Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Alamat : Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
81310 Skudai
Johor.
No Tel : 07-553 3333
No Faks : 07-556 1722
E-Mel : webmaster@utm.my
Laman Web : www.utm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Kejuruteraan Awam
 10684
Diploma 526 (Civil Engineering) 1972 1970
2 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 10688
Diploma 522 (Electricity and Energy) 1972 1970
3 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik)
 10690
Diploma 523 (Electronics and Automation) 27/4/2001 1998
4 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan)
 10689
Diploma 523 (Electronics and Automation) 1972 1970
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 10692
Diploma 523 (Electronics and Automation) 04/03/1990 1991
6 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 10704
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 1972 1970
7 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Aeronautik)
 10703
Diploma 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) 1972 1980
8 Diploma Pengurusan Harta Tanah
 10729
Diploma 341 (Wholesale and Retail Sales) 05/05/2005 1982
9 Diploma Pengurusan Teknologi
 10750
Diploma 345 (Management and Administration) 28/9/1995 1995
10 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
 10751
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 25/1/2000 1998
11 Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah
 10731
Diploma 581 (Architecture and Town Planning) 1996 1996
12 Diploma Sains Komputer (Multimedia)
 10747
Diploma 481 (Computer Science) 25/1/2000 1998
13 Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)
 10746
Diploma 481 (Computer Science) 28/10/2000 1996
14 Diploma Senibina
 10683
Diploma 581 (Architecture and Town Planning) 1996 1996
15 Diploma Ukur Bahan
 10752
Diploma 526 (Civil Engineering) 1996 1996
16 Diploma Ukur Tanah
 10756
Diploma 581 (Architecture and Town Planning) 1972 1970
17 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
 10686
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 1972 1972
18 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam-Alam Sekitar)
 10685
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 1995 1995
19 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam-Pengurusan Pembinaan)
 10687
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 1998 1995
20 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik- Telekomunikasi)
 10702
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1994 2004
21 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
 10691
Sarjana Muda 522 (Electricity and Energy) 1972 2004
22 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Elektronik Perubatan)
 10696
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1997 2004
23 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Elektronik)
 10693
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1994 2004
24 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Kawalan Dan Instrumentasi)
 11517
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 28/09/1995 1996/1997
25 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Mekatronik)
 10694
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1995 2004
26 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Mikroelektronik)
 10695
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1996 2004
27 Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik)
 10757
Sarjana Muda 581 (Architecture and Town Planning) 1995 1995
28 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia- Bioproses)
 10698
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 1990 Jul-96
29 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia -Gas)
 10700
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 1989 Jul-96
30 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
 10699
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 1983 Jul-83
31 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia-Polimer)
 10697
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 1989 Jul-96
32 Sarjana Muda Kejuruteraan (Komputer)
 10701
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1994 2004
33 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal- Industri)
 10706
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 1997 1997
34 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal- Pembuatan)
 10707
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 1997 1997
35 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
 10705
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 1972 1972
36 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Aeronautik)
 10709
Sarjana Muda 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) 1983 1983
37 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Automotif)
 10708
Sarjana Muda 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) 1999 1999
38 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Bahan)
 11518
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 28/09/1995 1995/1996
39 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Teknologi Marin)
 10710
Sarjana Muda 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) 1981 1981
40 Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
 10711
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 1975 Jul-75
41 Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
 10748
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 2000 2000
42 Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)
 10749
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 1987 1987
43 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
 10730
Sarjana Muda 581 (Architecture and Town Planning) 1/9/1976 1973
44 Sarjana Muda Sains (Biologi Industri)
 10732
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 1997 1997
45 Sarjana Muda Sains (Biologi)
 11494
Sarjana Muda 421 (Biology and Biochemistry) 13/07/2002 2002
46 Sarjana Muda Sains (Fizik Bahan)
 10743
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 1995 1998
47 Sarjana Muda Sains (Fizik Industri)
 10738
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 1987 1987
48 Sarjana Muda Sains (Fizik Kesihatan)
 10741
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 1995 1999
49 Sarjana Muda Sains (Fizik)
 10735
Sarjana Muda 441 (Physics) 2002 2005
50 Sarjana Muda Sains (Geoinformatik)
 10755
Sarjana Muda 581 (Architecture and Town Planning) 1995 1995
51 Sarjana Muda Sains (Kimia Industri)
 10739
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 1987 1987
52 Sarjana Muda Sains (Kimia)
 10736
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 2002 2005
53 Sarjana Muda Sains (Matematik Industri)
 10740
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 1987 1987
54 Sarjana Muda Sains (Matematik)
 10737
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 2002 2005
55 Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 10745
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 1997 1997
56 Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah)
 10728
Sarjana Muda 341 (Wholesale and Retail Sales) 1995 1995
57 Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)
 10744
Sarjana Muda 341 (Wholesale and Retail Sales) 1995 1995
58 Sarjana Muda Sains (Rekabentuk Industri)
 10734
Sarjana Muda 214 (Design) 1997 1997
59 Sarjana Muda Sains (Remote Sensing)
 10742
Sarjana Muda 581 (Architecture and Town Planning) 1997 1997
60 Sarjana Muda Sains (Sains Komputer)
 10733
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 2003 2002
61 Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
 10715
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 06/11/1988 1988
62 Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Kimia)
 10722
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 06/11/1988 1988
63 Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
 10723
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 06/11/1988 1988
64 Sarjana Muda Sains Komputer (Bioinformatik)
 11512
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 11/10/2005 2006/2007
65 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 11514
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
66 Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Industri)
 11513
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
67 Sarjana Muda Sains Komputer (Perisian Grafik Dan Multimedia)
 11516
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
68 Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Dan Keselamatan Komputer)
 11515
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
69 Sarjana Muda Sains Pembinaan
 10754
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 15/7/1988 1989
70 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
 10716
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 14/05/1999 1997
71 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Biologi)
 10717
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 21/04/2000 1999
72 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)
 10727
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 28/09/1995 1999
73 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Kimia)
 10712
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 28/09/1995 1999
74 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)
 10718
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 28/09/1995 1999
75 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam)
 10725
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 14/05/1999 1997
76 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan)
 10724
Sarjana Muda 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 14/05/1999 1997
77 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains)
 10713
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 28/09/1995 1999
78 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (TESL)
 10726
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 14/05/1999 1997
79 Sarjana Muda Senibina
 10682
Sarjana Muda 581 (Architecture and Town Planning) 1972 1972
80 Sarjana Muda Senibina Landskap
 10681
Sarjana Muda 581 (Architecture and Town Planning) 1992 1993
81 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)
 10721
Sarjana Muda 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 28/09/1995 1995
82 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)
 10719
Sarjana Muda 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 28/09/1995 1995
83 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)
 10720
Sarjana Muda 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 28/09/1995 1995
84 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
 10714
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 25/09/1995 1995
85 Sarjana Muda Ukur Bahan
 10753
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 1973 1973

*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak