Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Alamat : Jalan UMS
88400 Kota Kinabalu
Sabah.
No Tel : 088-320 000
No Faks : 088-320 070
E-Mel : ppa@ums.edu.my
Laman Web : www.ums.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Keusahawanan)
 10167
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 22/02/1995 1995
2 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Seni Visual Dengan Kepujian
 11735
Sarjana Muda 211 (Fine Arts) 15/06/2004 06/2005
3 Sarjana Muda (Perakaunan) Dengan Kepujian
 10218
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 01/10/2002 1999
4 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Awam)
 10214
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 14/05/1996 1996
5 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik)
 10215
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 14/05/1996 1996
6 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia)
 10216
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 13/10/2001 1998
7 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal)
 10217
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 13/10/2001 2000
8 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Perancangan & Pembangunan)
 10168
Sarjana Muda 314 (Economics) 22/02/1995 1995
9 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Kewangan)
 10170
Sarjana Muda 314 (Economics) 22/02/1995 1996
10 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Sumber Manusia)
 10174
Sarjana Muda 314 (Economics) 22/02/1995 1998
11 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Komputer)
 11720
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 06/06/2003 06/2003
12 Sarjana Muda Kerja Sosial Dengan Kepujian
 11722
Sarjana Muda 762 (Social Work and Counselling) 19/11/2003 06/2003
13 Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa (Ekonomi Kewangan Antarabangsa) Dengan Kepujian
 10178
Sarjana Muda 343 (Finance, Banking, Insurance) 06/01/1999 2000
14 Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa (Perbankan Antarabangsa dan Luar Pesisir) Dengan Kepujian
 10176
Sarjana Muda 343 (Finance, Banking, Insurance) 06/01/1999 2000
15 Sarjana Muda Kewangan Islam Dengan Kepujian
 11721
Sarjana Muda 343 (Finance, Banking, Insurance) 22/06/2004 06/2004
16 Sarjana Muda Pemasaran Antarabangsa Dengan Kepujian
 10177
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 06/01/1999 2000
17 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan Ekonomi)
 10195
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 14/05/1996 1998
18 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan Sains Sosial)
 10194
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 14/05/1996 1997
19 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan dengan Sains)
 10193
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 22/02/1995 1997
20 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan TESL)
 11719
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 14/05/1996 06/1995
21 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pemasaran)
 10173
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 22/02/1995 1998
22 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Kewangan & Perbankan)
 10169
Sarjana Muda 343 (Finance, Banking, Insurance) 22/02/1995 1996
23 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan)
 11718
Sarjana Muda 812 (Travel, Tourism and Leisure) 01/06/2006 06/2005
24 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Perhotelan)
 10171
Sarjana Muda 811 (Hotel, Restaurant and Catering) 22/02/1995 1996
25 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Perniagaan Antarabangsa)
 10172
Sarjana Muda 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 22/02/1995 1995
26 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Pembangunan Belia & Komuniti)
 10180
Sarjana Muda 311 (Psychology) NA 1997
27 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Industri & Organisasi)
 10179
Sarjana Muda 311 (Psychology) 22/02/1995 1995
28 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga)
 10182
Sarjana Muda 311 (Psychology) 21/11/2001 2000
29 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Kaunseling)
 10181
Sarjana Muda 311 (Psychology) NA 1997
30 Sarjana Muda Sains (Kewangan Antarabangsa) Dengan Kepujian
 10175
Sarjana Muda 343 (Finance, Banking, Insurance) 06/01/1999 2000
31 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Akuakultur)
 10209
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 13/10/2001 2001
32 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Biologi Pemuliharaan)
 10203
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 22/02/1995 1995
33 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi)
 10202
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 30/11/2000 1997
34 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Fizik dan Elektronik)
 10208
Sarjana Muda 441 (Physics) 30/11/2000 1996
35 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Geologi)
 10207
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 22/02/1995 1995
36 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kimia Industri)
 10204
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 30/11/2001 1997
37 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik dengan Ekonomi)
 10210
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 22/02/1995 1995
38 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik Dengan Komputer Grafik)
 11717
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 06/06/2003 06/2003
39 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Marin)
 10206
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 09/04/2002 2000
40 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 10205
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 22/02/1995 1995
41 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Multimedia)
 10189
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 06/06/2002 2000
42 Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
 10165
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 12/01/2004 1996
43 Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengurusan Sistem dan Rangkaian)
 10166
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 12/01/2004 1998
44 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
 10191
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 28/07/2004 1997
45 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Teknologi Makanan dan Bioproses)
 10213
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 28/07/2004 1997
46 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Perhutanan Tropika Antarabangsa)
 10185
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
47 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Perladangan Hutan dan Perhutani)
 10187
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 2002
48 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi)
 10186
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
49 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Teknologi dan Industri Serat Kayu)
 10188
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
50 Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian (Hortikultur dan Landskap)
 11737
Sarjana Muda 622 (Horticulture) 04/05/2006 2006
51 Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian (Pengeluaran Tanaman)
 11736
Sarjana Muda 621 (Crop and Livestock Production) 04/05/2006 2006
52 Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian (Pengeluaran Ternakan)
 11738
Sarjana Muda 621 (Crop and Livestock Production) 04/05/2006 2006
53 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Geografi)
 10200
Sarjana Muda 443 (Earth Science) NA 1997
54 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
 10199
Sarjana Muda 313 (Political Science and Civics) NA 1997
55 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Industri)
 10197
Sarjana Muda 347 (Working Life) 22/02/1995 1995
56 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi)
 10196
Sarjana Muda 321 (Journalism and Reporting) 22/02/1995 1995
57 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sejarah)
 10201
Sarjana Muda 225 (History and Archaeology) NA 2000
58 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sosiologi & Antropologi Sosial)
 10198
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1997
59 Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian
 10212
Sarjana Muda 813 (Sports) 14/05/1996 2004
60 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Seni Kreatif)
 10184
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 13/03/2001 2001
61 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Seni Muzik)
 10183
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 25/02/2002 2001
62 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (E-Dagang) dengan Kepujian
 10190
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 13/10/2001 2001

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Bachelor of Engineering with Honours (Chemical Engineering)
 MQA/FA2104
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2013 31/12/2014
2 Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)
 MQA/FA2102
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 31/12/2013
3 Bachelor of Engineering with Honours (Electrical and Electronic Engineering)
 MQA/FA2103
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 31/12/2014
4 Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical Engineering)
 MQA/FA2105
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 31/12/2013
5 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0033
Sarjana Muda 221 721 (Medicine) 26/05/2008 25/05/2011
6 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA3567
Sarjana Muda 135 credits hours. 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 31/12/2013
7 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA3715
Sarjana Muda 138 541 (Food Processing) 09/04/2013 NIL
8 Sarjana Psikologi Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA2034
Sarjana 57 762 (Social Work and Counselling) 14/03/2013 13/03/2018
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak