Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) (Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Alamat : Hang Tuah Jaya
76100 Durian Tunggal
Melaka.
No Tel : 06-331 6314
No Faks : 06-331 6320
E-Mel : pjka@utem.edu.my
Laman Web : www.utem.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 10011
Diploma 522 (Electricity and Energy) 05/04/2002 06/2002
2 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 10010
Diploma 523 (Electronics and Automation) 05/04/2002 06/2002
3 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 10012
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 05/04/2002 06/2002
4 Diploma Kejuruteraan Pembuatan
 10013
Diploma 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 05/04/2002 06/2002
5 Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 10020
Diploma 481 (Computer Science) 05/04/2002 06/2002
6 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Pemacu) Dengan Kepujian
 11687
523 (Electronics and Automation) 23/05/2003 06/2003
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kawalan, Instrumentasi & Automasi) Dengan Kepujian
 11688
522 (Electricity and Energy) 23/05/2003 06/2003
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri)
 10016
Ijazah Sarjana Muda 522 (Electricity and Energy) 20/06/2001 06/2001
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) Dengan Kepujian
 10014
Ijazah Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 20/06/2001 06/2001
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Telekomunikasi) Dengan Kepujian
 11686
523 (Electronics and Automation) 23/05/2003 06/2003
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer) Dengan Kepujian
 10015
Ijazah Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 05/04/2002 06/2002
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian
 11690
525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 23/05/2003 06/2003
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk & Inovasi) Dengan Kepujian
 11689
521 (Mechanics and Metal Work) 23/05/2003 06/2003
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Struktur & Bahan) Dengan Kepujian
 10019
Ijazah Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 05/04/2002 06/2002
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Termal Bendalir)
 10017
Ijazah Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 20/06/2001 11/2001
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Pengurusan Pembuatan) Dengan Kepujian
 11693
540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 05/04/2002 06/2004
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) Dengan Kepujian
 10018
Ijazah Sarjana Muda 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 20/06/2001 11/2001
18 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan) Dengan Kepujian
 11691
521 (Mechanics and Metal Work) 05/04/2002 06/2003
19 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Robotik & Automasi) Dengan Kepujian
 11692
523 (Electronics and Automation) 05/04/2002 06/2003
20 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Pembangunan Perisian)
 10023
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/06/2001 06/2001
21 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) Dengan Kepujian
 11554
481 (Computer Science) 16/01/2007 07/2007
22 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Media Interaktif)
 10021
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2002 06/2002
23 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Pangkalan Data)
 10024
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2002 06/2003
24 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Rangkaian Komputer)
 10022
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2002 06/2002

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA1946
99 522 (Electricity and Energy) 13/02/2012 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 MQA/FA1884
101 523 (Electronics and Automation) 30/12/2011 NIL
3 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA2101
100 521 (Mechanics and Metal Work) 19/03/2012 NIL
4 Diploma Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA1893
101 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 30/12/2011 NIL
5 Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 MQA/FA1886
94 481 (Computer Science) 10/01/2012 NIL
6 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Pemacu) Dengan Kepujian
 AA0213
130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 31/12/2010
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kawalan, Instrumentasi & Automasi) Dengan Kepujian
 AA0214
130 522 (Electricity and Energy) 01/01/2009 31/12/2010
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) Dengan Kepujian
 AA0349
132 522 (Electricity and Energy) 01/01/2010 31/12/2011
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) Dengan Kepujian
 AA0350
132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 31/12/2011
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Telekomunikasi) Dengan Kepujian
 AA0215
130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 31/12/2011
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer) Dengan Kepujian
 AA0021
132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 31/12/2011
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian
 AA0201
126 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2009 31/12/2010
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk & Inovasi) Dengan Kepujian
 AA0202
126 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 31/12/2010
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Struktur & Bahan) Dengan Kepujian
 AA0351
131 527 (Material Engineering) 01/01/2010 31/12/2011
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Termal Bendalir) Dengan Kepujian
 AA0211
131 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 31/12/2010
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik Dengan Kepujian
 AA0212
137 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 31/12/2011
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Bahan Kejuruteraan) Dengan Kepujian
 AA0017
135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2008 31/12/2009
18 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) Dengan Kepujian
 AA0260
134 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2010 31/12/2011
19 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan) Dengan Kepujian
 AA0217
134 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 31/12/2011
20 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Robotik & Automasi) Dengan Kepujian
 AA0216
134 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 31/12/2011
21 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian (Inovasi Teknologi)
 MQA/FA3624
129 345 (Management and Administration) 30/04/2013 NIL
22 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian (Pemasaran Teknologi Tinggi)
 MQA/FA3625
129 345 (Management and Administration) 30/04/2013 NIL
23 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) dengan Kepujian
 MQA/FA1888
122 481 (Computer Science) 09/01/2012 NIL
24 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) dengan Kepujian
 MQA/FA1885
122 481 (Computer Science) 09/01/2012 NIL
25 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan Kepujian
 MQA/FA1887
122 481 (Computer Science) 09/01/2012 NIL
26 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data) dengan Kepujian
 MQA/FA1889
122 481 (Computer Science) 09/01/2012 NIL
27 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA1890
122 481 (Computer Science) 09/01/2012 NIL
28 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Automasi Industri & Robotik) dengan Kepujian
 MQA/FA0696
140-145 522 (Electricity and Energy) 04/03/2015 NIL
29 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0695
140 522 (Electricity and Energy) 09/03/2015 NIL
30 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0699
142-146 523 (Electronics and Automation) 27/02/2015 NIL
31 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) dengan Kepujian
 MQA/FA0697
144 523 (Electronics and Automation) 04/03/2015 NIL
32 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Komputer (Sistem Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA0698
144-146 523 (Electronics and Automation) 27/02/2015 NIL
33 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Sistem Penyejukan dan Penyaman Udara) dengan Kepujian
 MQA/FA0693
141 & 142 521 (Mechanics and Metal Work) 09/03/2015 NIL
34 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA0692
143 & 145 521 (Mechanics and Metal Work) 09/03/2015 NIL
35 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Penyelenggaraan) dengan Kepujian
 MQA/FA0694
143 521 (Mechanics and Metal Work) 09/03/2015 NIL
36 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Proses dan Teknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA0700
143-144 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 09/03/2015 NIL
37 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) dengan Kepujian
 MQA/FA0701
143-144 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 09/03/2015 NIL
38 Ijazah Sarjana Muda Teknousahawan dengan Kepujian
 MQA/FA3623
129 345 (Management and Administration) 30/04/2013 NIL
39 Ijazah Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA5632
NA 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
40 Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri)
 MQA/FA5631
42 522 (Electricity and Energy) 15/07/2013 NIL
41 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA5637
42 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
42 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Sistem Elektronik)
 MQA/FA5638
42 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
43 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Sistem Telekomunikasi)
 MQA/FA5636
42 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
44 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Industri)
 MQA/FA5646
42 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 15/07/2013 NIL
45 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Sistem Kualiti)
 MQA/FA5647
NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 15/07/2013 NIL
46 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Sistem Pembuatan)
 MQA/FA5645
42 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 15/07/2013 NIL
47 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Operasi Termaju)
 MQA/FA5657
45 340 (Business and Administration) 15/07/2013 NIL
48 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Teknologi dan Inovasi)
 MQA/FA5658
45 340 (Business and Administration) 15/07/2013 NIL
49 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA5630
NA 522 (Electricity and Energy) 15/07/2013 NIL
50 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Elektronik
 MQA/FA5635
42 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
51 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5641
42 521 (Mechanics and Metal Work) 15/07/2013 NIL
52 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA5644
NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 15/07/2013 NIL
53 Sarjana Sains Dalam Keusahawanan
 MQA/FA5656
NA 345 (Management and Administration) 15/07/2013 NIL
54 Sarjana Sains Dalam Pengurusan Teknologi
 MQA/FA5655
NA 345 (Management and Administration) 15/07/2013 NIL
55 Sarjana Sains Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 MQA/FA5649
NA 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
56 Sarjana Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian dan Kepintaran)
 MQA/FA5651
42 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
57 Sarjana Sains Komputer (Sains Keselamatan)
 MQA/FA5653
42 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
58 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Pangkalan Data)
 MQA/FA5652
42 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
59 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian Internet)
 MQA/FA5650
42 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
60 Doktor Falsafah
 MQA/FA5648
NA 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
61 Doktor Falsafah
 MQA/FA5654
NA 345 (Management and Administration) 15/07/2013 NIL
62 Doktor Falsafah
 MQA/FA5642
NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 15/07/2013 NIL
63 Doktor Falsafah
 MQA/FA5639
NA 521 (Mechanics and Metal Work) 15/07/2013 NIL
64 Doktor Falsafah
 MQA/FA5628
NA 522 (Electricity and Energy) 15/07/2013 NIL
65 Doktor Falsafah
 MQA/FA5633
NA 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
66 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5629
NA 522 (Electricity and Energy) 15/07/2013 NIL
67 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5634
NA 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
68 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5640
NA 521 (Mechanics and Metal Work) 15/07/2013 NIL
69 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5643
NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 15/07/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak