Header
CetakCetak
Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Alamat : Jalan UMS
88400 Kota Kinabalu
Sabah.
No Tel : 088-320 000
No Faks : 088-320 070
E-Mel : ppa@ums.edu.my
Laman Web : www.ums.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Keusahawanan)
 10167
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 22/02/1995 1995
2 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Seni Visual Dengan Kepujian
 11735
Sarjana Muda 211 (Fine Arts) 15/06/2004 06/2005
3 Sarjana Muda (Perakaunan) Dengan Kepujian
 10218
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 01/10/2002 1999
4 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Awam)
 10214
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 14/05/1996 1996
5 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektrikal & Elektronik)
 10215
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 14/05/1996 1996
6 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Kimia)
 10216
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 13/10/2001 1998
7 Sarjana Muda Dengan Kepujian (Kejuruteraan Mekanikal)
 10217
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 13/10/2001 2000
8 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Perancangan & Pembangunan)
 10168
Sarjana Muda 314 (Economics) 22/02/1995 1995
9 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Kewangan)
 10170
Sarjana Muda 314 (Economics) 22/02/1995 1996
10 Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian (Ekonomi Sumber Manusia)
 10174
Sarjana Muda 314 (Economics) 22/02/1995 1998
11 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Komputer)
 11720
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 06/06/2003 06/2003
12 Sarjana Muda Kerja Sosial Dengan Kepujian
 11722
Sarjana Muda 762 (Social Work and Counselling) 19/11/2003 06/2003
13 Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa (Ekonomi Kewangan Antarabangsa) Dengan Kepujian
 10178
Sarjana Muda 343 (Finance, Banking, Insurance) 06/01/1999 2000
14 Sarjana Muda Kewangan Antarabangsa (Perbankan Antarabangsa dan Luar Pesisir) Dengan Kepujian
 10176
Sarjana Muda 343 (Finance, Banking, Insurance) 06/01/1999 2000
15 Sarjana Muda Kewangan Islam Dengan Kepujian
 11721
Sarjana Muda 343 (Finance, Banking, Insurance) 22/06/2004 06/2004
16 Sarjana Muda Pemasaran Antarabangsa Dengan Kepujian
 10177
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 06/01/1999 2000
17 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan Ekonomi)
 10195
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 14/05/1996 1998
18 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan Sains Sosial)
 10194
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 14/05/1996 1997
19 Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan dengan Sains)
 10193
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 22/02/1995 1997
20 Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Dengan TESL)
 11719
Sarjana Muda 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 14/05/1996 06/1995
21 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pemasaran)
 10173
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 22/02/1995 1998
22 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Kewangan & Perbankan)
 10169
Sarjana Muda 343 (Finance, Banking, Insurance) 22/02/1995 1996
23 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan)
 11718
Sarjana Muda 812 (Travel, Tourism and Leisure) 01/06/2006 06/2005
24 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Perhotelan)
 10171
Sarjana Muda 811 (Hotel, Restaurant and Catering) 22/02/1995 1996
25 Sarjana Muda Perniagaan Dengan Kepujian (Perniagaan Antarabangsa)
 10172
Sarjana Muda 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 22/02/1995 1995
26 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Pembangunan Belia & Komuniti)
 10180
Sarjana Muda 311 (Psychology) NA 1997
27 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Industri & Organisasi)
 10179
Sarjana Muda 311 (Psychology) 22/02/1995 1995
28 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga)
 10182
Sarjana Muda 311 (Psychology) 21/11/2001 2000
29 Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian (Psikologi Kaunseling)
 10181
Sarjana Muda 311 (Psychology) NA 1997
30 Sarjana Muda Sains (Kewangan Antarabangsa) Dengan Kepujian
 10175
Sarjana Muda 343 (Finance, Banking, Insurance) 06/01/1999 2000
31 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Akuakultur)
 10209
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 13/10/2001 2001
32 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Biologi Pemuliharaan)
 10203
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 22/02/1995 1995
33 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi)
 10202
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 30/11/2000 1997
34 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Fizik dan Elektronik)
 10208
Sarjana Muda 441 (Physics) 30/11/2000 1996
35 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Geologi)
 10207
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 22/02/1995 1995
36 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Kimia Industri)
 10204
Sarjana Muda 545 (Applied Science) 30/11/2001 1997
37 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik dengan Ekonomi)
 10210
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 22/02/1995 1995
38 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik Dengan Komputer Grafik)
 11717
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 06/06/2003 06/2003
39 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Marin)
 10206
Sarjana Muda 443 (Earth Science) 09/04/2002 2000
40 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Sekitaran)
 10205
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 22/02/1995 1995
41 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Multimedia)
 10189
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 06/06/2002 2000
42 Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Kejuruteraan Perisian)
 10165
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 12/01/2004 1996
43 Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Pengurusan Sistem dan Rangkaian)
 10166
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 12/01/2004 1998
44 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan)
 10191
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 28/07/2004 1997
45 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Teknologi Makanan dan Bioproses)
 10213
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 28/07/2004 1997
46 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Perhutanan Tropika Antarabangsa)
 10185
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
47 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Perladangan Hutan dan Perhutani)
 10187
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 2002
48 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi)
 10186
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
49 Sarjana Muda Sains Perhutanan Dengan Kepujian (Teknologi dan Industri Serat Kayu)
 10188
Sarjana Muda 623 (Forestry) 29/04/1997 1998
50 Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian (Hortikultur dan Landskap)
 11737
Sarjana Muda 622 (Horticulture) 04/05/2006 2006
51 Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian (Pengeluaran Tanaman)
 11736
Sarjana Muda 621 (Crop and Livestock Production) 04/05/2006 2006
52 Sarjana Muda Sains Pertanian Dengan Kepujian (Pengeluaran Ternakan)
 11738
Sarjana Muda 621 (Crop and Livestock Production) 04/05/2006 2006
53 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Geografi)
 10200
Sarjana Muda 443 (Earth Science) NA 1997
54 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Antarabangsa)
 10199
Sarjana Muda 313 (Political Science and Civics) NA 1997
55 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Hubungan Industri)
 10197
Sarjana Muda 347 (Working Life) 22/02/1995 1995
56 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi)
 10196
Sarjana Muda 321 (Journalism and Reporting) 22/02/1995 1995
57 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sejarah)
 10201
Sarjana Muda 225 (History and Archaeology) NA 2000
58 Sarjana Muda Sains Sosial Dengan Kepujian (Sosiologi & Antropologi Sosial)
 10198
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1997
59 Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian
 10212
Sarjana Muda 813 (Sports) 14/05/1996 2004
60 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Seni Kreatif)
 10184
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 13/03/2001 2001
61 Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Seni Muzik)
 10183
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 25/02/2002 2001
62 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (E-Dagang) dengan Kepujian
 10190
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 13/10/2001 2001

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Bachelor of Engineering with Honours (Chemical Engineering)
 MQA/FA2104
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2013 31/12/2014
2 Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering)
 MQA/FA2102
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 31/12/2013
3 Bachelor of Engineering with Honours (Electrical and Electronic Engineering)
 MQA/FA2103
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 31/12/2014
4 Bachelor of Engineering with Honours (Mechanical Engineering)
 MQA/FA2105
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 31/12/2013
5 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0033
Sarjana Muda 221 721 (Medicine) 26/05/2008 25/05/2011
6 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA3567
Sarjana Muda 135 credits hours. 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 31/12/2013
7 Sarjana Muda Sains Makanan dengan Kepujian (Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA3715
Sarjana Muda 138 541 (Food Processing) 09/04/2013 NIL
8 Diploma Pascasiswazah (Pengajian Islam)
 MQA/FA7080
Diploma Pascasiswazah 32 221 (Religion) 10/05/2013 NIL
9 Diploma Pascasiswazah (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA7176
Diploma Pascasiswazah 36 311 (Psychology) 10/05/2013 NIL
10 Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah
 MQA/FA7136
Diploma Pascasiswazah 40 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
11 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA7105
Sarjana NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
12 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Perancangan dan Pembangunan)
 MQA/FA7104
Sarjana NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
13 Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Sumber Manusia)
 MQA/FA7106
Sarjana NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
14 Ijazah Sarjana Falsafah (Bioteknologi)
 MQA/FA7187
Sarjana NA 545 (Applied Science) 10/05/2013 NIL
15 Ijazah Sarjana Falsafah (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7188
Sarjana NA 342 (Marketing and Advertising) 10/05/2013 NIL
16 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA7167
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) 10/05/2013 NIL
17 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/FA7169
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) 10/05/2013 NIL
18 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA7166
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) 10/05/2013 NIL
19 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA7165
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) 10/05/2013 NIL
20 Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA7168
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) 10/05/2013 NIL
21 Ijazah Sarjana Kewangan (Kewangan Antarabangsa)
 MQA/FA7091
Sarjana NA 343 (Finance, Banking, Insurance) 10/05/2013 NIL
22 Ijazah Sarjana Kewangan (Kewangan Islam)
 MQA/FA7092
Sarjana NA 343 (Finance, Banking, Insurance) 10/05/2013 NIL
23 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7139
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
24 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7147
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
25 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7149
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
26 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7140
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
27 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7142
Sarjana NA 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 10/05/2013 NIL
28 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7148
Sarjana 40 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 10/05/2013 NIL
29 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7141
Sarjana 40 142 (Education Science) 10/05/2013 NIL
30 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7146
Sarjana NA 142 (Education Science) 10/05/2013 NIL
31 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7138
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
32 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7145
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
33 Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian dalam Pendidikan)
 MQA/FA7150
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
34 Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL)
 MQA/FA7137
Sarjana NA 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 10/05/2013 NIL
35 Ijazah Sarjana Pendidikan (TESL)
 MQA/FA7144
Sarjana 40 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 10/05/2013 NIL
36 Ijazah Sarjana Pengurusan Modal Manusia
 MQA/FA7102
Sarjana 40 345 (Management and Administration) 10/05/2013 NIL
37 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA7103
Sarjana 40 345 (Management and Administration) 10/05/2013 NIL
38 Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan)
 MQA/FA7124
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) 10/05/2013 NIL
39 Ijazah Sarjana Perniagaan (Keusahawanan)
 MQA/FA7107
Sarjana NA 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 10/05/2013 NIL
40 Ijazah Sarjana Perniagaan (Kewangan dan Perbankan)
 MQA/FA7108
Sarjana NA 343 (Finance, Banking, Insurance) 10/05/2013 NIL
41 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pelancongan)
 MQA/FA7122
Sarjana NA 812 (Travel, Tourism and Leisure) 10/05/2013 NIL
42 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7094
Sarjana NA 342 (Marketing and Advertising) 10/05/2013 NIL
43 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pemasaran)
 MQA/FA7110
Sarjana NA 342 (Marketing and Advertising) 10/05/2013 NIL
44 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pengurusan Perhotelan)
 MQA/FA7109
Sarjana NA 811 (Hotel, Restaurant and Catering) 10/05/2013 NIL
45 Ijazah Sarjana Perniagaan (Pengurusan)
 MQA/FA7123
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 10/05/2013 NIL
46 Ijazah Sarjana Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA7093
Sarjana NA 341 (Wholesale and Retail Sales) 10/05/2013 NIL
47 Ijazah Sarjana Psikologi (Kaunseling)
 MQA/FA7177
Sarjana 48 311 (Psychology) 10/05/2013 NIL
48 Ijazah Sarjana Psikologi (Psikologi)
 MQA/FA7178
Sarjana NA 311 (Psychology) 10/05/2013 NIL
49 Ijazah Sarjana Sains (Agroperhutanan)
 MQA/FA7159
Sarjana 36 620 (Agriculture, Forestry and Fishery (Broad Programmes)) 10/05/2013 NIL
50 Ijazah Sarjana Sains (Akuakultur)
 MQA/FA7041
Sarjana NA 624 (Fisheries) 10/05/2013 NIL
51 Ijazah Sarjana Sains (Biodiversiti dan Biosistematik)    
 MQA/FA7033
Sarjana NA 421 (Biology and Biochemistry) 10/05/2013 NIL
52 Ijazah Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/FA7038
Sarjana 40 421 (Biology and Biochemistry) 10/05/2013 NIL
53 Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/FA7039
Sarjana NA 545 (Applied Science) 10/05/2013 NIL
54 Ijazah Sarjana Sains (E-Dagang)
 MQA/FA7089
Sarjana NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
55 Ijazah Sarjana Sains (Fizik dengan Elektronik)
 MQA/FA7055
Sarjana NA 545 (Applied Science) 10/05/2013 NIL
56 Ijazah Sarjana Sains (Geologi)
 MQA/FA7060
Sarjana NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
57 Ijazah Sarjana Sains (Kimia Industri)
 MQA/FA7061
Sarjana NA 545 (Applied Science) 10/05/2013 NIL
58 Ijazah Sarjana Sains (Marin Bioteknologi)
 MQA/FA7043
Sarjana NA 545 (Applied Science) 10/05/2013 NIL
59 Ijazah Sarjana Sains (Matematik dengan Ekonomi)
 MQA/FA7058
Sarjana NA 461 (Mathematics) 10/05/2013 NIL
60 Ijazah Sarjana Sains (Matematik dengan Grafik Berkomputer)
 MQA/FA7059
Sarjana NA 461 (Mathematics) 10/05/2013 NIL
61 Ijazah Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA7057
Sarjana NA 461 (Mathematics) 10/05/2013 NIL
62 Ijazah Sarjana Sains (Pelancongan Alam Semulajadi)
 MQA/FA7186
Sarjana NA 421 (Biology and Biochemistry) 10/05/2013 NIL
63 Ijazah Sarjana Sains (Pemajuan Biodiversiti)    
 MQA/FA7034
Sarjana NA 421 (Biology and Biochemistry) 10/05/2013 NIL
64 Ijazah Sarjana Sains (Pemakanan)
 MQA/FA7051
Sarjana NA 726 (Therapy and Rehabilitation) 10/05/2013 NIL
65 Ijazah Sarjana Sains (Perhutanan)
 MQA/FA7160
Sarjana NA 623 (Forestry) 10/05/2013 NIL
66 Ijazah Sarjana Sains (Proses Ekologi)
 MQA/FA7031
Sarjana NA 422 (Environmental Science) 10/05/2013 NIL
67 Ijazah Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/FA7164
Sarjana NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
68 Ijazah Sarjana Sains (Sains Makanan)
 MQA/FA7049
Sarjana NA 541 (Food Processing) 10/05/2013 NIL
69 Ijazah Sarjana Sains (Sains Marin)
 MQA/FA7042
Sarjana NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
70 Ijazah Sarjana Sains (Sains Perikanan)
 MQA/FA7044
Sarjana NA 624 (Fisheries) 10/05/2013 NIL
71 Ijazah Sarjana Sains (Sains Perubatan)
 MQA/FA7162
Sarjana NA 721 (Medicine) 10/05/2013 NIL
72 Ijazah Sarjana Sains (Sains Sekitaran)
 MQA/FA7062
Sarjana NA 422 (Environmental Science) 10/05/2013 NIL
73 Ijazah Sarjana Sains (Sains Sukan)
 MQA/FA7143
Sarjana NA 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 10/05/2013 NIL
74 Ijazah Sarjana Sains (Taksonomi dan Biodiversiti)     
 MQA/FA7032
Sarjana 38 421 (Biology and Biochemistry) 10/05/2013 NIL
75 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Makanan)
 MQA/FA7050
Sarjana NA 541 (Food Processing) 10/05/2013 NIL
76 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA7087
Sarjana NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
77 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Multimedia)
 MQA/FA7088
Sarjana NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
78 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan Persekitaran
 MQA/FA7056
Sarjana 36 422 (Environmental Science) 10/05/2013 NIL
79 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Hortikultur)
 MQA/FA7097
Sarjana NA 622 (Horticulture) 10/05/2013 NIL
80 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pelindungan Tanaman)
 MQA/FA7099
Sarjana NA 621 (Crop and Livestock Production) 10/05/2013 NIL
81 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pengeluaran Tanaman)
 MQA/FA7096
Sarjana NA 621 (Crop and Livestock Production) 10/05/2013 NIL
82 Ijazah Sarjana Sains Pertanian (Pengeluaran Ternakan)
 MQA/FA7098
Sarjana NA 621 (Crop and Livestock Production) 10/05/2013 NIL
83 Ijazah Sarjana Sastera (Geografi)
 MQA/FA7073
Sarjana NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
84 Ijazah Sarjana Sastera (Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA7072
Sarjana NA 313 (Political Science and Civics) 10/05/2013 NIL
85 Ijazah Sarjana Sastera (Hubungan Industri)
 MQA/FA7070
Sarjana NA 347 (Working Life) 10/05/2013 NIL
86 Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/FA7069
Sarjana NA 321 (Journalism and Reporting) 10/05/2013 NIL
87 Ijazah Sarjana Sastera (Linguistik)
 MQA/FA7082
Sarjana NA 222 (Languages) 10/05/2013 NIL
88 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA7081
Sarjana NA 224 (Other Languages) 10/05/2013 NIL
89 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Islam)
 MQA/FA7083
Sarjana NA 221 (Religion) 10/05/2013 NIL
90 Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah)
 MQA/FA7074
Sarjana NA 225 (History and Archaeology) 10/05/2013 NIL
91 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Kreatif)
 MQA/FA7180
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) 10/05/2013 NIL
92 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Muzik)
 MQA/FA7181
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) 10/05/2013 NIL
93 Ijazah Sarjana Sastera (Seni Visual)
 MQA/FA7182
Sarjana NA 211 (Fine Arts) 10/05/2013 NIL
94 Ijazah Sarjana Sastera (Sosiologi dan Antropologi Sosial)
 MQA/FA7071
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) 10/05/2013 NIL
95 Sarjana Ekonomi
 MQA/FA2655
Sarjana 40 314 (Economics) 20/10/2012 NIL
96 Sarjana Psikologi Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA2034
Sarjana 57 762 (Social Work and Counselling) 14/03/2013 13/03/2018
97 Doktor Falsafah (Akuakultur)
 MQA/FA7045
Ijazah Kedoktoran NA 624 (Fisheries) 10/05/2013 NIL
98 Doktor Falsafah (Biodiversiti dan Biosistematik)    
 MQA/FA7036
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and Biochemistry) 10/05/2013 NIL
99 Doktor Falsafah (Bioteknologi)
 MQA/FA7040
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied Science) 10/05/2013 NIL
100 Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA7134
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
101 Doktor Falsafah (Ekonomi Perancangan dan Pembangunan)
 MQA/FA7133
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
102 Doktor Falsafah (Ekonomi Sumber Manusia)
 MQA/FA7135
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) 10/05/2013 NIL
103 Doktor Falsafah (Fizik dengan Eletronik)
 MQA/FA7063
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied Science) 10/05/2013 NIL
104 Doktor Falsafah (Geografi)
 MQA/FA7078
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
105 Doktor Falsafah (Geologi)
 MQA/FA7066
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
106 Doktor Falsafah (Hortikultur)
 MQA/FA7100
Ijazah Kedoktoran NA 622 (Horticulture) 10/05/2013 NIL
107 Doktor Falsafah (Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA7077
Ijazah Kedoktoran NA 313 (Political Science and Civics) 10/05/2013 NIL
108 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA7173
Ijazah Kedoktoran NA 526 (Civil Engineering) 10/05/2013 NIL
109 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/FA7175
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) 10/05/2013 NIL
110 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA7172
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) 10/05/2013 NIL
111 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA7171
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) 10/05/2013 NIL
112 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA7174
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) 10/05/2013 NIL
113 Doktor Falsafah (Keusahawanan)
 MQA/FA7126
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 10/05/2013 NIL
114 Doktor Falsafah (Kewangan dan Perbankan)
 MQA/FA7127
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, Banking, Insurance) 10/05/2013 NIL
115 Doktor Falsafah (Kimia Industri)
 MQA/FA7067
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied Science) 10/05/2013 NIL
116 Doktor Falsafah (Komputer dalam Pendidikan)
 MQA/FA7154
Ijazah Kedoktoran NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
117 Doktor Falsafah (Komunikasi)
 MQA/FA7075
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and Reporting) 10/05/2013 NIL
118 Doktor Falsafah (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/FA7156
Ijazah Kedoktoran NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
119 Doktor Falsafah (Linguistik)
 MQA/FA7085
Ijazah Kedoktoran NA 222 (Languages) 10/05/2013 NIL
120 Doktor Falsafah (Marin Bioteknologi)
 MQA/FA7047
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied Science) 10/05/2013 NIL
121 Doktor Falsafah (Matematik dengan Ekonomi)
 MQA/FA7065
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) 10/05/2013 NIL
122 Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/FA7064
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) 10/05/2013 NIL
123 Doktor Falsafah (Pelancongan)
 MQA/FA7131
Ijazah Kedoktoran NA 812 (Travel, Tourism and Leisure) 10/05/2013 NIL
124 Doktor Falsafah (Pemajuan Biodiversiti)    
 MQA/FA7037
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and Biochemistry) 10/05/2013 NIL
125 Doktor Falsafah (Pemasaran Antarabangsa)
 MQA/FA7095
Ijazah Kedoktoran NA 342 (Marketing and Advertising) 10/05/2013 NIL
126 Doktor Falsafah (Pemasaran)
 MQA/FA7129
Ijazah Kedoktoran NA 342 (Marketing and Advertising) 10/05/2013 NIL
127 Doktor Falsafah (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA7155
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 10/05/2013 NIL
128 Doktor Falsafah (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7153
Ijazah Kedoktoran NA 142 (Education Science) 10/05/2013 NIL
129 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA7084
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) 10/05/2013 NIL
130 Doktor Falsafah (Pengajian Islam)
 MQA/FA7086
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) 10/05/2013 NIL
131 Doktor Falsafah (Pengeluaran Ternakan)
 MQA/FA7101
Ijazah Kedoktoran NA 621 (Crop and Livestock Production) 10/05/2013 NIL
132 Doktor Falsafah (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA7152
Ijazah Kedoktoran NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
133 Doktor Falsafah (Pengurusan Perhotelan)
 MQA/FA7128
Ijazah Kedoktoran NA 811 (Hotel, Restaurant and Catering) 10/05/2013 NIL
134 Doktor Falsafah (Pengurusan)
 MQA/FA7132
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 10/05/2013 NIL
135 Doktor Falsafah (Penilaian dalam Pendidikan)
 MQA/FA7157
Ijazah Kedoktoran NA 141 (Teaching and Training) 10/05/2013 NIL
136 Doktor Falsafah (Perakaunan)
 MQA/FA7125
Ijazah Kedoktoran NA 344 (Accounting and Taxation) 10/05/2013 NIL
137 Doktor Falsafah (Perhutanan)
 MQA/FA7161
Ijazah Kedoktoran NA 623 (Forestry) 10/05/2013 NIL
138 Doktor Falsafah (Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA7054
Ijazah Kedoktoran NA 541 (Food Processing) 10/05/2013 NIL
139 Doktor Falsafah (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA7130
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 10/05/2013 NIL
140 Doktor Falsafah (Proses Ekologi)
 MQA/FA7035
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) 10/05/2013 NIL
141 Doktor Falsafah (Psikologi)
 MQA/FA7179
Ijazah Kedoktoran NA 311 (Psychology) 10/05/2013 NIL
142 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/FA7170
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
143 Doktor Falsafah (Sains Makanan)
 MQA/FA7052
Ijazah Kedoktoran NA 541 (Food Processing) 10/05/2013 NIL
144 Doktor Falsafah (Sains Marin)
 MQA/FA7046
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) 10/05/2013 NIL
145 Doktor Falsafah (Sains Perikanan)
 MQA/FA7048
Ijazah Kedoktoran NA 624 (Fisheries) 10/05/2013 NIL
146 Doktor Falsafah (Sains Perubatan)
 MQA/FA7163
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) 10/05/2013 NIL
147 Doktor Falsafah (Sains Sekitaran)
 MQA/FA7068
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) 10/05/2013 NIL
148 Doktor Falsafah (Sains Sukan)
 MQA/FA7158
Ijazah Kedoktoran NA 146 (Training for Teachers of Vocational Subjects) 10/05/2013 NIL
149 Doktor Falsafah (Sejarah)
 MQA/FA7079
Ijazah Kedoktoran NA 225 (History and Archaeology) 10/05/2013 NIL
150 Doktor Falsafah (Seni Kreatif)
 MQA/FA7183
Ijazah Kedoktoran NA 212 (Music and Performing Arts) 10/05/2013 NIL
151 Doktor Falsafah (Seni Muzik)
 MQA/FA7184
Ijazah Kedoktoran NA 212 (Music and Performing Arts) 10/05/2013 NIL
152 Doktor Falsafah (Seni Visual)
 MQA/FA7185
Ijazah Kedoktoran NA 211 (Fine Arts) 10/05/2013 NIL
153 Doktor Falsafah (Sosiologi dan Antropologi Sosial)
 MQA/FA7076
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) 10/05/2013 NIL
154 Doktor Falsafah (Teknologi Makanan)
 MQA/FA7053
Ijazah Kedoktoran NA 541 (Food Processing) 10/05/2013 NIL
155 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA7090
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 10/05/2013 NIL
156 Doktor Falsafah (TESL)
 MQA/FA7151
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for Teachers with Subject Specialisation) 10/05/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak