Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Alamat :
35900 Tanjong Malim
Perak.
No Tel : 05-450 6000
No Faks : 05-458 2670
E-Mel : akademik@upsi.edu.my
Laman Web : www.upsi.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak
 11841
Diploma 143 (Training for Pre-school Teachers) 24/05/2007 08/2008
2 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 11701
Diploma 143 (Training for Pre-school Teachers) 24/05/2007 08/2008
3 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan
 11839
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 16/03/2007 07/2008
4 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Cina dengan Pendidikan
 11840
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 16/03/2007 07/2008
5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Awal Kanak-kanak) Dengan Kepujian
 10054
Sarjana Muda 143 (Training for Pre-school Teachers) 30/09/2002 10/2002
6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) Dengan Kepujian
 10062
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 17/08/1998 05/1997
7 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) Dengan Kepujian
 10061
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 17/08/1998 05/1997
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi) Dengan Kepujian
 10051
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 13/09/2002 06/2002
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Geografi) Dengan Kepujian
 10052
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 13/09/2002 10/2002
10 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup) Dengan Kepujian
 11154
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 15/02/2005 12/2005
11 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kesusasteraan Melayu) Dengan Kepujian
 10059
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 17/08/1998 05/1997
12 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Keusahawanan Dan Perdagangan) Dengan Kepujian
 11156
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 15/02/2005 12/2005
13 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) Dengan Kepujian
 10066
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 17/08/1998 05/1997
14 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Multimedia) Dengan Kepujian
 11159
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 15/02/2005 12/2005
15 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Muzik) Dengan Kepujian
 10064
Sarjana Muda 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 17/08/1998 05/1997
16 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) Dengan Kepujian
 11152
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 26/06/2007 07/2007
17 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) Dengan Kepujian
 10055
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 30/09/2002 10/2002
18 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral) Dengan Kepujian
 11153
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 15/02/2005 07/2005
19 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) Dengan Kepujian
 10063
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 17/08/1998 05/1997
20 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) Dengan Kepujian
 10053
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 30/09/2002 06/2000
21 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Perniagaan) Dengan Kepujian
 10058
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 09/03/2000 06/2000
22 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan) Dengan Kepujian
 10057
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 09/03/2000 06/2000
23 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Psikologi Sukan) Dengan Kepujian
 11150
Sarjana Muda 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 15/02/2005 12/2005
24 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Kejurulatihan) Dengan Kepujian
 11155
Sarjana Muda 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 15/02/2005 12/2005
25 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan) Dengan Kepujian
 10060
Sarjana Muda 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 17/08/1998 05/1997
26 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains) Dengan Kepujian
 10067
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 17/08/1998 05/1997
27 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sejarah) Dengan Kepujian
 10050
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 13/09/2002 10/2002
28 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) Dengan Kepujian
 10056
Sarjana Muda 144 (Training for Teachers at Basic Levels) 30/09/2002 10/2002
29 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni Komunikasi Visual) Dengan Kepujian
 11158
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 15/02/2005 12/2005
30 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni) Dengan Kepujian
 10065
Sarjana Muda 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 17/08/1998 05/1997
31 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Maklumat) Dengan Kepujian
 10068
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 17/08/1998 05/1997
32 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Rekabentuk Berkomputer) Dengan Kepujian
 11151
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 15/02/2005 12/2005
33 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Malaysia dengan Pendidikan
 11700
Sarjana Muda 141 (Teaching and Training) 27/09/2007 12/2007
34 Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik) Dengan Pendidikan (Kepujian)
 11157
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 16/02/2006 07/2006
35 Diploma Pendidikan
 11652
- 141 (Teaching and Training) NA 2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Bahasa Inggeris
 MQA/FA2643
Diploma 92 224 (Other Languages) 19/07/2012 NIL
2 Diploma Muzik
 MQA/FA0321
Diploma 93 212 (Music and Performing Arts) 21/05/2013 NIL
3 Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan
 MQA/FA0316
Diploma 90 214 (Design) 21/05/2013 NIL
4 Diploma Sains
 MQA/FA0318
Diploma 90-92 440 (Physical Science (Broad Programmes)) 31/05/2013 NIL
5 Diploma Sains (Matematik)
 MQA/FA0317
Diploma 91 461 (Mathematics) 30/05/2013 NIL
6 Diploma Teknologi Makmal
 MQA/FA0357
Diploma 91 545 (Applied Science) 25/11/2013 NIL
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Perisian Pendidikan) dengan Kepujian
 MQA/FA4460
Sarjana Muda 125 481 (Computer Science) 03/04/2014 NIL
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Tamil) dengan Kepujian
 MQA/FA4340
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 04/11/2013 NIL
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Biologi) dengan Kepujian
 MQA/FA3640
Sarjana Muda 130 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 15/04/2013 NIL
10 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi Rumah Tangga) dengan Kepujian
 MQA/FA3638
Sarjana Muda 130 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 11/03/2013 NIL
11 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Fizik) dengan Kepujian
 MQA/FA3642
Sarjana Muda 131 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 11/03/2013 NIL
12 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kimia) dengan Kepujian
 MQA/FA3641
Sarjana Muda 131 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 11/03/2013 NIL
13 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani) dengan Kepujian
 MQA/FA3637
Sarjana Muda 130 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 11/03/2013 NIL
14 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Pertanian) dengan Kepujian
 MQA/FA3639
Sarjana Muda 130 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 15/04/2013 NIL
15 Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi) dengan Kepujian
 MQA/FA4343
Sarjana Muda 125 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 08/04/2014 NIL
16 Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Pengiklanan) dengan Kepujian
 MQA/FA4342
Sarjana Muda 125 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 08/04/2014 NIL
17 Sarjana Muda Sains Sukan (Rehabilitasi Sukan) dengan Kepujian
 MQA/FA4341
Sarjana Muda 120 813 (Sports) 24/07/2014 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak