Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Alamat : Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
81310 Skudai
Johor.
No Tel : 07-553 3333
No Faks : 07-556 1722
E-Mel : webmaster@utm.my
Laman Web : www.utm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Kejuruteraan Awam
 10684
Diploma 526 (Civil Engineering) 1972 1970
2 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 10688
Diploma 522 (Electricity and Energy) 1972 1970
3 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik)
 10690
Diploma 523 (Electronics and Automation) 27/4/2001 1998
4 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan)
 10689
Diploma 523 (Electronics and Automation) 1972 1970
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 10692
Diploma 523 (Electronics and Automation) 04/03/1990 1991
6 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 10704
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 1972 1970
7 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Aeronautik)
 10703
Diploma 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 1972 1980
8 Diploma Pengurusan Harta Tanah
 10729
Diploma 341 (Wholesale and retail sales) 05/05/2005 1982
9 Diploma Pengurusan Teknologi
 10750
Diploma 345 (Management and Administration) 28/9/1995 1995
10 Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
 10751
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 25/1/2000 1998
11 Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah
 10731
Diploma 581 (Architecture and town planning) 1996 1996
12 Diploma Sains Komputer (Multimedia)
 10747
Diploma 481 (Computer Science) 25/1/2000 1998
13 Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)
 10746
Diploma 481 (Computer Science) 28/10/2000 1996
14 Diploma Senibina
 10683
Diploma 581 (Architecture and town planning) 1996 1996
15 Diploma Ukur Bahan
 10752
Diploma 526 (Civil Engineering) 1996 1996
16 Diploma Ukur Tanah
 10756
Diploma 581 (Architecture and town planning) 1972 1970
17 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)
 10686
Ijazah Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 1972 1972
18 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam-Alam Sekitar)
 10685
Ijazah Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 1995 1995
19 Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam-Pengurusan Pembinaan)
 10687
Ijazah Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 1998 1995
20 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik- Telekomunikasi)
 10702
Ijazah Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1994 2004
21 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik)
 10691
Ijazah Sarjana Muda 522 (Electricity and Energy) 1972 2004
22 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Elektronik Perubatan)
 10696
Ijazah Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1997 2004
23 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Elektronik)
 10693
Ijazah Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1994 2004
24 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Kawalan Dan Instrumentasi)
 11517
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 28/09/1995 1996/1997
25 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Mekatronik)
 10694
Ijazah Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1995 2004
26 Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik-Mikroelektronik)
 10695
Ijazah Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1996 2004
27 Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik)
 10757
Ijazah Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 1995 1995
28 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia- Bioproses)
 10698
Ijazah Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 1990 Jul-96
29 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia -Gas)
 10700
Ijazah Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 1989 Jul-96
30 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia)
 10699
Ijazah Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 1983 Jul-83
31 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia-Polimer)
 10697
Ijazah Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 1989 Jul-96
32 Sarjana Muda Kejuruteraan (Komputer)
 10701
Ijazah Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 1994 2004
33 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal- Industri)
 10706
Ijazah Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 1997 1997
34 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal- Pembuatan)
 10707
Ijazah Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 1997 1997
35 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
 10705
Ijazah Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 1972 1972
36 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Aeronautik)
 10709
Ijazah Sarjana Muda 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 1983 1983
37 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Automotif)
 10708
Ijazah Sarjana Muda 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 1999 1999
38 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Bahan)
 11518
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 28/09/1995 1995/1996
39 Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal-Teknologi Marin)
 10710
Ijazah Sarjana Muda 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 1981 1981
40 Sarjana Muda Kejuruteraan (Petroleum)
 10711
Ijazah Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 1975 Jul-75
41 Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
 10748
Ijazah Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 2000 2000
42 Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)
 10749
Ijazah Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 1987 1987
43 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
 10730
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 1/9/1976 1973
44 Sarjana Muda Sains (Biologi Industri)
 10732
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 1997 1997
45 Sarjana Muda Sains (Biologi)
 11494
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 13/07/2002 2002
46 Sarjana Muda Sains (Fizik Bahan)
 10743
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 1995 1998
47 Sarjana Muda Sains (Fizik Industri)
 10738
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 1987 1987
48 Sarjana Muda Sains (Fizik Kesihatan)
 10741
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 1995 1999
49 Sarjana Muda Sains (Fizik)
 10735
Ijazah Sarjana Muda 441 (Physics) 2002 2005
50 Sarjana Muda Sains (Geoinformatik)
 10755
Ijazah Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 1995 1995
51 Sarjana Muda Sains (Kimia Industri)
 10739
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 1987 1987
52 Sarjana Muda Sains (Kimia)
 10736
Ijazah Sarjana Muda 442 (Chemistry) 2002 2005
53 Sarjana Muda Sains (Matematik Industri)
 10740
Ijazah Sarjana Muda 461 (Mathematics) 1987 1987
54 Sarjana Muda Sains (Matematik)
 10737
Ijazah Sarjana Muda 461 (Mathematics) 2002 2005
55 Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 10745
Sarjana Muda Sains 345 (Management and Administration) 1997 1997
56 Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah)
 10728
Ijazah Sarjana Muda 341 (Wholesale and retail sales) 1995 1995
57 Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)
 10744
Ijazah Sarjana Muda 341 (Wholesale and retail sales) 1995 1995
58 Sarjana Muda Sains (Rekabentuk Industri)
 10734
Ijazah Sarjana Muda 214 (Design) 1997 1997
59 Sarjana Muda Sains (Remote Sensing)
 10742
Ijazah Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 1997 1997
60 Sarjana Muda Sains (Sains Komputer)
 10733
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 2003 2002
61 Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
 10715
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 06/11/1988 1988
62 Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Kimia)
 10722
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 06/11/1988 1988
63 Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
 10723
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 06/11/1988 1988
64 Sarjana Muda Sains Komputer (Bioinformatik)
 11512
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 11/10/2005 2006/2007
65 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 11514
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
66 Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Industri)
 11513
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
67 Sarjana Muda Sains Komputer (Perisian Grafik Dan Multimedia)
 11516
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
68 Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Dan Keselamatan Komputer)
 11515
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/12/2006 2007/2008
69 Sarjana Muda Sains Pembinaan
 10754
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 15/7/1988 1989
70 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
 10716
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/05/1999 1997
71 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Biologi)
 10717
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 21/04/2000 1999
72 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)
 10727
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 28/09/1995 1999
73 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Kimia)
 10712
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 28/09/1995 1999
74 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)
 10718
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 28/09/1995 1999
75 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam)
 10725
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/05/1999 1997
76 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan)
 10724
Ijazah Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 14/05/1999 1997
77 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains)
 10713
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 28/09/1995 1999
78 Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (TESL)
 10726
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/05/1999 1997
79 Sarjana Muda Senibina
 10682
Ijazah Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 1972 1972
80 Sarjana Muda Senibina Landskap
 10681
Ijazah Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 1992 1993
81 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)
 10721
Ijazah Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 28/09/1995 1995
82 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)
 10719
Ijazah Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 28/09/1995 1995
83 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)
 10720
Ijazah Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 28/09/1995 1995
84 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
 10714
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 25/09/1995 1995
85 Sarjana Muda Ukur Bahan
 10753
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 1973 1973

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sarjana Muda Psikologi dengan Pembangunan Sumber Manusia
Nama Lama : Sarjana Muda Psikologi (Psikologi Industri dan Organisasi)
 MQA/SWA0233
128 311 (Psychology) 01/10/2014 NIL
2 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Geomatik)
 MQA/SWA0281
NA 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
3 Doktor Falsafah (Pengurusan)
 MQA/SWA0296
NA 345 (Management and Administration) 04/05/2011 NIL
4 Ijazah Sarjana (Matematik)
 MQA/SWA0308
42 461 (Mathematics) 23/09/2013 NIL
5 Ijazah Sarjana (Matematik)
 MQA/SWA0311
NA 461 (Mathematics) 23/09/2013 NIL
6 Ijazah Sarjana Eksekutif Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 MQA/SWA0367
40 862 (Occupational health and safety) 26/03/2011 NIL
7 Ijazah Sarjana Falsafah (Teknologi Rehabilitasi)
 MQA/SWA0352
NA 726 (Therapy and rehabilitation) 01/01/2012 NIL
8 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Alam Sekitar
 MQA/SWA0361
42 545 (Applied science) 26/03/2011 NIL
9 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Alam Sekitar)
 MQA/SWA0271
NA 524 (Chemical and Process) 23/09/2013 NIL
10 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Awam- Pengangkutan dan Jalanraya)
 MQA/SWA0250
40 526 (Civil Engineering) 01/10/2010 NIL
11 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Awam- Pengurusan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0251
40 526 (Civil Engineering) 27/03/2010 NIL
12 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Awam-Pengangkutan dan Jalanraya)
 MQA/SWA0253
40 526 (Civil Engineering) 01/07/2010 NIL
13 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Bioproses)
 MQA/SWA0269
42 524 (Chemical and Process) 06/07/2011 NIL
14 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Bioproses)
 MQA/SWA0270
NA 524 (Chemical and Process) 23/09/2013 NIL
15 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Elektrik - Mekatronik dan Kawalan Automatik)
 MQA/SWA0257
41 523 (Electronics and Automation) 15/08/2009 NIL
16 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Gas)
 MQA/SWA0279
NA 524 (Chemical and Process) 23/09/2013 NIL
17 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/SWA0267
42 524 (Chemical and Process) 23/09/2013 NIL
18 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/SWA0268
NA 524 (Chemical and Process) 23/09/2013 NIL
19 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/SWA0259
NA 521 (Mechanics and Metal Work) 10/09/2013 NIL
20 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/SWA0260
40 521 (Mechanics and Metal Work) 27/03/2010 NIL
21 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/SWA0261
40 521 (Mechanics and Metal Work) 27/03/2011 NIL
22 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Pembinaan)
 MQA/SWA0255
NA 526 (Civil Engineering) 01/12/2010 NIL
23 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Petroleum)
 MQA/SWA0277
NA 544 (Mining and extraction) 23/09/2013 NIL
24 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Polimer)
 MQA/SWA0272
NA 527 (Material Engineering) 23/09/2013 NIL
25 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Awam (Awam-Struktur)
 MQA/SWA0249
40 526 (Civil Engineering) 01/10/2010 NIL
26 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Bioperubatan
 MQA/SWA0350
NA 523 (Electronics and Automation) 06/07/2012 NIL
27 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Perisian
 MQA/SWA0366
45 481 (Computer Science) 26/03/2011 NIL
28 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0318
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
29 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0334
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
30 Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/SWA0336
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
31 Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/SWA0329
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
32 Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/SWA0320
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
33 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/SWA0321
40 142 (Education science) 23/09/2013 NIL
34 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/SWA0330
NA 142 (Education science) 23/09/2013 NIL
35 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/SWA0337
40 142 (Education science) 23/09/2013 NIL
36 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/SWA0338
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
37 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/SWA0331
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
38 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/SWA0322
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
39 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan dan Pembangunan)
 MQA/SWA0319
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
40 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan dan Pembangunan)
 MQA/SWA0327
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
41 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan dan Pembangunan)
 MQA/SWA0335
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
42 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0340
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
43 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0324
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
44 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0332
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
45 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)
 MQA/SWA0333
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
46 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)
 MQA/SWA0325
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
47 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pentadbiran)
 MQA/SWA0317
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
48 Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0328
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
49 Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0316
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
50 Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0315
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
51 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA0314
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
52 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA0323
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
53 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
 MQA/SWA0339
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
54 Ijazah Sarjana Pengurusan (Teknologi)
 MQA/SWA0299
NA 345 (Management and Administration) 27/03/2010 NIL
55 Ijazah Sarjana Pengurusan (Teknologi)
 MQA/SWA0300
40 345 (Management and Administration) 27/03/2010 NIL
56 Ijazah Sarjana Pengurusan Aset dan Fasiliti
 MQA/SWA0285
40 345 (Management and Administration) 23/09/2013 NIL
57 Ijazah Sarjana Pengurusan Projek
 MQA/SWA0252
40 526 (Civil Engineering) 01/07/2010 NIL
58 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0365
42 345 (Management and Administration) 10/09/2013 NIL
59 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Penjagaan Kesihatan)
 MQA/SWA0364
48 345 (Management and Administration) 25/09/2010 NIL
60 Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/SWA0351
42 545 (Applied science) 27/03/2010 NIL
61 Ijazah Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/SWA0305
NA 441 (Physics) 23/09/2013 NIL
62 Ijazah Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/SWA0306
42 441 (Physics) 22/03/2008 NIL
63 Ijazah Sarjana Sains (Geoinformatik)
 MQA/SWA0289
NA 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
64 Ijazah Sarjana Sains (Harta Tanah)
 MQA/SWA0283
40 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
65 Ijazah Sarjana Sains (Harta Tanah)
 MQA/SWA0293
NA 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
66 Ijazah Sarjana Sains (Harta Tanah)
 MQA/SWA0294
40 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
67 Ijazah Sarjana Sains (Hidrografi)
 MQA/SWA0291
NA 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
68 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Geomatik)
 MQA/SWA0295
40 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
69 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Geomatik)
 MQA/SWA0282
NA 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
70 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Petroleum)
 MQA/SWA0276
40 544 (Mining and extraction) 18/09/2012 NIL
71 Ijazah Sarjana Sains (Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0264
40 422 (Environmental Science) 18/09/2011 NIL
72 Ijazah Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA0310
NA 442 (Chemistry) 23/09/2013 NIL
73 Ijazah Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/SWA0307
42 442 (Chemistry) 23/09/2013 NIL
74 Ijazah Sarjana Sains (Matematik Kejuruteraan)
 MQA/SWA0309
42 461 (Mathematics) 15/08/2009 NIL
75 Ijazah Sarjana Sains (Navigasi Satelit)
 MQA/SWA0292
NA 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
76 Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/SWA0297
NA 345 (Management and Administration) 01/08/2007 NIL
77 Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/SWA0298
42 345 (Management and Administration) 07/03/2012 NIL
78 Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/SWA0301
40 345 (Management and Administration) 28/03/2009 NIL
79 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Kontrak Pembinaan)
 MQA/SWA0235
40 526 (Civil Engineering) 18/08/2007 NIL
80 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Loji Proses)
 MQA/SWA0265
40 524 (Chemical and Process) 28/03/2009 NIL
81 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan)
 MQA/SWA0254
40 526 (Civil Engineering) 01/07/2010 NIL
82 Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)
 MQA/SWA0286
40 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
83 Ijazah Sarjana Sains (Perancangan Bandar dan Wilayah)
 MQA/SWA0240
50 581 (Architecture and town planning) 18/08/2007 NIL
84 Ijazah Sarjana Sains (Perancangan Bandar dan Wilayah)
 MQA/SWA0236
NA 581 (Architecture and town planning) 10/04/2012 NIL
85 Ijazah Sarjana Sains (Perancangan Pelancongan)
 MQA/SWA0234
41 581 (Architecture and town planning) 13/03/2013 NIL
86 Ijazah Sarjana Sains (Perancangan Pengangkutan)
 MQA/SWA0238
40 581 (Architecture and town planning) 07/03/2012 NIL
87 Ijazah Sarjana Sains (Perancangan Pengangkutan)
 MQA/SWA0245
NA 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
88 Ijazah Sarjana Sains (Rekabentuk Bandar)
 MQA/SWA0247
40 581 (Architecture and town planning) 07/03/2012 NIL
89 Ijazah Sarjana Sains (Remote Sensing)
 MQA/SWA0284
40 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
90 Ijazah Sarjana Sains (Remote Sensing)
 MQA/SWA0290
NA 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
91 Ijazah Sarjana Sains (Sains Forensik)
 MQA/SWA0304
42 442 (Chemistry) 15/08/2009 NIL
92 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Herba)
 MQA/SWA0266
40 851 (Environmental protection technology) 13/03/2013 NIL
93 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Polimer)
 MQA/SWA0262
42 545 (Applied science) 26/03/2011 NIL
94 Ijazah Sarjana Sains (Ukur Bahan)
 MQA/SWA0241
NA 581 (Architecture and town planning) 01/01/2011 NIL
95 Ijazah Sarjana Senibina
 MQA/SWA0239
72 581 (Architecture and town planning) 10/09/2013 NIL
96 Ijazah Sarjana Senibina
 MQA/SWA0246
NA 581 (Architecture and town planning) 09/08/2003 NIL
97 Sarjana Pendidikan
 MQA/SWA0349
40 142 (Education science) 23/09/2013 NIL
98 Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0326
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
99 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Strategik)
 MQA/SWA0363
48 345 (Management and Administration) 23/09/2013 NIL
100 Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/SWA0353
NA 421 (Biology and biochemistry) 23/09/2013 NIL
101 Sarjana Sains (Keusahawanan Teknologi Maklumat)
 MQA/SWA0358
40 481 (Computer Science) 23/09/2013 NIL
102 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/SWA0357
42 481 (Computer Science) 23/09/2013 NIL
103 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/SWA0354
NA 481 (Computer Science) 23/09/2013 NIL
104 Sarjana Sains (Sains Komputer-Kejuruteraan Perisian)
 MQA/SWA0359
42 481 (Computer Science) 23/09/2013 NIL
105 Sarjana Sains (Teknologi Maklumat-Pengurusan)
 MQA/SWA0356
42 482 (Computer Use) 23/09/2013 NIL
106 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0302
NA 345 (Management and Administration) 27/03/2004 NIL
107 Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0342
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
108 Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0346
62/44 142 (Education science) 23/09/2013 NIL
109 Doktor Falsafah (Hidrografi)
 MQA/SWA0288
NA 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
110 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0275
NA 851 (Environmental protection technology) 23/09/2013 NIL
111 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Bioproses)
 MQA/SWA0274
NA 524 (Chemical and Process) 06/07/2011 NIL
112 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/SWA0256
NA 522 (Electricity and Energy) 15/08/2009 NIL
113 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Gas)
 MQA/SWA0280
NA 524 (Chemical and Process) 23/09/2013 NIL
114 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/SWA0273
NA 524 (Chemical and Process) 28/03/2009 NIL
115 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/SWA0258
NA 521 (Mechanics and Metal Work) 24/03/2007 NIL
116 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Petroleum)
 MQA/SWA0278
NA 544 (Mining and extraction) 23/09/2013 NIL
117 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Polimer)
 MQA/SWA0263
NA 527 (Material Engineering) 25/09/2010 NIL
118 Doktor Falsafah (Kimia)
 MQA/SWA0312
NA 442 (Chemistry) 28/03/2009 NIL
119 Doktor Falsafah (Kimia)
 MQA/SWA0313
NA 442 (Chemistry) 23/09/2013 NIL
120 Doktor Falsafah (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/SWA0347
62/44 142 (Education science) 23/09/2013 NIL
121 Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/SWA0303
NA 461 (Mathematics) 23/09/2013 NIL
122 Doktor Falsafah (Pendidikan dan Pembangunan)
 MQA/SWA0343
NA 142 (Education science) 23/09/2013 NIL
123 Doktor Falsafah (Pendidikan dan Pembangunan)
 MQA/SWA0348
62/44 142 (Education science) 23/09/2013 NIL
124 Doktor Falsafah (Pendidikan Kejuruteraan)
 MQA/SWA0362
NA 142 (Education science) 07/03/2012 NIL
125 Doktor Falsafah (Pengurusan dan Pentadbiran)
 MQA/SWA0341
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 23/09/2013 NIL
126 Doktor Falsafah (Pengurusan dan Pentadbiran)
 MQA/SWA0345
62/44 141 (Teaching and Training) 18/08/2007 NIL
127 Doktor Falsafah (Perancangan Bandar dan Wilayah)
 MQA/SWA0244
NA 581 (Architecture and town planning) 26/03/2013 NIL
128 Doktor Falsafah (Perancangan Pengangkutan)
 MQA/SWA0243
NA 581 (Architecture and town planning) 10/09/2013 NIL
129 Doktor Falsafah (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0404
62/44 142 (Education science) 10/09/2013 NIL
130 Doktor Falsafah (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0344
NA 142 (Education science) 23/09/2013 NIL
131 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/SWA0360
NA 481 (Computer Science) 23/09/2013 NIL
132 Doktor Falsafah (Seni Bina)
 MQA/SWA0237
NA 581 (Architecture and town planning) 27/03/2010 NIL
133 Doktor Falsafah (Sistem Maklumat)
 MQA/SWA0355
NA 482 (Computer Use) 10/09/2013 NIL
134 Doktor Falsafah (Ukur Bahan)
 MQA/SWA0242
NA 581 (Architecture and town planning) 28/03/2009 NIL
135 Doktor Falsafah (Ukur Industri)
 MQA/SWA0287
NA 581 (Architecture and town planning) 23/09/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak