Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Alamat : Jalan Gombak
53100 Gombak
Selangor.
No Tel : 03-6196 4000
No Faks : 03-6196 4053
E-Mel : webmaster@iium.edu.my
Laman Web : www.iiu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 BEng (Hons) Aerospace
 10230
Sarjana Muda 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) 28/09/1995 07/2000
2 BEng (Hons) Mechatronics
 10235
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 09/02/1993 07/1994
3 BEng (Materials) (Hons)
 10231
Sarjana Muda 527 (Material Engineering) 09/02/1993 07/2000
4 Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi (Kepujian)
 10244
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 29/04/2003 06/2002
5 Ijazah Sarjana Muda Dietetik (Kepujian)
 11176
Sarjana Muda 726 (Therapy and Rehabilitation) 19/11/2003 06-2004
6 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
 10247
Sarjana Muda 314 (Economics) 26/03/1987 07/1983
7 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 10228
Sarjana Muda 727 (Pharmacy) 01/08/2000 06/2000
8 Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Kepujian) (Fikah dan Usul Fikah)
 10257
Sarjana Muda 221 (Religion) NA 06/1990
9 Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Kepujian) (Pengajian Quran dan Sunnah)
 10256
Sarjana Muda 221 (Religion) NA 06/1990
10 Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Usuluddin dan Perbandingan Agama) (Kepujian)
 11170
Sarjana Muda 221 (Religion) 07/12/1995 06-1990
11 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
 11177
Sarjana Muda 723 (Nursing and Caring) 15/06/2004 06-2004
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Biokimia-Bioteknologi (Kepujian)
 10229
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 28/09/1995 07/2000
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer dan Maklumat
 10232
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 09/02/1993 07/1994
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komunikasi (Kepujian)
 10233
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 28/09/1995 07/2000
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal - Automotif (Kepujian)
 10234
Sarjana Muda 525 (Motor Vehicles, Ships and Aircraft) 28/09/1995 07/2000
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan
 10236
Sarjana Muda 540 (Manufacturing and Processing (Broad Programmes)) 09/02/1993 07/1994
17 Ijazah Sarjana Muda Optometri (Kepujian)
 11174
Sarjana Muda 726 (Therapy and Rehabilitation) 19/11/2003 06-2004
18 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling) (Kepujian)
 11172
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 04/09/2005 07-2005
19 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua)
 10237
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 03/03/2004 2003
20 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 10238
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 17/07/2003 2003
21 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral) (Kepujian)
 11171
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 04/09/2005 07-2005
22 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) (Kepujian)
 11173
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 27/12/2005 07-2005
23 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
 10248
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 29/03/1988 06/1985
24 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
 10239
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 16/02/1987 07/1987
25 Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
 10240
Sarjana Muda 581 (Architecture and Town Planning) 27/04/1996 07/1998
26 Ijazah Sarjana Muda Perubatan & Pembedahan
 10241
Sarjana Muda 721 (Medicine) 11/09/1996 06/1997
27 Ijazah Sarjana Muda Radiografi dan Pengimejan Diagnostik (Kepujian)
 11175
Sarjana Muda 725 (Medical Diagnostic and Treatment Technology) 19/11/2003 06-2004
28 Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengajian Senibina) Dengan Kepujian
 10226
Sarjana Muda 581 (Architecture and Town Planning) 27/04/1996 07/1998
29 Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan (Kepujian)
 10227
Sarjana Muda 421 (Biology and Biochemistry) 08/08/2002 06/2002
30 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Bahasa dan Kesusasteraan Arab) (Kepujian)
 11169
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 15/08/2000 06-1990
31 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) (Psikologi)
 10242
Sarjana Muda 311 (Psychology) NA 06/1990
32 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Bahasa & Kesusasteraan Inggeris
 10249
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 18/01/1996 06/1990
33 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Komunikasi
 10250
Sarjana Muda 321 (Journalism and Reporting) NA 06/1990
34 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Sains Politik
 10254
Sarjana Muda 313 (Political Science and Civics) NA 06/1990
35 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Sejarah & Tamadun
 10251
Sarjana Muda 225 (History and Archaeology) NA 06/1990
36 Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Kepujian) dalam bidang: Sosiologi & Antropologi
 10255
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 06/1990
37 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 10245
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 18/03/2004 06/2004
38 Ijazah Sarjana Muda Sains Matematik (Kepujian)
 10243
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 08/08/2002 06/2002
39 Ijazah Sarjana Muda Senibina Landskap Dengan Kepujian
 10225
Sarjana Muda 581 (Architecture and Town Planning) 27/04/1996 03/1999
40 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian
 10246
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 15/06/2004 11/2001
41 Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Syariah)
 10260
Sarjana Muda 381 (Syariah Law) 05/05/1988 07/1988
42 Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian
 10259
Sarjana Muda 380 (Law) 26/06/1987 07/1983
43 Sarjana Muda (Kepujian) Ukur Bahan
 10258
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 27/04/1996 06/2000
44 Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Eksekutif
 11836
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 30/11/2000 2000/2001

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sarjana Sains (Pemasaran)
 MQA/FA0239
Sarjana 42 342 (Marketing and Advertising) 04/04/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak