Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Alamat : Bandar Baru Nilai
71800 Nilai
Negeri Sembilan.
No Tel : 06-798 8000
No Faks : 06-798 8204
E-Mel : helpdesk@usim.edu.my
Laman Web : www.usim.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie
 11044
381 (Syariah Law) 14/05/2005 2005/2006
2 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi dengan Kepujian
 11045
224 (Other Languages) 31/01/2005 2005/2006
3 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Quran dengan Multimedia dengan Kepujian
 11046
221 (Religion) 31/01/2005 2005/2006
4 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat dengan Kepujian
 11047
221 (Religion) 31/01/2005 2005/2006
5 Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dengan Kepujian
 11182
Sarjana Muda 381 (Syariah Law) 15/06/2004 06/2004
6 Sarjana Muda Da'wah dan Pengurusan Islam dengan Kepujian
 10219
Ijazah Sarjana Muda 221 (Religion) 17/04/2000 07/2000
7 Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan Kepujian
 11137
Ijazah Sarjana Muda 221 (Religion) 31/01/2005 2005
8 Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
 10223
Ijazah Sarjana Muda 762 (Social work and counselling) 15/07/2003 07/2004
9 Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian
 10224
Ijazah Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 05/11/2003 07/2004
10 Sarjana Muda Pemasaran (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian
 11852
342 (Marketing and Advertising) 12/05/2008 2008/2009
11 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 11821
145 (Training for teachers with subject specialisation) 04/02/2009 2007/2008
12 Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian
 10220
Ijazah Sarjana Muda 221 (Religion) 17/04/2000 07/2000
13 Sarjana Muda Pentadbiran dan Hubungan Korporat dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dan Hubungan dengan Kepujian
 11853
345 (Management and Administration) 12/05/2008 2008/2009
14 Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian
 10221
Ijazah Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 13/10/2001 07/2002
15 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 11168
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 09/01/2006 2006/2007
16 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Makanan)
 10669
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 23/10/2004 07/2004
17 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Gunaan)
 11819
441 (Physics) 12/05/2008 2008/2009
18 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan)
 11489
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 28/03/2006 07/2006
19 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko)
 11135
Ijazah Sarjana Muda 462 (Statistics) 04/11/2004 2005
20 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)
 11820
442 (Chemistry) 12/05/2008 2008/2009
21 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
 11136
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 31/01/2005 2005
22 Sarjana Muda Syariah dan Kehakiman dengan Kepujian
 10222
Ijazah Sarjana Muda 381 (Syariah Law) 17/04/2000 07/2000
23 Diploma Pendidikan
 10921
141 (Teaching and Training) 04/02/2008 2007/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA1897
Fulfilled the requirement as s 724 (Dental Studies) 16/04/2012 15/04/2015
2 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA1897
Fulfilled the requirement as s 724 (Dental Studies) 16/04/2015 15/04/2020
3 Sarjana Muda Pengajian Akidah dan Agama dengan Kepujian
 MQA/FA3724
128 221 (Religion) 18/04/2013 NIL
4 Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri
Nama Lama : Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
 MQA/FA0337
Fulfilled the requirement as s 721 (Medicine) 11/01/2011 10/07/2014
5 Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri
 MQA/FA0337
Fulfilled the requirement as s 721 (Medicine) 11/07/2014 10/07/2019
6 Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dengan Kepujian
 MQA/FA1594
197 380 (Law) 25/09/2010 NIL
7 Diploma Pasca Siswazah dalam Penyalahgunaan Dadah
 MQA/FA5601
42 311 (Psychology) 23/04/2013 NIL
8 Sarjana Bahasa Arab Komunikasi
 MQA/FA5624
42 222 (Languages) 23/04/2013 NIL
9 Sarjana Da'wah dan Kepimpinan Islam
 MQA/FA5602
42 221 (Religion) 23/04/2013 NIL
10 Sarjana Da'wah dan Pengurusan Islam
 MQA/FA5603
NA 221 (Religion) 23/04/2013 NIL
11 Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat
 MQA/FA5617
NA 314 (Economics) 23/04/2013 NIL
12 Sarjana Kaunseling (Kaunseling Keluarga)
 MQA/FA5604
45 762 (Social work and counselling) 23/04/2013 NIL
13 Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA1254
59 762 (Social work and counselling) 21/01/2013 20/01/2018
14 Sarjana Komunikasi (Pengurusan Media)
 MQA/FA5605
42 321 (Journalism and reporting) 23/04/2013 NIL
15 Sarjana Pengajian Quran dan Sunnah
 MQA/FA5615
NA 221 (Religion) 23/04/2013 NIL
16 Sarjana Pentadbiran Muamalat
 MQA/FA5619
48 314 (Economics) 23/04/2013 NIL
17 Sarjana Pentadbiran Muamalat (Produk Halal)
 MQA/FA5618
48 314 (Economics) 23/04/2013 NIL
18 Sarjana Sains
 MQA/FA5621
NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 23/04/2013 NIL
19 Sarjana Sains (Bioteknologi Makanan)
 MQA/FA5121
42 541 (Food Processing) 08/05/2014 NIL
20 Sarjana Sains Komputer (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
 MQA/FA1507
43 481 (Computer Science) 07/08/2014 NIL
21 Sarjana Syariah
 MQA/FA5613
NA 381 (Syariah Law) 23/04/2013 NIL
22 Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA5611
NA 380 (Law) 23/04/2013 NIL
23 Sarjana Undang-Undang Perbandingan
 MQA/FA5612
NA 380 (Law) 23/04/2013 NIL
24 Doktor Falsafah (Kaunseling)
 MQA/FA5607
NA 762 (Social work and counselling) 23/04/2013 NIL
25 Doktor Falsafah (Komunikasi)
 MQA/FA5608
NA 321 (Journalism and reporting) 23/04/2013 NIL
26 Doktor Falsafah (Pendidikan)
 MQA/FA5625
NA 141 (Teaching and Training) 23/04/2013 NIL
27 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Arab)
 MQA/FA5627
NA 224 (Other Languages) 23/04/2013 NIL
28 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA5626
NA 224 (Other Languages) 23/04/2013 NIL
29 Doktor Falsafah Da'wah dan Pengurusan Islam
 MQA/FA5606
NA 221 (Religion) 23/04/2013 NIL
30 Doktor Falsafah Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat
 MQA/FA5620
NA 314 (Economics) 23/04/2013 NIL
31 Doktor Falsafah Pengajian Quran dan Sunnah
 MQA/FA5616
NA 221 (Religion) 23/04/2013 NIL
32 Doktor Falsafah Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/FA5609
NA 345 (Management and Administration) 23/04/2013 NIL
33 Doktor Falsafah Sains dan Teknologi
 MQA/FA5622
NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 23/04/2013 NIL
34 Doktor Falsafah Syariah dan Kehakiman
 MQA/FA5614
NA 381 (Syariah Law) 23/04/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak