Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Alamat : Bandar Baru Nilai
71800 Nilai
Negeri Sembilan.
No Tel : 06-798 8000
No Faks : 06-798 8204
E-Mel : helpdesk@usim.edu.my
Laman Web : www.usim.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie
 11044
Diploma 381 (Syariah Law) 14/05/2005 2005/2006
2 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi dengan Kepujian
 11045
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 31/01/2005 2005/2006
3 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Quran dengan Multimedia dengan Kepujian
 11046
Sarjana Muda 221 (Religion) 31/01/2005 2005/2006
4 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat dengan Kepujian
 11047
Sarjana Muda 221 (Religion) 31/01/2005 2005/2006
5 Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dengan Kepujian
 11182
Sarjana Muda 381 (Syariah Law) 15/06/2004 06/2004
6 Sarjana Muda Da'wah dan Pengurusan Islam dengan Kepujian
 10219
Sarjana Muda 221 (Religion) 17/04/2000 07/2000
7 Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan Kepujian
 11137
Sarjana Muda 221 (Religion) 31/01/2005 2005
8 Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
 10223
Sarjana Muda 762 (Social Work and Counselling) 15/07/2003 07/2004
9 Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian
 10224
Sarjana Muda 321 (Journalism and Reporting) 05/11/2003 07/2004
10 Sarjana Muda Pemasaran (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian
 11852
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 12/05/2008 2008/2009
11 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 11821
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 04/02/2009 2007/2008
12 Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian
 10220
Sarjana Muda 221 (Religion) 17/04/2000 07/2000
13 Sarjana Muda Pentadbiran dan Hubungan Korporat dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dan Hubungan dengan Kepujian
 11853
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 12/05/2008 2008/2009
14 Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian
 10221
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 13/10/2001 07/2002
15 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 11168
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 09/01/2006 2006/2007
16 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Makanan)
 10669
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 23/10/2004 07/2004
17 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Gunaan)
 11819
Sarjana Muda 441 (Physics) 12/05/2008 2008/2009
18 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan)
 11489
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 28/03/2006 07/2006
19 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko)
 11135
Sarjana Muda 462 (Statistics) 04/11/2004 2005
20 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)
 11820
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 12/05/2008 2008/2009
21 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
 11136
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 31/01/2005 2005
22 Sarjana Muda Syariah dan Kehakiman dengan Kepujian
 10222
Sarjana Muda 381 (Syariah Law) 17/04/2000 07/2000
23 Diploma Pendidikan
 10921
- 141 (Teaching and Training) 04/02/2008 2007/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA1897
Sarjana Muda Fulfilled the requirement as set by MDC 724 (Dental Studies) 16/04/2012 15/04/2015
2 Sarjana Muda Pengajian Akidah dan Agama dengan Kepujian
 MQA/FA3724
Sarjana Muda 128 221 (Religion) 18/04/2013 NIL
3 Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri
Nama Lama : Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
 MQA/FA0337
Sarjana Muda Fulfilled the requirement as set by MMC 721 (Medicine) 11/01/2011 10/07/2014
4 Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri
 MQA/FA0337
Sarjana Muda Fulfilled the requirement as set by MMC 721 (Medicine) 11/07/2014 10/07/2019
5 Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dengan Kepujian
 MQA/FA1594
Sarjana Muda 197 380 (Law) 25/09/2010 NIL
6 Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA1254
Sarjana 59 762 (Social Work and Counselling) 21/01/2013 20/01/2018
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak