Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Awam/Kerajaan | Universiti


Senarai IPTA yang mempunyai program yang telah mendapat pengiktirafan JPA, Badan Profesional atau Badan Lain. Kemaskinian maklumat adalah berdasarkan maklumbalas daripada IPTA yang diterima
setakat 8 September 2014. Jumlah program pengajian IPTA yang telah mendapat Perakuan Akreditasi setakat ini adalah sebanyak 1298.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Nama IPTA:
 

 English Version    

BIL
NAMA IPTA NEGERI
1
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Selangor
2
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Pahang
3
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
WP Kuala Lumpur
4
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Selangor
5
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
WP Kuala Lumpur
6
Universiti Malaya
WP Kuala Lumpur
7
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
8
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Pahang
9
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM))
Perlis
10
Universiti Malaysia Sabah
Sabah
11
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Sarawak
12
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Sarawak
13
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
(Nama Lama : Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM))
Terengganu
14
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Perak
15
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
WP Kuala Lumpur
16
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Selangor
17
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Negeri Sembilan
18
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang
19
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang
20
Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan)
Kelantan
21
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(Nama Lama : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM))
Terengganu
22
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Terengganu
23
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Melaka
24
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Johor
25
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Selangor
26
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Selangor
27
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Selangor
28
Universiti Teknologi MARA Perlis
Perlis
29
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Johor
30
Universiti Utara Malaysia
Kedah