Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Alamat :
94300 Kota Samarahan
Sarawak.
No Tel : 082-581 000
No Faks : 082-665 088
E-Mel : ukp@unimas.my
Laman Web : www.unimas.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Doktor Perubatan
 10626
Sarjana Muda 721 (Medicine) January 1995 1995/1996
2 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Perniagaan Dengan Kepujian (Ekonomi dan Perniagaan Antarabangsa)
 10640
Sarjana Muda 314 (Economics) 27/04/1996 Sesi 2000/2001
3 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Perniagaan Dengan Kepujian (Ekonomi Industri dan Organisasi)
 10639
Sarjana Muda 314 (Economics) 27/04/1996 Sesi 2000/2001
4 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Perniagaan Dengan Kepujian (Pemasaran)
 10643
Sarjana Muda 314 (Economics) 27/04/1996 Sesi 2000/2001
5 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan dan Hospitaliti)
 10641
Sarjana Muda 314 (Economics) 01/04/1999 Sesi 1999/2000
6 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Perniagaan Dengan Kepujian (Sistem Maklumat Pengurusan Perniagaan)
 10642
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 01/04/1999 Sesi 2000/2001
7 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Antarabangsa)
 10644
Sarjana Muda 314 (Economics) 27/04/2004 Jun 2004/2005
8 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Industri)
 10645
Sarjana Muda 314 (Economics) 27/04/2004 Jun 2004/2005
9 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian
 10627
Sarjana Muda 762 (Social Work and Counselling) 31/07/1999 Julai 2000
10 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan Dengan Kepujian
 10619
Sarjana Muda 723 (Nursing and Caring) 27/04/2004 Jun 2004/2005
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik dan Komputer)
 10623
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) Mei 2000 2000
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik dan Telekomunikasi)
 10622
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 01/08/1997 July 1994
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan)
 10624
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 21/08/2000 1996
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
 10621
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 1994 1994
15 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Dengan Kepujian (Pelancongan)
 10646
Sarjana Muda 812 (Travel, Tourism and Leisure) 27/04/2004 Jun 2004/2005
16 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Dengan Kepujian (Pemasaran)
 10648
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 27/04/2004 Jun 2004/2005
17 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Dengan Kepujian (Sistem Maklumat)
 10647
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 27/04/2004 Jun 2004/2005
18 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Bioteknologi Sumber)
 10633
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 1993 Ogos 1993
19 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Kimia Sumber)
 10632
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 1993 Ogos 1993
20 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik)
 10631
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 1993 Ogos 1993
21 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan)
 10630
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 1993 Ogos 1993
22 Ijazah Sarjana Muda Sains dan Teknologi Sumber Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan)
 10629
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 1993 Ogos 1993
23 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kejururawatan)
 10620
Sarjana Muda 723 (Nursing and Caring) 20/02/2000 1998
24 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia)
 10661
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 09/11/1996 Julai 1994
25 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Kognitif)
 10628
Sarjana Muda 440 (Physical Science (Broad Programmes)) 09/11/1996 Mei 1996
26 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (TESL)
 10625
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 1994 1994/1995
27 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
 10634
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
28 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)
 10638
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
29 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)
 10637
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
30 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Sains Komputan)
 10635
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
31 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Sistem Maklumat)
 10636
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/2003 Sesi 2003/2004
32 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Antarabangsa)
 10649
Sarjana Muda 313 (Political Science and Civics) 1999 Ogos 1993
33 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan)
 10650
Sarjana Muda 347 (Working Life) 1999 Ogos 1993
34 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Khidmat Sosial)
 10653
Sarjana Muda 762 (Social Work and Counselling) 1999 Ogos 1993
35 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Komunikasi)
 10654
Sarjana Muda 321 (Journalism and Reporting) 1999 Ogos 1993
36 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Kajian Politik dan Pemerintahan)
 10651
Sarjana Muda 313 (Political Science and Civics) 1999 Ogos 1993
37 Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Perancangan dan Pengurusan Pembangunan)
 10652
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 1999 Ogos 1993
38 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Drama dan Teater)
 10657
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 02/06/1994 Julai 1994
39 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Muzik)
 10659
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 02/06/1994 Julai 1994
40 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Pengurusan Seni)
 10660
Sarjana Muda 211 (Fine Arts) 02/06/1994 Julai 1994
41 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Seni Halus)
 10655
Sarjana Muda 215 (Craft Skills) 02/06/1994 Julai 1994
42 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Sinematografi)
 10658
Sarjana Muda 213 (Audio-Visual Techniques and Media Production) 02/06/1994 Julai 1994
43 Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Teknologi Senireka)
 10656
Sarjana Muda 214 (Design) 02/06/1994 Julai 1994
44 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
 10662
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/08/1998 Sesi 1998/1999
45 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Pengkomputeran Multimedia)
 10666
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 14/09/2002 2003
46 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Pengkomputeran Rangkaian)
 10668
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 14/09/2002 2003
47 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Komputan)
 10663
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/08/1998 Sesi 1998/1999
48 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sistem Maklumat)
 10664
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/08/1998 Sesi 1998/1999
49 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Teknologi Sistem Komputer)
 10667
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/08/1998 Sesi 1998/1999
50 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Teknologi Sistem Maklumat)
 10665
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/08/1998 1999
51 Sarjana Muda Kewangan (Kepujian)
 13006
Sarjana Muda 343 (Finance, Banking, Insurance) 25/10/2007 2008/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer)
 MQA/FA4637
Sarjana Muda 137 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 31/12/2016
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Telekomunikasi)
 MQA/FA4638
Sarjana Muda 137 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 31/12/2016
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan)
 MQA/FA4636
Sarjana Muda 136 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 31/12/2018
4 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Sivil)
 MQA/FA4635
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 31/12/2018
5 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA3584
Sarjana Muda 139 524 (Chemical and Process) 01/01/2013 31/12/2014
6 Sarjana Kejuruteraan (Sivil)
 MQA/FA1540
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) 13/10/2011 NIL
7 Sarjana Sains (Sains Pembelajaran)
 MQA/FA4950
Sarjana 40 142 (Education Science) 17/03/2014 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak