Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Bangi)
Alamat :
43600 Bangi
Selangor.
No Tel : 03-8921 5039
No Faks : 03-8925 0662
E-Mel : akad@pkrisc.cc.ukm.my
Laman Web : www.ukm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Kejururawatan
 10268
Diploma 723 (Nursing and Caring) 02/06/1994 1996
2 Doktor Pergigian
 10289
Sarjana Muda 724 (Dental Studies) 26/06/1996 1997
3 Doktor Perubatan
 10290
Sarjana Muda 721 (Medicine) 05/09/2005 1972
4 Sarjanamuda Audiologi Dengan Kepujian
 10262
Sarjana Muda 721 (Medicine) 16/06/1994 1995
5 Sarjanamuda Dietetik Dengan Kepujian
 10314
Sarjana Muda 726 (Therapy and Rehabilitation) 08/05/2003 1994
6 Sarjanamuda Ekonomi Dengan Kepujian
 10342
Sarjana Muda 314 (Economics) 1970 1970
7 Sarjanamuda Farmasi dengan Kepujian
 10264
Sarjana Muda 727 (Pharmacy) 14/03/1996 1994
8 Sarjanamuda Fisioterapi Dengan Kepujian
 10266
Sarjana Muda 726 (Therapy and Rehabilitation) 29/06/2002 2002
9 Sarjanamuda Kejururawatan Dengan Kepujian
 10269
Sarjana Muda 723 (Nursing and Caring) 12/04/2001 2001
10 Sarjanamuda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Awam & Struktur)
 11498
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 12/07/1990 1985
11 Sarjanamuda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Awam Dan Sekitaran)
 11497
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 09/11/1996 1998
12 Sarjanamuda Kejuruteraan Dengan Kepujian (BioKimia)
 10272
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 23/06/1987 1985
13 Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian (Elektrik dan Elektronik)
 10270
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 23/06/1987 2000
14 Sarjanamuda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kimia)
 10273
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 23/06/1987 1985
15 Sarjanamuda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Komunikasi dan Komputer)
 10274
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 09/11/1996 1997
16 Sarjanamuda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Mekanikal)
 10275
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 18/12/2002 1985
17 Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian (Mikroelektronik)
 10271
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 09/11/1996 1997
18 Sarjanamuda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Pembuatan)
 10276
Sarjana Muda 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 30/04/1997 1998
19 Sarjanamuda Kesihatan Persekitaran Dengan Kepujian
 10277
Sarjana Muda 851 (Environmental Protection Technology) 14/09/2002 2003
20 Sarjanamuda Optometri dengan Kepujian
 10278
Sarjana Muda 726 (Therapy and Rehabilitation) 05/05/2003 1982
21 Sarjanamuda Pendidikan Dengan Kepujian (Biologi)
 10285
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 1983 1983
22 Sarjanamuda Pendidikan Dengan Kepujian (Fizik)
 10284
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 1983 1983
23 Sarjanamuda Pendidikan Dengan Kepujian (Kimia)
 10283
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 1983 1983
24 Sarjanamuda Pendidikan Dengan Kepujian (Matematik)
 10286
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 1983 1983
25 Sarjanamuda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Al-Quran)
 10279
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 07/03/2004 2004
26 Sarjanamuda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam)
 10280
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 17/03/2004 2004
27 Sarjanamuda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Khas)
 10282
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 19/09/1992 1992
28 Sarjanamuda Pendidikan Dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 10281
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 14/01/1999 1999
29 Sarjanamuda Pendidikan Dengan Kepujian (Pengurusan Pendidikan)
 11522
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 18/05/2005 2005/2006
30 Sarjanamuda Pendidikan Dengan Kepujian (Sukan dan Rekreasi)
 10287
Sarjana Muda 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 16/03/1998 1998
31 Sarjanamuda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
 10340
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
32 Sarjanamuda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Arab & Tamadun Islam)
 10337
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
33 Sarjanamuda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
 10339
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
34 Sarjanamuda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Syariah)
 10336
Sarjana Muda 221 (Religion) 1970 1970
35 Sarjanamuda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah )
 10341
Sarjana Muda 221 (Religion) 1973 1970
36 Sarjanamuda Pengimejan Diagnostik Dan Radioterapi Dengan Kepujian
 10265
Sarjana Muda 725 (Medical Diagnostic and Treatment Technology) 03/05/1999 2003
37 Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian
 10338
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 1975 1975
38 Sarjanamuda Perakaunan Dengan Kepujian
 10288
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 14/05/2002 2007
39 Sarjanamuda Sains Bioperubatan Dengan Kepujian
 10263
Sarjana Muda 421 (Biology and Biochemistry) 27/04/1993 1993
40 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Bioinformatik)
 10292
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 30/09/2002 2003
41 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Biokimia)
 10305
Sarjana Muda 421 (Biology and Biochemistry) 17/04/2001 2001
42 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Biologi)
 10297
Sarjana Muda 421 (Biology and Biochemistry) 17/04/2001 2001
43 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi dengan Pengurusan)
 10306
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 17/4/2001 2001
44 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi Tumbuhan)
 10309
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 17/04/2001 2001
45 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Fizik)
 10295
Sarjana Muda 441 (Physics) 17/04/2001 2001
46 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Genetik)
 10301
Sarjana Muda 421 (Biology and Biochemistry) 17/04/2001 2001
47 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Geologi)
 10296
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 17/04/2001 2001
48 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Kimia)
 10298
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 17/04/2001 2001
49 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Matematik)
 10293
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 17/04/2001 2001
50 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Mikrobiologi)
 10303
Sarjana Muda 421 (Biology and Biochemistry) 17/04/2001 2001
51 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Oleokimia)
 10307
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 02/07/2002 2001
52 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Sains Aktuari)
 10261
Sarjana Muda 462 (Statistics) 1988 1988
53 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Sains Bahan)
 10302
Sarjana Muda 440 (Physical Science (Broad Programmes)) 17/04/2001 2001
54 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Sains Laut)
 10291
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 13/03/2001 2001
55 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
 10315
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 17/04/2001 2001
56 Sarjanamuda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan)
 10313
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 17/04/2001 2001
57 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Sains Nuklear)
 10300
Sarjana Muda 441 (Physics) 17/04/2001 2001
58 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 10308
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 02/07/2002 2001
59 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Statistik)
 10294
Sarjana Muda 462 (Statistics) 17/04/2001 2001
60 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Teknologi Kimia)
 10299
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 17/04/2001 2001
61 Sarjanamuda Sains Dengan Kepujian (Zoologi)
 10304
Sarjana Muda 421 (Biology and Biochemistry) 17/04/2001 2001
62 Sarjanamuda Sains Forensik Dengan Kepujian
 11548
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 11/10/2005 2006/2007
63 Sarjanamuda Sains Pemakanan Dengan Kepujian
 10316
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 04/11/2004 1994
64 Sarjanamuda Sains Pertuturan Dengan Kepujian
 10317
Sarjana Muda 440 (Physical Science (Broad Programmes)) 16/06/1994 1995
65 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Antropologi Dan Sosiologi)
 10325
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) 01/04/2003 2003
66 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Geografi)
 10332
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 01/04/2003 2003
67 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
 10331
Sarjana Muda 313 (Political Science and Civics) 01/04/2003 2003
68 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Dan Dasar Awam)
 10323
Sarjana Muda 321 (Journalism and Reporting) 01/04/2003 2003
69 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Dan Pengurusan Maklumat)
 10322
Sarjana Muda 321 (Journalism and Reporting) 01/04/2003 2003
70 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Media)
 10324
Sarjana Muda 321 (Journalism and Reporting) 01/04/2003 2003
71 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Linguistik)
 10320
Sarjana Muda 222 (Languages) 01/04/2003 2003
72 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Pembangunan Manusia)
 10327
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 01/04/2003 2003
73 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Pengajian Kerja Sosial)
 10328
Sarjana Muda 762 (Social Work and Counselling) 01/04/2003 2003
74 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Psikologi)
 10326
Sarjana Muda 311 (Psychology) 01/04/2003 2003
75 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sains Pembangunan)
 10334
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 01/04/2003 2003
76 Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sains Politik)
 10330
Sarjana Muda 313 (Political Science and Civics) 01/04/2003 2003
77 Sarjanamuda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Melayu)
 10333
Sarjana Muda 223 (National Language) 01/04/2003 2003
78 Sarjanamuda Sastera Dengan Kepujian (Kebudayaan Dan Kesenian Melayu)
 10321
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 01/04/2003 2003
79 Sarjanamuda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Inggeris)
 10318
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 01/04/2003 2003
80 Sarjanamuda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Sastera Dalam Bahasa Inggeris)
 10319
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 01/04/2003 2003
81 Sarjanamuda Sastera Dengan Kepujian (Persuratan Melayu)
 10335
Sarjana Muda 223 (National Language) 01/04/2003 2003
82 Sarjanamuda Sastera Dengan Kepujian (Sejarah)
 10329
Sarjana Muda 225 (History and Archaeology) 01/04/2003 2003
83 Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Komputeran Industri)
 10311
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
84 Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Pengajian Multimedia)
 10343
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 05/04/2001 2001
85 Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sistem)
 10344
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
86 Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Komputer)
 10310
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
87 Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Maklumat)
 10312
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/01/1996 1996
88 Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sistem Cerdas)
 10345
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 04/11/2004 2005
89 Sarjanamuda Terapi Carakerja dengan Kepujian
 10267
Sarjana Muda 726 (Therapy and Rehabilitation) 14/09/2002 2003
90 Sarjanamuda Undang-undang Dengan Kepujian
 10346
Sarjana Muda 380 (Law) 10/09/1991 1986

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan dengan Kepujian
 MQA/SWA0077
Sarjana Muda 162 722 (Medical Services) 24/08/2011 NIL
2 Sarjana Farmasi Klinikal
 MQA/SWA0217
Sarjana 40 727 (Pharmacy) 01/01/2004 NIL
3 Sarjana Psikologi Klinikal
 MQA/SWA0194
Sarjana 40 722 (Medical Services) 01/01/2005 NIL
4 Sarjana Sains (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0222
Sarjana 40 852 (Natural Environments and Wildlife) 01/01/2001 NIL
5 Sarjana Sains (Analisis Farmaseutikal)
 MQA/SWA0216
Sarjana 40 727 (Pharmacy) 01/01/2011 NIL
6 Sarjana Sains (Farmasi)
 MQA/SWA0215
Sarjana 40 727 (Pharmacy) 01/01/2001 NIL
7 Sarjana Sains (Pemuliharaan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0224
Sarjana 40 852 (Natural Environments and Wildlife) 01/01/2001 NIL
8 Sarjana Sains (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0223
Sarjana 40 852 (Natural Environments and Wildlife) 01/01/2001 NIL
9 Sarjana Sains (Pengurusan Kepelbagaian Biologi)
 MQA/SWA0225
Sarjana 40 852 (Natural Environments and Wildlife) 01/01/2001 NIL
10 Sarjana Sains (Perubatan Molekul)
 MQA/SWA0230
Sarjana NA 722 (Medical Services) 01/08/2011 NIL
11 Sarjana Sains Kesihatan (Linguistik Klinikal)
 MQA/SWA0195
Sarjana NA 722 (Medical Services) 01/01/2009 NIL
12 Sarjana Sains Kesihatan (Optometri Klinikal)
 MQA/SWA0196
Sarjana 40 722 (Medical Services) 01/01/2009 NIL
13 Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Klinikal)
 MQA/SWA0197
Sarjana 40 722 (Medical Services) 01/01/2007 NIL
14 Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan Komuniti)
 MQA/SWA0198
Sarjana 40 722 (Medical Services) 01/01/2007 NIL
15 Sarjana Sains Kesihatan (Pendengaran dan Pertuturan)
 MQA/SWA0199
Sarjana NA 722 (Medical Services) 01/01/2014 NIL
16 Sarjana Sains Kesihatan (Pengimejan Diagnostik)
 MQA/SWA0200
Sarjana NA 722 (Medical Services) 01/01/2014 NIL
17 Sarjana Sains Kesihatan (Radioterapi)
 MQA/SWA0201
Sarjana NA 722 (Medical Services) 01/01/2014 NIL
18 Sarjana Sains Kesihatan (Sains Bioperubatan)
 MQA/SWA0202
Sarjana 40 722 (Medical Services) 01/01/2005 NIL
19 Sarjana Sastera (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0226
Sarjana 40 852 (Natural Environments and Wildlife) 01/01/2001 NIL
20 Sarjana Sastera (Kajian Dasar Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0228
Sarjana 40 852 (Natural Environments and Wildlife) 01/01/2001 NIL
21 Sarjana Sastera (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0227
Sarjana 40 852 (Natural Environments and Wildlife) 01/01/2001 NIL
22 Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
 MQA/SWA0207
Sarjana NA 481 (Computer Science) 01/08/1998 NIL
23 Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)
 MQA/SWA0208
Sarjana NA 481 (Computer Science) 01/01/1998 NIL
24 Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan)
 MQA/SWA0209
Sarjana 40 481 (Computer Science) 01/08/1998 NIL
25 Sarjana Teknologi Maklumat (Teknologi Maklumat Untuk Industri)
 MQA/SWA0210
Sarjana 40 481 (Computer Science) 01/01/2008 NIL
26 Sarjana Undang-undang
 MQA/SWA0212
Sarjana 40 380 (Law) 01/01/1999 NIL
27 Sarjana Undang-undang Perniagaan
 MQA/SWA0213
Sarjana 40 380 (Law) 01/01/2007 NIL
28 Doktor Falsafah (Alam Sekitar dan Pembangunan)
 MQA/SWA0221
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural Environments and Wildlife) 01/01/2003 NIL
29 Doktor Falsafah (Farmasi)
 MQA/SWA0214
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) 01/01/2004 NIL
30 Doktor Falsafah (Komputeran Industri)
 MQA/SWA0205
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 01/01/1999 NIL
31 Doktor Falsafah (Linguistik Klinikal)
 MQA/SWA0190
Ijazah Kedoktoran NA 722 (Medical Services) 01/01/2010 NIL
32 Doktor Falsafah (Pemuliharaan Alam Sekitar)
 MQA/SWA0219
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural Environments and Wildlife) 01/01/2004 NIL
33 Doktor Falsafah (Pendengaran dan Pertuturan)
 MQA/SWA0191
Ijazah Kedoktoran NA 722 (Medical Services) 01/01/2014 NIL
34 Doktor Falsafah (Pengimejan Diagnostik)
 MQA/SWA0192
Ijazah Kedoktoran NA 722 (Medical Services) 01/01/2014 NIL
35 Doktor Falsafah (Pengurusan Ekosistem Bandar)
 MQA/SWA0218
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural Environments and Wildlife) 01/01/2004 NIL
36 Doktor Falsafah (Pengurusan Kepelbagaian Biologi)
 MQA/SWA0220
Ijazah Kedoktoran NA 852 (Natural Environments and Wildlife) 01/01/2004 NIL
37 Doktor Falsafah (Perubatan Molekul)
 MQA/SWA0229
Ijazah Kedoktoran NA 722 (Medical Services) 01/08/2011 NIL
38 Doktor Falsafah (Radioterapi)
 MQA/SWA0193
Ijazah Kedoktoran NA 722 (Medical Services) 01/01/2014 NIL
39 Doktor Falsafah (Sains dan Pengurusan Sistem)
 MQA/SWA0204
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 01/01/1999 NIL
40 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/SWA0203
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 01/01/1998 NIL
41 Doktor Falsafah (Sains Maklumat)
 MQA/SWA0206
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 01/01/1999 NIL
42 Doktor Falsafah Undang-undang
 MQA/SWA0211
Ijazah Kedoktoran NA 380 (Law) 01/01/2000 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak