Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Alamat : Jalan UMS
88400 Kota Kinabalu
Sabah.
No Tel : 088-320 000
No Faks : 088-320 070
E-Mel : ppa@ums.edu.my
Laman Web : www.ums.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Keusahawanan)
 10167
Ijazah Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 22/02/1995 1995
2 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Seni Visual Dengan Kepujian
 11735
211 (Fine Arts) 15/06/2004 06/2005
3 Sarjana Muda (Perakaunan) Dengan Kepujian
 10218
Ijazah Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 01/10/2002 1999
4 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Awam)
 10214
Ijazah Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 14/05/1996 1996
5 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik)
 10215
Ijazah Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 14/05/1996 1996
6 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia)
 10216
Ijazah Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 13/10/2001 1998
7 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal)
 10217
Ijazah Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 13/10/2001 2000
8 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Perancangan & Pembangunan)
 10168
Ijazah Sarjana Muda 314 (Economics) 22/02/1995 1995
9 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Kewangan)
 10170
Ijazah Sarjana Muda 314 (Economics) 22/02/1995 1996
10 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Sumber Manusia)
 10174
Ijazah Sarjana Muda 314 (Economics) 22/02/1995 1998
11 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Komputer)
 11720
523 (Electronics and Automation) 06/06/2003 06/2003
12 Sarjana Muda Kerja Sosial Dengan Kepujian
 11722
762 (Social work and counselling) 19/11/2003 06/2003
13 Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa (Ekonomi Kewangan Antarabangsa) Dengan Kepujian
 10178
Ijazah Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 06/01/1999 2000
14 Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa (Perbankan Antarabangsa dan Luar Pesisir) Dengan Kepujian
 10176
Ijazah Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 06/01/1999 2000
15 Sarjana Muda Kewangan Islam Dengan Kepujian
 11721
343 (Finance, banking, insurance) 22/06/2004 06/2004
16 Sarjana Muda Pemasaran Antarabangsa Dengan Kepujian
 10177
Ijazah Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 06/01/1999 2000
17 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian
 10192
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/05/1996 2000
18 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan Ekonomi)
 10195
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/05/1996 1998
19 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan Sains Sosial)
 10194
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/05/1996 1997
20 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan dengan Sains)
 10193
Ijazah Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 22/02/1995 1997
21 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan TESL)
 11719
145 (Training for teachers with subject specialisation) 14/05/1996 06/1995
22 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pemasaran)
 10173
Ijazah Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 22/02/1995 1998
23 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Kewangan & Perbankan)
 10169
Ijazah Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 22/02/1995 1996
24 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan)
 11718
812 (Travel, tourism and leisure) 01/06/2006 06/2005
25 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Perhotelan)
 10171
Ijazah Sarjana Muda 811 (Hotel, restaurant and catering) 22/02/1995 1996
26 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Perniagaan Antarabangsa)
 10172
Ijazah Sarjana Muda 340 (Business and Administration) 22/02/1995 1995
27 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Pembangunan Belia & Komuniti)
 10180
Ijazah Sarjana Muda 311 (Psychology) NA 1997
28 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Industri & Organisasi)
 10179
Ijazah Sarjana Muda 311 (Psychology) 22/02/1995 1995
29 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga)
 10182
Ijazah Sarjana Muda 311 (Psychology) 21/11/2001 2000
30 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Kaunseling)
 10181
Ijazah Sarjana Muda 311 (Psychology) NA 1997
31 Sarjana Muda Sains (Kewangan Antarabangsa) Dengan Kepujian
 10175
Ijazah Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 06/01/1999 2000
32 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Akuakultur)
 10209
Ijazah Sarjana Muda 443 (Earth Science) 13/10/2001 2001
33 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Biologi Pemuliharaan)
 10203
Ijazah Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 22/02/1995 1995
34 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi)
 10202
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 30/11/2000 1997
35 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Fizik dan Elektronik)
 10208
Ijazah Sarjana Muda 441 (Physics) 30/11/2000 1996
36 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Geologi)
 10207
Ijazah Sarjana Muda 443 (Earth Science) 22/02/1995 1995
37 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kimia Industri)
 10204
Ijazah Sarjana Muda 545 (Applied science) 30/11/2001 1997
38 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik dengan Ekonomi)
 10210
Ijazah Sarjana Muda 461 (Mathematics) 22/02/1995 1995
39 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik Dengan Komputer Grafik)
 11717
461 (Mathematics) 06/06/2003 06/2003
40 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Marin)
 10206
Ijazah Sarjana Muda 443 (Earth Science) 09/04/2002 2000
41 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 10205
Ijazah Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 22/02/1995 1995
42 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Multimedia)
 10189
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 06/06/2002 2000
43 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Teknologi Tumbuhan)
 10211
Ijazah Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 30/11/2000 1996
44 Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
 10165
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 12/01/2004 1996
45 Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengurusan Sistem dan Rangkaian)
 10166
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 12/01/2004 1998
46 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
 10191
Ijazah Sarjana Muda 541 (Food Processing) 28/07/2004 1997
47 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Teknologi Makanan dan Bioproses)
 10213
Ijazah Sarjana Muda 541 (Food Processing) 28/07/2004 1997
48 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Perhutanan Tropika Antarabangsa)
 10185
Ijazah Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
49 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Perladangan Hutan dan Perhutani)
 10187
Ijazah Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 2002
50 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi)
 10186
Ijazah Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
51 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Teknologi dan Industri Serat Kayu)
 10188
Ijazah Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
52 Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian (Hortikultur dan Landskap)
 11737
622 (Horticulture) 04/05/2006 2006
53 Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian (Pengeluaran Tanaman)
 11736
621 (Crop and livestock production) 04/05/2006 2006
54 Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian (Pengeluaran Ternakan)
 11738
621 (Crop and livestock production) 04/05/2006 2006
55 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Geografi)
 10200
Ijazah Sarjana Muda 443 (Earth Science) NA 1997
56 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
 10199
Ijazah Sarjana Muda 313 (Political science and civics) NA 1997
57 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Industri)
 10197
Ijazah Sarjana Muda 347 (Working Life) 22/02/1995 1995
58 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi)
 10196
Ijazah Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 22/02/1995 1995
59 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sejarah)
 10201
Ijazah Sarjana Muda 225 (History and Archaelogy) NA 2000
60 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sosiologi & Antropologi Sosial)
 10198
Ijazah Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1997
61 Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian
 10212
Ijazah Sarjana Muda 813 (Sports) 14/05/1996 2004
62 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Seni Kreatif)
 10184
Ijazah Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 13/03/2001 2001
63 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Seni Muzik)
 10183
Ijazah Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 25/02/2002 2001
64 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (E-Dagang) dengan Kepujian
 10190
Ijazah Sarjana Muda 481 (Computer Science) 13/10/2001 2001

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Bachelor of Engineering with Honours (Chemical Engineering)
 MQA/FA2104
135 524 (Chemical and Process) 01/01/2013 31/12/2014
2 Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)
 MQA/FA2102
135 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 31/12/2013
3 Bachelor of Engineering with Honours (Electrical and Electronic Engineering)
 MQA/FA2103
135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 31/12/2014
4 Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical Engineering)
 MQA/FA2105
135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 31/12/2013
5 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0033
221 721 (Medicine) 26/05/2008 25/05/2011
6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Bahasa Inggeris)
 MQA/FA5398
136 141 (Teaching and Training) 04/09/2014 31/12/2017
7 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Matematik)
 MQA/FA5399
136 141 (Teaching and Training) 04/09/2014 31/12/2017
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA5397
136 141 (Teaching and Training) 04/09/2014 31/12/2017
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Sains)
 MQA/FA5400
136 141 (Teaching and Training) 17/09/2014 31/12/2017
10 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan dengan Sains Sosial)
 MQA/FA5401
130 141 (Teaching and Training) 17/09/2014 31/12/2017
11 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA3567
135 credits hours. 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 31/12/2013
12 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA3715
138 541 (Food Processing) 09/04/2013 NIL
13 Diploma Pascasiswazah (Pengajian Islam)
 MQA/FA7080
32 221 (Religion) 10/05/2013 NIL
14 Diploma Pascasiswazah (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA7176
36 311 (Psychology) 10/05/2013 NIL
15 Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah
 MQA/FA7136
40 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
16 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA7105
NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
17 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Perancangan dan Pembangunan)
 MQA/FA7104
NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
18 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Sumber Manusia)
 MQA/FA7106
NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
19 Ijazah Sarjana Falsafah (Bioteknologi)
 MQA/FA7187
NA 545 (Applied science) 10/05/2013 NIL
20 Ijazah Sarjana Falsafah (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7188
NA 342 (Marketing and Advertising) 10/05/2013 NIL
21 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA7167
NA 526 (Civil Engineering) 10/05/2013 NIL
22 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/FA7169
NA 523 (Electronics and Automation) 10/05/2013 NIL
23 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA7166
NA 524 (Chemical and Process) 10/05/2013 NIL
24 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA7165
NA 523 (Electronics and Automation) 10/05/2013 NIL
25 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA7168
NA 521 (Mechanics and Metal Work) 10/05/2013 NIL
26 Ijazah Sarjana Kewangan (Kewangan Antarabangsa)
 MQA/FA7091
NA 343 (Finance, banking, insurance) 10/05/2013 NIL
27 Ijazah Sarjana Kewangan (Kewangan Islam)
 MQA/FA7092
NA 343 (Finance, banking, insurance) 10/05/2013 NIL
28 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7139
40 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
29 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7147
NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
30 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7149
NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
31 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7140
40 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
32 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7148
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 10/05/2013 NIL
33 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7142
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 10/05/2013 NIL
34 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7141
40 142 (Education science) 10/05/2013 NIL
35 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7146
NA 142 (Education science) 10/05/2013 NIL
36 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7138
40 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
37 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7145
NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
38 Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian dalam Pendidikan)
 MQA/FA7150
NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
39 Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL)
 MQA/FA7144
40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 10/05/2013 NIL
40 Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL)
 MQA/FA7137
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 10/05/2013 NIL
41 Ijazah Sarjana Pengurusan Modal Manusia
 MQA/FA7102
40 345 (Management and Administration) 10/05/2013 NIL
42 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA7103
40 345 (Management and Administration) 10/05/2013 NIL
43 Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan)
 MQA/FA7124
NA 344 (Accounting and Taxation) 10/05/2013 NIL
44 Ijazah Sarjana Perniagaan (Keusahawanan)
 MQA/FA7107
NA 340 (Business and Administration) 10/05/2013 NIL
45 Ijazah Sarjana Perniagaan (Kewangan dan Perbankan)
 MQA/FA7108
NA 343 (Finance, banking, insurance) 10/05/2013 NIL
46 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pelancongan)
 MQA/FA7122
NA 812 (Travel, tourism and leisure) 10/05/2013 NIL
47 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7094
NA 342 (Marketing and Advertising) 10/05/2013 NIL
48 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pemasaran)
 MQA/FA7110
NA 342 (Marketing and Advertising) 10/05/2013 NIL
49 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pengurusan Perhotelan)
 MQA/FA7109
NA 811 (Hotel, restaurant and catering) 10/05/2013 NIL
50 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pengurusan)
 MQA/FA7123
NA 345 (Management and Administration) 10/05/2013 NIL
51 Ijazah Sarjana Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA7093
NA 341 (Wholesale and retail sales) 10/05/2013 NIL
52 Ijazah Sarjana Psikologi (Kaunseling)
 MQA/FA7177
48 311 (Psychology) 10/05/2013 NIL
53 Ijazah Sarjana Psikologi (Psikologi)
 MQA/FA7178
NA 311 (Psychology) 10/05/2013 NIL
54 Ijazah Sarjana Sains (Agroperhutanan)
 MQA/FA7159
36 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) 10/05/2013 NIL
55 Ijazah Sarjana Sains (Akuakultur)
 MQA/FA7041
NA 624 (Fisheries) 10/05/2013 NIL
56 Ijazah Sarjana Sains (Biodiversiti dan Biosistematik)    
 MQA/FA7033
NA 421 (Biology and biochemistry) 10/05/2013 NIL
57 Ijazah Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/FA7038
40 421 (Biology and biochemistry) 10/05/2013 NIL
58 Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/FA7039
NA 545 (Applied science) 10/05/2013 NIL
59 Ijazah Sarjana Sains (E-Dagang)
 MQA/FA7089
NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
60 Ijazah Sarjana Sains (Fizik dengan Elektronik)
 MQA/FA7055
NA 545 (Applied science) 10/05/2013 NIL
61 Ijazah Sarjana Sains (Geologi)
 MQA/FA7060
NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
62 Ijazah Sarjana Sains (Kimia Industri)
 MQA/FA7061
NA 545 (Applied science) 10/05/2013 NIL
63 Ijazah Sarjana Sains (Marin Bioteknologi)
 MQA/FA7043
NA 545 (Applied science) 10/05/2013 NIL
64 Ijazah Sarjana Sains (Matematik dengan Ekonomi)
 MQA/FA7058
NA 461 (Mathematics) 10/05/2013 NIL
65 Ijazah Sarjana Sains (Matematik dengan Grafik Berkomputer)
 MQA/FA7059
NA 461 (Mathematics) 10/05/2013 NIL
66 Ijazah Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA7057
NA 461 (Mathematics) 10/05/2013 NIL
67 Ijazah Sarjana Sains (Pelancongan Alam Semulajadi)
 MQA/FA7186
NA 421 (Biology and biochemistry) 10/05/2013 NIL
68 Ijazah Sarjana Sains (Pemajuan Biodiversiti)    
 MQA/FA7034
NA 421 (Biology and biochemistry) 10/05/2013 NIL
69 Ijazah Sarjana Sains (Pemakanan)
 MQA/FA7051
NA 726 (Therapy and rehabilitation) 10/05/2013 NIL
70 Ijazah Sarjana Sains (Perhutanan)
 MQA/FA7160
NA 623 (Forestry) 10/05/2013 NIL
71 Ijazah Sarjana Sains (Proses Ekologi)
 MQA/FA7031
NA 422 (Environmental Science) 10/05/2013 NIL
72 Ijazah Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/FA7164
NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
73 Ijazah Sarjana Sains (Sains Makanan)
 MQA/FA7049
NA 541 (Food Processing) 10/05/2013 NIL
74 Ijazah Sarjana Sains (Sains Marin)
 MQA/FA7042
NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
75 Ijazah Sarjana Sains (Sains Perikanan)
 MQA/FA7044
NA 624 (Fisheries) 10/05/2013 NIL
76 Ijazah Sarjana Sains (Sains Perubatan)
 MQA/FA7162
NA 721 (Medicine) 10/05/2013 NIL
77 Ijazah Sarjana Sains (Sains Sekitaran)
 MQA/FA7062
NA 422 (Environmental Science) 10/05/2013 NIL
78 Ijazah Sarjana Sains (Sains Sukan)
 MQA/FA7143
NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) 10/05/2013 NIL
79 Ijazah Sarjana Sains (Taksonomi dan Biodiversiti)     
 MQA/FA7032
38 421 (Biology and biochemistry) 10/05/2013 NIL
80 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Makanan)
 MQA/FA7050
NA 541 (Food Processing) 10/05/2013 NIL
81 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA7087
NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
82 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Multimedia)
 MQA/FA7088
NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
83 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Persekitaran
 MQA/FA7056
36 422 (Environmental Science) 10/05/2013 NIL
84 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Hortikultur)
 MQA/FA7097
NA 622 (Horticulture) 10/05/2013 NIL
85 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pelindungan Tanaman)
 MQA/FA7099
NA 621 (Crop and livestock production) 10/05/2013 NIL
86 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pengeluaran Tanaman)
 MQA/FA7096
NA 621 (Crop and livestock production) 10/05/2013 NIL
87 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pengeluaran Ternakan)
 MQA/FA7098
NA 621 (Crop and livestock production) 10/05/2013 NIL
88 Ijazah Sarjana Sastera (Geografi)
 MQA/FA7073
NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
89 Ijazah Sarjana Sastera (Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA7072
NA 313 (Political science and civics) 10/05/2013 NIL
90 Ijazah Sarjana Sastera (Hubungan Industri)
 MQA/FA7070
NA 347 (Working Life) 10/05/2013 NIL
91 Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/FA7069
NA 321 (Journalism and reporting) 10/05/2013 NIL
92 Ijazah Sarjana Sastera (Linguistik)
 MQA/FA7082
NA 222 (Languages) 10/05/2013 NIL
93 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA7081
NA 224 (Other Languages) 10/05/2013 NIL
94 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Islam)
 MQA/FA7083
NA 221 (Religion) 10/05/2013 NIL
95 Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah)
 MQA/FA7074
NA 225 (History and Archaelogy) 10/05/2013 NIL
96 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Kreatif)
 MQA/FA7180
NA 212 (Music and Performing Arts) 10/05/2013 NIL
97 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Muzik)
 MQA/FA7181
NA 212 (Music and Performing Arts) 10/05/2013 NIL
98 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Visual)
 MQA/FA7182
NA 211 (Fine Arts) 10/05/2013 NIL
99 Ijazah Sarjana Sastera (Sosiologi dan Antropologi Sosial)
 MQA/FA7071
NA 312 (Sociology and Cultural Studies) 10/05/2013 NIL
100 Sarjana Ekonomi
 MQA/FA2655
40 314 (Economics) 20/10/2012 NIL
101 Sarjana Psikologi Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA2034
57 762 (Social work and counselling) 14/03/2013 13/03/2018
102 Doktor Falsafah (Akuakultur)
 MQA/FA7045
NA 624 (Fisheries) 10/05/2013 NIL
103 Doktor Falsafah (Biodiversiti dan Biosistematik)    
 MQA/FA7036
NA 421 (Biology and biochemistry) 10/05/2013 NIL
104 Doktor Falsafah (Bioteknologi)
 MQA/FA7040
NA 545 (Applied science) 10/05/2013 NIL
105 Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA7134
NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
106 Doktor Falsafah (Ekonomi Perancangan dan Pembangunan)
 MQA/FA7133
NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
107 Doktor Falsafah (Ekonomi Sumber Manusia)
 MQA/FA7135
NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
108 Doktor Falsafah (Fizik dengan Eletronik)
 MQA/FA7063
NA 545 (Applied science) 10/05/2013 NIL
109 Doktor Falsafah (Geografi)
 MQA/FA7078
NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
110 Doktor Falsafah (Geologi)
 MQA/FA7066
NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
111 Doktor Falsafah (Hortikultur)
 MQA/FA7100
NA 622 (Horticulture) 10/05/2013 NIL
112 Doktor Falsafah (Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA7077
NA 313 (Political science and civics) 10/05/2013 NIL
113 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA7173
NA 526 (Civil Engineering) 10/05/2013 NIL
114 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/FA7175
NA 523 (Electronics and Automation) 10/05/2013 NIL
115 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA7172
NA 524 (Chemical and Process) 10/05/2013 NIL
116 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA7171
NA 523 (Electronics and Automation) 10/05/2013 NIL
117 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA7174
NA 521 (Mechanics and Metal Work) 10/05/2013 NIL
118 Doktor Falsafah (Keusahawanan)
 MQA/FA7126
NA 345 (Management and Administration) 10/05/2013 NIL
119 Doktor Falsafah (Kewangan dan Perbankan)
 MQA/FA7127
NA 343 (Finance, banking, insurance) 10/05/2013 NIL
120 Doktor Falsafah (Kimia Industri)
 MQA/FA7067
NA 545 (Applied science) 10/05/2013 NIL
121 Doktor Falsafah (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7154
NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
122 Doktor Falsafah (Komunikasi)
 MQA/FA7075
NA 321 (Journalism and reporting) 10/05/2013 NIL
123 Doktor Falsafah (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7156
NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
124 Doktor Falsafah (Linguistik)
 MQA/FA7085
NA 222 (Languages) 10/05/2013 NIL
125 Doktor Falsafah (Marin Bioteknologi)
 MQA/FA7047
NA 545 (Applied science) 10/05/2013 NIL
126 Doktor Falsafah (Matematik dengan Ekonomi)
 MQA/FA7065
NA 461 (Mathematics) 10/05/2013 NIL
127 Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/FA7064
NA 461 (Mathematics) 10/05/2013 NIL
128 Doktor Falsafah (Pelancongan)
 MQA/FA7131
NA 812 (Travel, tourism and leisure) 10/05/2013 NIL
129 Doktor Falsafah (Pemajuan Biodiversiti)    
 MQA/FA7037
NA 421 (Biology and biochemistry) 10/05/2013 NIL
130 Doktor Falsafah (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7095
NA 342 (Marketing and Advertising) 10/05/2013 NIL
131 Doktor Falsafah (Pemasaran)
 MQA/FA7129
NA 342 (Marketing and Advertising) 10/05/2013 NIL
132 Doktor Falsafah (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7155
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 10/05/2013 NIL
133 Doktor Falsafah (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7153
NA 142 (Education science) 10/05/2013 NIL
134 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA7084
NA 224 (Other Languages) 10/05/2013 NIL
135 Doktor Falsafah (Pengajian Islam)
 MQA/FA7086
NA 221 (Religion) 10/05/2013 NIL
136 Doktor Falsafah (Pengeluaran Ternakan)
 MQA/FA7101
NA 621 (Crop and livestock production) 10/05/2013 NIL
137 Doktor Falsafah (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7152
NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
138 Doktor Falsafah (Pengurusan Perhotelan)
 MQA/FA7128
NA 811 (Hotel, restaurant and catering) 10/05/2013 NIL
139 Doktor Falsafah (Pengurusan)
 MQA/FA7132
NA 345 (Management and Administration) 10/05/2013 NIL
140 Doktor Falsafah (Penilaian dalam Pendidikan)
 MQA/FA7157
NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
141 Doktor Falsafah (Perakaunan)
 MQA/FA7125
NA 344 (Accounting and Taxation) 10/05/2013 NIL
142 Doktor Falsafah (Perhutanan)
 MQA/FA7161
NA 623 (Forestry) 10/05/2013 NIL
143 Doktor Falsafah (Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA7054
NA 541 (Food Processing) 10/05/2013 NIL
144 Doktor Falsafah (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA7130
NA 340 (Business and Administration) 10/05/2013 NIL
145 Doktor Falsafah (Proses Ekologi)
 MQA/FA7035
NA 422 (Environmental Science) 10/05/2013 NIL
146 Doktor Falsafah (Psikologi)
 MQA/FA7179
NA 311 (Psychology) 10/05/2013 NIL
147 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/FA7170
NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
148 Doktor Falsafah (Sains Makanan)
 MQA/FA7052
NA 541 (Food Processing) 10/05/2013 NIL
149 Doktor Falsafah (Sains Marin)
 MQA/FA7046
NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
150 Doktor Falsafah (Sains Perikanan)
 MQA/FA7048
NA 624 (Fisheries) 10/05/2013 NIL
151 Doktor Falsafah (Sains Perubatan)
 MQA/FA7163
NA 721 (Medicine) 10/05/2013 NIL
152 Doktor Falsafah (Sains Sekitaran)
 MQA/FA7068
NA 422 (Environmental Science) 10/05/2013 NIL
153 Doktor Falsafah (Sains Sukan)
 MQA/FA7158
NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) 10/05/2013 NIL
154 Doktor Falsafah (Sejarah)
 MQA/FA7079
NA 225 (History and Archaelogy) 10/05/2013 NIL
155 Doktor Falsafah (Seni Kreatif)
 MQA/FA7183
NA 212 (Music and Performing Arts) 10/05/2013 NIL
156 Doktor Falsafah (Seni Muzik)
 MQA/FA7184
NA 212 (Music and Performing Arts) 10/05/2013 NIL
157 Doktor Falsafah (Seni Visual)
 MQA/FA7185
NA 211 (Fine Arts) 10/05/2013 NIL
158 Doktor Falsafah (Sosiologi dan Antropologi Sosial)
 MQA/FA7076
NA 312 (Sociology and Cultural Studies) 10/05/2013 NIL
159 Doktor Falsafah (Teknologi Makanan)
 MQA/FA7053
NA 541 (Food Processing) 10/05/2013 NIL
160 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA7090
NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
161 Doktor Falsafah (TESL)
 MQA/FA7151
NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 10/05/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak