Cina dengan Pendidikan
 11840
145 (Training for teachers with subject specialisation) 16/03/2007 07/2008
5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Awal Kanak-kanak) Dengan Kepujian
 10054
Ijazah Sarjana Muda 143 (Training for preschool teachers) 30/09/2002 10/2002
6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) Dengan Kepujian
 10062
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
7 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) Dengan Kepujian
 10061
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi) Dengan Kepujian
 10051
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/09/2002 06/2002
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Geografi) Dengan Kepujian
 10052
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/09/2002 10/2002
10 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup) Dengan Kepujian
 11154
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 12/2005
11 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kesusasteraan Melayu) Dengan Kepujian
 10059
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
12 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Keusahawanan Dan Perdagangan) Dengan Kepujian
 11156
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 12/2005
13 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) Dengan Kepujian
 10066
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
14 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Multimedia) Dengan Kepujian
 11159
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 12/2005
15 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Muzik) Dengan Kepujian
 10064
Ijazah Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 17/08/1998 05/1997
16 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) Dengan Kepujian
 11152
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 26/06/2007 07/2007
17 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) Dengan Kepujian
 10055
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 30/09/2002 10/2002
18 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral) Dengan Kepujian
 11153
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 07/2005
19 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) Dengan Kepujian
 10063
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
20 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) Dengan Kepujian
 10053
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 30/09/2002 06/2000
21 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Perniagaan) Dengan Kepujian
 10058
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 09/03/2000 06/2000
22 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan) Dengan Kepujian
 10057
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 09/03/2000 06/2000
23 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Psikologi Sukan) Dengan Kepujian
 11150
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 15/02/2005 12/2005
24 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Kejurulatihan) Dengan Kepujian
 11155
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 15/02/2005 12/2005
25 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan) Dengan Kepujian
 10060
Ijazah Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 17/08/1998 05/1997
26 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains) Dengan Kepujian
 10067
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
27 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sejarah) Dengan Kepujian
 10050
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/09/2002 10/2002
28 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) Dengan Kepujian
 10056
Ijazah Sarjana Muda 144 (Training for teachers at basic levels) 30/09/2002 10/2002
29 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni Komunikasi Visual) Dengan Kepujian
 11158
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 12/2005
30 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni) Dengan Kepujian
 10065
Ijazah Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 17/08/1998 05/1997
31 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Maklumat) Dengan Kepujian
 10068
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
32 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Rekabentuk Berkomputer) Dengan Kepujian
 11151
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 12/2005
33 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Malaysia dengan Pendidikan
 11700
141 (Teaching and Training) 27/09/2007 12/2007
34 Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik) Dengan Pendidikan (Kepujian)
 11157
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 16/02/2006 07/2006
35 Diploma Pendidikan
 11652
141 (Teaching and Training) NA 2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Bahasa Inggeris
 MQA/FA2643
92 224 (Other Languages) 19/07/2012 NIL
2 Diploma Keusahawanan
 MQA/FA0322
91 345 (Management and Administration) 07/04/2015 NIL
3 Diploma Muzik
 MQA/FA0321
93 212 (Music and Performing Arts) 21/05/2013 NIL
4 Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan
 MQA/FA0316
90 214 (Design) 21/05/2013 NIL
5 Diploma Sains
 MQA/FA0318
90-92 440 (Physical Science (broad programmes)) 31/05/2013 NIL
6 Diploma Sains (Matematik)
 MQA/FA0317
91 461 (Mathematics) 30/05/2013 NIL
7 Diploma Teknologi Makmal
 MQA/FA0357
91 545 (Applied science) 25/11/2013 NIL
8 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Cina dengan Pendidikan
 MQA/FA6116
136 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Perisian Pendidikan) dengan Kepujian
 MQA/FA4460
125 481 (Computer Science) 03/04/2014 NIL
10 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) dengan Kepujian
 MQA/FA6114
130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
11 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Tamil) dengan Kepujian
 MQA/FA6115
130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
12 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Tamil) dengan Kepujian
 MQA/FA4340
130 141 (Teaching and Training) 04/11/2013 NIL
13 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Biologi) dengan Kepujian
 MQA/FA3640
130 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/04/2013 NIL
14 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi Rumah Tangga) dengan Kepujian
 MQA/FA3638
130 145 (Training for teachers with subject specialisation) 11/03/2013 NIL
15 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi Rumah Tangga) dengan Kepujian
 MQA/FA6118
131 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
16 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Fizik) dengan Kepujian
 MQA/FA3642
131 145 (Training for teachers with subject specialisation) 11/03/2013 NIL
17 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Geografi) dengan Kepujian
 MQA/FA6124
130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
18 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kimia) dengan Kepujian
 MQA/FA3641
131 145 (Training for teachers with subject specialisation) 11/03/2013 NIL
19 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) dengan Kepujian
 MQA/FA6126
130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
20 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani) dengan Kepujian
 MQA/FA3637
130 145 (Training for teachers with subject specialisation) 11/03/2013 NIL
21 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani) dengan Kepujian
 MQA/FA6117
130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
22 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan) dengan Kepujian
 MQA/FA6120
130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
23 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Pertanian) dengan Kepujian
 MQA/FA3639
130 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/04/2013 NIL
24 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan) dengan Kepujian
 MQA/FA6121
130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
25 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains) dengan Kepujian
 MQA/FA6125
130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
26 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sejarah) dengan Kepujian
 MQA/FA6123
130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
27 Ijazah Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian
 MQA/FA0323
127 311 (Psychology) 25/07/2014 NIL
28 Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi) dengan Kepujian
 MQA/FA4343
125 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/04/2014 NIL
29 Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Pengiklanan) dengan Kepujian
 MQA/FA4342
125 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/04/2014 NIL
30 Sarjana Muda Sains Sukan (Rehabilitasi Sukan) dengan Kepujian
 MQA/FA4341
120 813 (Sports) 24/07/2014 NIL
31 Ijazah Sarjana Ekonomi
Nama Lama : Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonometrik)
 MQA/FA5787
NA 314 (Economics) 29/04/2013 NIL
32 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 MQA/FA5955
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
33 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 MQA/FA5953
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
34 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 MQA/FA5954
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
35 Ijazah Sarjana Pendidikan (Biologi)
 MQA/FA5791
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
36 Ijazah Sarjana Pendidikan (Biologi)
 MQA/FA5792
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
37 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Biologi)
 MQA/FA5793
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
38 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Ekonomi)
 MQA/FA5760
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
39 Ijazah Sarjana Pendidikan (Ekonomi)
 MQA/FA5758
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
40 Ijazah Sarjana Pendidikan (Ekonomi)
 MQA/FA5759
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
41 Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/FA5788
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
42 Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/FA5789
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
43 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/FA5790
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
44 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/FA5956
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
45 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/FA5957
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
46 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/FA5958
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
47 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/FA5799
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
48 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/FA5797
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
49 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/FA5798
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
50 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputeran Internet)
 MQA/FA5995
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
51 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputeran Internet)
 MQA/FA5996
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
52 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputeran Internet)
 MQA/FA5997
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
53 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik Sekolah Rendah)
 MQA/FA5923
42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
54 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik Sekolah Rendah)
 MQA/FA5924
42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
55 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/FA5794
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
56 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/FA5795
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
57 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/FA5796
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
58 Ijazah Sarjana Pendidikan (Multimedia)
 MQA/FA5989
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
59 Ijazah Sarjana Pendidikan (Multimedia)
 MQA/FA5990
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
60 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Multimedia)
 MQA/FA5991
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
61 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pedagogi)
 MQA/FA5929
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
62 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pedagogi)
 MQA/FA5907
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
63 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pedagogi)
 MQA/FA5908
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
64 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 MQA/FA5917
42 143 (Training for preschool teachers) 29/04/2013 NIL
65 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 MQA/FA5918
42 143 (Training for preschool teachers) 29/04/2013 NIL
66 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 MQA/FA5934
NA 143 (Training for preschool teachers) 29/04/2013 NIL
67 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/FA5736
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
68 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA5933
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
69 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA5915
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
70 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA5916
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
71 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah)
 MQA/FA5919
42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
72 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah)
 MQA/FA5920
42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
73 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah)
 MQA/FA5935
NA 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
74 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA5959
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
75 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA5960
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
76 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA5961
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
77 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/FA5927
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
78 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/FA5903
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
79 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/FA5904
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
80 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA5752
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
81 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA5753
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
82 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA5754
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
83 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5757
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
84 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5755
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
85 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5756
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
86 Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan)
 MQA/FA5909
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
87 Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan)
 MQA/FA5910
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
88 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan)
 MQA/FA5930
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
89 Ijazah Sarjana Pendidikan (Perakaunan)
 MQA/FA5761
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
90 Ijazah Sarjana Pendidikan (Perakaunan)
 MQA/FA5762
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
91 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Perakaunan)
 MQA/FA5763
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
92 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Perancangan dan Dasar Pendidikan)
 MQA/FA5764
NA 141 (Teaching and Training) 29/04/2013 NIL
93 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA5928
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
94 Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA5905
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
95 Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA5906
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
96 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sekolah Rendah)
 MQA/FA5925
42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
97 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sekolah Rendah)
 MQA/FA5926
42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
98 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/FA5744
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
99 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/FA5745
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
100 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/FA5746
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
101 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA5936
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
102 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA5921
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
103 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA5922
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
104 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional)
 MQA/FA5931
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
105 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional)
 MQA/FA5911
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
106 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional)
 MQA/FA5912
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
107 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA5992
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
108 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA5993
42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
109 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA5994
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
110 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5786
NA 345 (Management and Administration) 29/04/2013 NIL
111 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA5775
42 340 (Business and Administration) 29/04/2013 NIL
112 Ijazah Sarjana Perakaunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan)
 MQA/FA5785
NA 344 (Accounting and Taxation) 29/04/2013 NIL
113 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Biologi)
 MQA/FA5900
NA 421 (Biology and biochemistry) 29/04/2013 NIL
114 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/FA5902
NA 441 (Physics) 29/04/2013 NIL
115 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/FA5901
NA 442 (Chemistry) 29/04/2013 NIL
116 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Pendidikan Teknikal dan Vokasional)
 MQA/FA5949
NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) 29/04/2013 NIL
117 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja)
 MQA/FA6027
NA 761 (Child care and youth services) 29/04/2013 NIL
118 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Psikologi)
 MQA/FA5947
NA 311 (Psychology) 29/04/2013 NIL
119 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Sains Kognitif)
 MQA/FA5948
NA 310 (Social and Behavioural Science) 29/04/2013 NIL
120 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Sains Pertanian)
 MQA/FA5950
NA 621 (Crop and livestock production) 29/04/2013 NIL
121 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Bahasa Arab)
 MQA/FA5986
NA 224 (Other Languages) 29/04/2013 NIL
122 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Bahasa Cina)
 MQA/FA5987
NA 224 (Other Languages) 29/04/2013 NIL
123 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Kesusasteraan Tamil)
 MQA/FA5988
NA 224 (Other Languages) 29/04/2013 NIL
124 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Pendidikan Moral)
 MQA/FA5743
NA 226 (Philosophy and Ethics) 29/04/2013 NIL
125 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Malaysia)
 MQA/FA5742
NA 227 (History, philosophy and related subjects) 29/04/2013 NIL
126 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Studio Seni Halus)
 MQA/FA6009
NA 211 (Fine Arts) 29/04/2013 NIL
127 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Islam)
 MQA/FA5741
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
128 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Teknikal dan Vokasional)
 MQA/FA5951
NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) 29/04/2013 NIL
129 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Peradaban Melayu)
 MQA/FA6030
NA 312 (Sociology and Cultural Studies) 29/04/2013 NIL
130 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja)
 MQA/FA6028
NA 761 (Child care and youth services) 29/04/2013 NIL
131 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Pertanian)
 MQA/FA5952
NA 621 (Crop and livestock production) 29/04/2013 NIL
132 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Studio Seni Halus)
 MQA/FA6019
NA 211 (Fine Arts) 29/04/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak