Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Alamat :
94300 Kota Samarahan
Sarawak.
No Tel : 082-581 000
No Faks : 082-665 088
E-Mel : ukp@unimas.my
Laman Web : www.unimas.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Doktor Perubatan
 10626
Ijazah Sarjana Muda 721 (Medicine) January 1995 1995/1996
2 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Perniagaan Dengan Kepujian (Ekonomi dan Perniagaan Antarabangsa)
 10640
Ijazah Sarjana Muda 314 (Economics) 27/04/1996 Sesi 2000/2001
3 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Perniagaan Dengan Kepujian (Ekonomi Industri dan Organisasi)
 10639
Ijazah Sarjana Muda 314 (Economics) 27/04/1996 Sesi 2000/2001
4 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Perniagaan Dengan Kepujian (Pemasaran)
 10643
Ijazah Sarjana Muda 314 (Economics) 27/04/1996 Sesi 2000/2001
5 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan dan Hospitaliti)
 10641
Ijazah Sarjana Muda 314 (Economics) 01/04/1999 Sesi 1999/2000
6 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Perniagaan Dengan Kepujian (Sistem Maklumat Pengurusan Perniagaan)
 10642
Ijazah Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 01/04/1999 Sesi 2000/2001
7 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Antarabangsa)
 10644
Ijazah Sarjana Muda 314 (Economics) 27/04/2004 Jun 2004/2005
8 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Industri)
 10645
Ijazah Sarjana Muda 314 (Economics) 27/04/2004 Jun 2004/2005
9 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian
 10627
Ijazah Sarjana Muda 762 (Social work and counselling) 31/07/1999 Julai 2000
10 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan Dengan Kepujian
 10619
Ijazah Sarjana Muda 723 (Nursing and caring) 27/04/2004 Jun 2004/2005
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik dan Komputer)
 10623
Ijazah Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) Mei 2000 2000
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik dan Telekomunikasi)
 10622
Ijazah Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 01/08/1997 July 1994
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan)
 10624
Ijazah Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 21/08/2000 1996
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
 10621
Ijazah Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 1994 1994
15 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Dengan Kepujian (Pelancongan)
 10646
Ijazah Sarjana Muda 812 (Travel, tourism and leisure) 27/04/2004 Jun 2004/2005
16 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Dengan Kepujian (Pemasaran)
 10648
Ijazah Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 27/04/2004 Jun 2004/2005
17 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Dengan Kepujian (Sistem Maklumat)
 10647
Ijazah Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 27/04/2004 Jun 2004/2005
18 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Bioteknologi Sumber)
 10633
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 1993 Ogos 1993
19 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Kimia Sumber)
 10632
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 1993 Ogos 1993
20 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik)
 10631
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 1993 Ogos 1993
21 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)
 10630
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 1993 Ogos 1993
22 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)
 10629
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 1993 Ogos 1993
23 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kejururawatan)
 10620
Ijazah Sarjana Muda 723 (Nursing and caring) 20/02/2000 1998
24 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia)
 10661
Ijazah Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 09/11/1996 Julai 1994
25 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Kognitif)
 10628
Ijazah Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) 09/11/1996 Mei 1996
26 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (TESL)
 10625
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 1994 1994/1995
27 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
 10634
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
28 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)
 10638
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
29 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)
 10637
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
30 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Sains Komputan)
 10635
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
31 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Sistem Maklumat)
 10636
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
32 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Antarabangsa)
 10649
Ijazah Sarjana Muda 313 (Political science and civics) 1999 Ogos 1993
33 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan)
 10650
Ijazah Sarjana Muda 347 (Working Life) 1999 Ogos 1993
34 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Khidmat Sosial)
 10653
Ijazah Sarjana Muda 762 (Social work and counselling) 1999 Ogos 1993
35 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Komunikasi)
 10654
Ijazah Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 1999 Ogos 1993
36 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Politik dan Pemerintahan)
 10651
Ijazah Sarjana Muda 313 (Political science and civics) 1999 Ogos 1993
37 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Perancangan dan Pengurusan Pembangunan)
 10652
Ijazah Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 1999 Ogos 1993
38 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Drama dan Teater)
 10657
Ijazah Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 02/06/1994 Julai 1994
39 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Muzik)
 10659
Ijazah Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 02/06/1994 Julai 1994
40 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Pengurusan Seni)
 10660
Ijazah Sarjana Muda 211 (Fine Arts) 02/06/1994 Julai 1994
41 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Seni Halus)
 10655
Ijazah Sarjana Muda 215 (Craft Skills) 02/06/1994 Julai 1994
42 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Sinematografi)
 10658
Ijazah Sarjana Muda 213 (Audio-visual techniques and media production) 02/06/1994 Julai 1994
43 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Teknologi Senireka)
 10656
Ijazah Sarjana Muda 214 (Design) 02/06/1994 Julai 1994
44 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
 10662
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/08/1998 Sesi 1998/1999
45 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)
 10666
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 14/09/2002 2003
46 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)
 10668
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 14/09/2002 2003
47 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Komputan)
 10663
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/08/1998 Sesi 1998/1999
48 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sistem Maklumat)
 10664
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/08/1998 Sesi 1998/1999
49 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Teknologi Sistem Komputer)
 10667
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/08/1998 Sesi 1998/1999
50 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Teknologi Sistem Maklumat)
 10665
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/08/1998 1999
51 Sarjana Muda Kewangan (Kepujian)
 13006
343 (Finance, banking, insurance) 25/10/2007 2008/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer)
 MQA/FA4637
137 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 31/12/2016
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Telekomunikasi)
 MQA/FA4638
137 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 31/12/2016
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan)
 MQA/FA4636
136 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 31/12/2018
4 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
 MQA/FA4635
135 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 31/12/2018
5 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA3584
139 524 (Chemical and Process) 01/01/2013 31/12/2017
6 Ijazah Sarjana Kejuruteraan
 MQA/FA6996
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 11/09/2013 NIL
7 Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (MPH)
 MQA/FA6993
40 721 (Medicine) 11/09/2013 NIL
8 Ijazah Sarjana Pengurusan Alam Sekitar (Perancangan Pembangunan)
 MQA/FA6972
42 345 (Management and Administration) 11/09/2013 NIL
9 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan Korporat
 MQA/FA6975
44 340 (Business and Administration) 11/09/2013 NIL
10 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6976
NA 314 (Economics) 11/09/2013 NIL
11 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6979
NA 220 (Humanities (broad programmes)) 11/09/2013 NIL
12 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6992
NA 720 (Health (broad programmes)) 11/09/2013 NIL
13 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6999
NA 481 (Computer Science) 11/09/2013 NIL
14 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA6990
NA 545 (Applied science) 11/09/2013 NIL
15 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA7001
NA 852 (Natural environments and wildlife) 11/09/2013 NIL
16 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA7003
NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 11/09/2013 NIL
17 Ijazah Sarjana Sains
 MQA/FA7005
NA 482 (Computer Use) 11/09/2013 NIL
18 Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/FA6978
42 345 (Management and Administration) 11/09/2013 NIL
19 Ijazah Sarjana Sains Sekitaran (Pengurusan Sumber Air dan Guna Tanah) - Dahulu dikenali sebagai Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Sumber Air dan Guna Tanah)
 MQA/FA6989
42 422 (Environmental Science) 11/09/2013 NIL
20 Ijazah Sarjana Sains Sosial
 MQA/FA6983
NA 227 (History, philosophy and related subjects) 11/09/2013 NIL
21 Ijazah Sarjana Sains Sosial
 MQA/FA6973
NA 310 (Social and Behavioural Science) 11/09/2013 NIL
22 Ijazah Sarjana Sastera
 MQA/FA6987
NA 222 (Languages) 11/09/2013 NIL
23 Ijazah Sarjana Seni
 MQA/FA6981
NA 210 (Arts (broad programmes)) 11/09/2013 NIL
24 Ijazah Sarjana Seni
 MQA/FA6985
NA 214 (Design) 11/09/2013 NIL
25 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat Lanjutan
 MQA/FA6998
42 482 (Computer Use) 11/09/2013 NIL
26 Sarjana Kejuruteraan (Sivil)
 MQA/FA1540
40 526 (Civil Engineering) 13/10/2011 NIL
27 Sarjana Sains (Sains Pembelajaran)
 MQA/FA4950
40 142 (Education science) 17/03/2014 NIL
28 Doktor Falsafah
 MQA/FA6982
NA 210 (Arts (broad programmes)) 11/09/2013 NIL
29 Doktor Falsafah
 MQA/FA6980
NA 220 (Humanities (broad programmes)) 11/09/2013 NIL
30 Doktor Falsafah
 MQA/FA6974
NA 310 (Social and Behavioural Science) 11/09/2013 NIL
31 Doktor Falsafah
 MQA/FA6977
NA 314 (Economics) 11/09/2013 NIL
32 Doktor Falsafah
 MQA/FA7000
NA 481 (Computer Science) 11/09/2013 NIL
33 Doktor Falsafah
 MQA/FA6994
NA 720 (Health (broad programmes)) 11/09/2013 NIL
34 Doktor Falsafah
 MQA/FA6997
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 11/09/2013 NIL
35 Doktor Falsafah
 MQA/FA6986
NA 214 (Design) 11/09/2013 NIL
36 Doktor Falsafah
 MQA/FA6988
NA 222 (Languages) 11/09/2013 NIL
37 Doktor Falsafah
 MQA/FA6984
NA 227 (History, philosophy and related subjects) 11/09/2013 NIL
38 Doktor Falsafah
 MQA/FA6991
NA 421 (Biology and biochemistry) 11/09/2013 NIL
39 Doktor Falsafah
 MQA/FA7006
NA 482 (Computer Use) 11/09/2013 NIL
40 Doktor Falsafah
 MQA/FA7004
NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 11/09/2013 NIL
41 Doktor Falsafah
 MQA/FA7002
NA 852 (Natural environments and wildlife) 11/09/2013 NIL
42 Doktor Kesihatan Awam (DrPH)
 MQA/FA6995
NA 721 (Medicine) 11/09/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak