Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Multimedia (Sarawak)
Alamat : Lot 295, Blok 14, Salak Land District
Jalan Sultan Tengah
93050 Kuching
Sarawak.
No Tel : 082-311 400
No Faks : 082-311 488
E-Mel : razali@mmc.mmu.edu.my
Laman Web : www.mmc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Multimedia Secara Kerjasama Dengan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
(A1422)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 19/10/2005 - 18/10/2010
2 Diploma In Multimedia (Business Computing) Secara Kerjasama Dengan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
(A3537)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/11/2006 - 07/11/2011
3 Diploma Pemasaran Dengan Multimedia
(A4069)
94 342 (Marketing and Advertising) Mulai 27/05/2008
4 Diploma Pengurusan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Dengan Multimedia
(A4070)
93 345 (Management and Administration) Mulai 26/12/2008
5 Diploma Kejuruteraan (Telekomunikasi)
Nama Lama : Diploma Teknologi (Kejuruteraan Telekomunikasi)
(A7032)
92 523 (Electronics and Automation) Mulai 06/03/2009
6 Diploma Teknologi Multimedia secara kerjasama dengan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
(A10741)
93 482 (Computer Use) Mulai 07/05/2012
 
CetakCetak