Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) (Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Alamat : Hang Tuah Jaya
76100 Durian Tunggal
Melaka.
No Tel : 06-331 6314
No Faks : 06-331 6320
E-Mel : pjka@utem.edu.my
Laman Web : www.utem.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 10011
Diploma 522 (Electricity and Energy) 05/04/2002 06/2002
2 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 10010
Diploma 523 (Electronics and Automation) 05/04/2002 06/2002
3 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 10012
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 05/04/2002 06/2002
4 Diploma Kejuruteraan Pembuatan
 10013
Diploma 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 05/04/2002 06/2002
5 Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 10020
Diploma 481 (Computer Science) 05/04/2002 06/2002
6 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Pemacu) Dengan Kepujian
 11687
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 23/05/2003 06/2003
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kawalan, Instrumentasi & Automasi) Dengan Kepujian
 11688
Sarjana Muda 522 (Electricity and Energy) 23/05/2003 06/2003
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri)
 10016
Sarjana Muda 522 (Electricity and Energy) 20/06/2001 06/2001
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) Dengan Kepujian
 10014
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 20/06/2001 06/2001
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Telekomunikasi) Dengan Kepujian
 11686
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 23/05/2003 06/2003
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer) Dengan Kepujian
 10015
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 05/04/2002 06/2002
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian
 11690
Sarjana Muda 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) 23/05/2003 06/2003
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk & Inovasi) Dengan Kepujian
 11689
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 23/05/2003 06/2003
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Struktur & Bahan) Dengan Kepujian
 10019
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 05/04/2002 06/2002
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Termal Bendalir)
 10017
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 20/06/2001 11/2001
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Pengurusan Pembuatan) Dengan Kepujian
 11693
Sarjana Muda 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 05/04/2002 06/2004
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) Dengan Kepujian
 10018
Sarjana Muda 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 20/06/2001 11/2001
18 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan) Dengan Kepujian
 11691
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 05/04/2002 06/2003
19 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Robotik & Automasi) Dengan Kepujian
 11692
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 05/04/2002 06/2003
20 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Pembangunan Perisian)
 10023
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/06/2001 06/2001
21 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) Dengan Kepujian
 11554
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 16/01/2007 07/2007
22 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Media Interaktif)
 10021
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2002 06/2002
23 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Pangkalan Data)
 10024
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2002 06/2003
24 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Rangkaian Komputer)
 10022
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2002 06/2002

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA1946
Diploma 99 522 (Electricity and Energy) 13/02/2012 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 MQA/FA1884
Diploma 101 523 (Electronics and Automation) 30/12/2011 NIL
3 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA2101
Diploma 100 521 (Mechanics and Metal Work) 19/03/2012 NIL
4 Diploma Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA1893
Diploma 101 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 30/12/2011 NIL
5 Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 MQA/FA1886
Diploma 94 481 (Computer Science) 10/01/2012 NIL
6 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Pemacu) Dengan Kepujian
 AA0213
Sarjana Muda 130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 31/12/2010
7 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kawalan, Instrumentasi & Automasi) Dengan Kepujian
 AA0214
Sarjana Muda 130 522 (Electricity and Energy) 01/01/2009 31/12/2010
8 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) Dengan Kepujian
 AA0349
Sarjana Muda 132 522 (Electricity and Energy) 01/01/2010 31/12/2011
9 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) Dengan Kepujian
 AA0350
Sarjana Muda 132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 31/12/2011
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Telekomunikasi) Dengan Kepujian
 AA0215
Sarjana Muda 130 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 31/12/2011
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer) Dengan Kepujian
 AA0021
Sarjana Muda 132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 31/12/2011
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian
 AA0201
Sarjana Muda 126 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) 01/01/2009 31/12/2010
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk & Inovasi) Dengan Kepujian
 AA0202
Sarjana Muda 126 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 31/12/2010
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Struktur & Bahan) Dengan Kepujian
 AA0351
Sarjana Muda 131 527 (Material Engineering) 01/01/2010 31/12/2011
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Termal Bendalir) Dengan Kepujian
 AA0211
Sarjana Muda 131 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 31/12/2010
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik Dengan Kepujian
 AA0212
Sarjana Muda 137 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 31/12/2011
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Bahan Kejuruteraan) Dengan Kepujian
 AA0017
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2008 31/12/2009
18 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) Dengan Kepujian
 AA0260
Sarjana Muda 134 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 01/01/2010 31/12/2011
19 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan) Dengan Kepujian
 AA0217
Sarjana Muda 134 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2009 31/12/2011
20 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Robotik & Automasi) Dengan Kepujian
 AA0216
Sarjana Muda 134 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 31/12/2011
21 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian (Inovasi Teknologi)
 MQA/FA3624
Sarjana Muda 129 345 (Management and Administration) 30/04/2013 NIL
22 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian (Pemasaran Teknologi Tinggi)
 MQA/FA3625
Sarjana Muda 129 345 (Management and Administration) 30/04/2013 NIL
23 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) dengan Kepujian
 MQA/FA1888
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) 09/01/2012 NIL
24 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) dengan Kepujian
 MQA/FA1885
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) 09/01/2012 NIL
25 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan Kepujian
 MQA/FA1887
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) 09/01/2012 NIL
26 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data) dengan Kepujian
 MQA/FA1889
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) 09/01/2012 NIL
27 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA1890
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) 09/01/2012 NIL
28 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Proses dan Teknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA0700
Sarjana Muda 143-144 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 09/03/2015 NIL
29 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) dengan Kepujian
 MQA/FA0701
Sarjana Muda 143-144 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 09/03/2015 NIL
30 Ijazah Sarjana Muda Teknousahawan dengan Kepujian
 MQA/FA3623
Sarjana Muda 129 345 (Management and Administration) 30/04/2013 NIL
31 Ijazah Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA5632
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
32 Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri)
 MQA/FA5631
Sarjana 42 522 (Electricity and Energy) 15/07/2013 NIL
33 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA5637
Sarjana 42 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
34 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Sistem Elektronik)
 MQA/FA5638
Sarjana 42 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
35 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Sistem Telekomunikasi)
 MQA/FA5636
Sarjana 42 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
36 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Industri)
 MQA/FA5646
Sarjana 42 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 15/07/2013 NIL
37 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Sistem Kualiti)
 MQA/FA5647
Sarjana NA 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 15/07/2013 NIL
38 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Sistem Pembuatan)
 MQA/FA5645
Sarjana 42 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 15/07/2013 NIL
39 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Operasi Termaju)
 MQA/FA5657
Sarjana 45 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 15/07/2013 NIL
40 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Teknologi dan Inovasi)
 MQA/FA5658
Sarjana 45 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 15/07/2013 NIL
41 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA5630
Sarjana NA 522 (Electricity and Energy) 15/07/2013 NIL
42 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Elektronik
 MQA/FA5635
Sarjana 42 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
43 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5641
Sarjana 42 521 (Mechanics and Metal Work) 15/07/2013 NIL
44 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA5644
Sarjana NA 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 15/07/2013 NIL
45 Sarjana Sains Dalam Keusahawanan
 MQA/FA5656
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 15/07/2013 NIL
46 Sarjana Sains Dalam Pengurusan Teknologi
 MQA/FA5655
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 15/07/2013 NIL
47 Sarjana Sains Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 MQA/FA5649
Sarjana NA 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
48 Sarjana Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian dan Kepintaran)
 MQA/FA5651
Sarjana 42 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
49 Sarjana Sains Komputer (Sains Keselamatan)
 MQA/FA5653
Sarjana 42 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
50 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Pangkalan Data)
 MQA/FA5652
Sarjana 42 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
51 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian Internet)
 MQA/FA5650
Sarjana 42 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
52 Doktor Falsafah
 MQA/FA5648
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 15/07/2013 NIL
53 Doktor Falsafah
 MQA/FA5633
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
54 Doktor Falsafah
 MQA/FA5642
Ijazah Kedoktoran NA 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 15/07/2013 NIL
55 Doktor Falsafah
 MQA/FA5654
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 15/07/2013 NIL
56 Doktor Falsafah
 MQA/FA5628
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) 15/07/2013 NIL
57 Doktor Falsafah
 MQA/FA5639
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) 15/07/2013 NIL
58 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5643
Ijazah Kedoktoran NA 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 15/07/2013 NIL
59 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5640
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) 15/07/2013 NIL
60 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5629
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) 15/07/2013 NIL
61 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5634
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) 15/07/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak