Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Awam/Kerajaan | Universiti


Program dengan no. rujukan contohnya 12345 adalah program ‘deemed accredited’ yang berdasarkan pengiktirafan yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Manakala program dengan no. rujukan contohnya MQA/FA12345 atau A12345 adalah program Akreditasi Penuh yang dinilai oleh MQA.

Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 24 Mac 2016.

Nama IPTA:
 

 English Version    

BIL
NAMA IPTA NEGERI
1
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Selangor
2
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Pahang
3
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Bangi)
Selangor
4
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Cheras)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
5
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Kuala Lumpur)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
6
Universiti Malaya (UM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
7
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli
Kelantan
8
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Kota
Kelantan
9
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Pahang
10
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM))
Perlis
11
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Sabah
12
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Sarawak
13
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kuching)
Sarawak
14
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
(Nama Lama : Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM))
Terengganu
15
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Perak
16
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
17
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Selangor
18
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Negeri Sembilan
19
Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan) (Kubang Kerian)
Kelantan
20
Universiti Sains Malaysia (USM) (Minden)
Pulau Pinang
21
Universiti Sains Malaysia (USM) (Nibong Tebal)
Pulau Pinang
22
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Terengganu
23
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Perubatan)
(Nama Lama : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM))
Terengganu
24
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Tembila)
Terengganu
25
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Melaka
26
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Johor
27
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Perlis)
Perlis
28
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Puncak Alam)
Selangor
29
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Shah Alam)
Selangor
30
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Sungai Buloh)
Selangor
31
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Johor
32
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Kedah